Растителна защита, торове, семена

Corteva AgriScience предлага нова генетика рапица за идващия сезон 2020

2020-07-17 

Corteva AgriScienceе една от фирмите, които предлага едновременно генетика от високодобивни хибриди и решения за растителна защита. Генетиката рапица, която предлага, се отличава с висок добивен потенциал, голямо разнообразие от хибриди според зрялост (ранни, средноранни, среднокъсни), високо ниво на толерантност на (неблагоприятни климатични условия, разпукване на шушулките, болести), технология на отглеждане (конвенционална и Clearfield), хабитус (нискостъблени и високостъблени), срокове на сеитба (ранна и късна) и интензитет на отглеждане (екстензивна и интензивна). Всички хибриди са с пълна фертилност на цветчетата, с едновременно и равномерно узряване на шушулките и отдаване на влагата.

Какви хибриди рапица предлага Corteva AgriScience?

От високостъблената конвенционална генетика предлагаме доказали се в практиката хибриди. РТ264 (най-отглеждания хибрид на Пионер с най-висока степен на устойчивост на разпукване на шушулките), РТ271 (доказалия се високодобивен хибрид не само в България, но и в Германия, Унгария, Чехия и Полша), РТ275 (хибрида с най-висок добивен потенциал измежду конвенционалната генетика на Пионер до момента), РТ225 (утвърдения лидер с висок добивен потенциал, дори при сухи условия). От високостъблената Clearfield генетика предлагаме следните утвърдени хибриди. РТ279CL(най-отглеждания Clearfield хибрид на Пионер в България и най-добре представящ се в Германия и Украйна), РТ228CL(хибрида, който изпуска бързо влагата и дава висок добив), РТ200CL(адаптивния хибрид за различни климатични условия, включително сухи с висок добивен потенциал). В България до момента единствено само Пионер предлага т.н. нискостъблена генетика от Pioneer Maximus продуктовата линия. От конвенционалната генетика предлагаме РХ113 (перфектно съчетание между добив и качество), и от Clearfield генетиката предлагаме РХ125CL(за чисти от плевели полета и висок добив от декар).

Предлага ли Corteva AgriScience нова генетика за идващия нов сезон 2020 ? ДА, ПРЕДЛАГАМЕ НОВА ПО-ВИСОКО ДОБИВНА ГЕНЕТИКА, КОЯТО ПРЕВЪЗХОЖДА „СТАРАТА НИ“ ДОКАЗАЛА СЕ В ПРАКТИКАТА ГЕНЕТИКА. От високостъблената конвенционална генетика предлагаме РТ293 – ново поколение високодобивен хибрид, за интензивна технология на отглеждане, подходящ за ранна и късна сеитба, адаптивен за отглеждане в цялата страна, с много бързо и интензивно развитие след поникване, високо маслено съдържание, много добра толерантност на болести, полягане и разпукване на шушулките. От нискостъблената конвенционална генетика предлагаме РХ131 – ново поколение високодобивен хибрид, подходящ за ранна и късна сеитба, с много здраво ниско устойчиво на полягане стъбло, за отглеждане в цялата страна, толерантен на ниски температури, много добра толерантност на разпукване на шушулките и най-важните болести, включително фома.

Допълнителна информация: https://www.corteva.bg/

Б. р. - Статията е публикувана в бр. 7/юли 2020г. на списание "Практично земеделие". Повече по темата - в печатното издание, което може да се намери в разпространителската мрежа в цялата страна.