Растителна защита, торове, семена

Сигурните решения на Corteva AgriScience в растителната защита при рапица – от есен до пролет

2020-07-20 

Кортева България ЕООД ще предлага за сезон 2020  и рапични хибриди, семената на които са третирани с ЛУМИГЕН ИНСЕКТИЦИД (Лумипоза/инсектицид + Лумибио Келта/биостимулант + Интеграл Про*/фунгицид) или с ЛУМИГЕН СТАНДАРТ (Лумибио Келта/биостимулант + Интеграл Про*/фунгицид). Третирането е фабрично с най-високо качество на пълно покритие на семената, при което се осигурява пълна защита на кълновете и младите рапични растения от нападение от неприятели, болести и се подсигурява по-добро и по-бързо начално развитие, по-мощно развита коренова система и подобрена толерантност на стресови фактори (от биостимуланта).  

ГАЛЕРА СУПЕР е широкоспектърен вегетационен хербицид за контрол на голям брой широколистни плевели, включително паламида, див мак, ефемери, самосевки от слънчоглед, бял трън и др.  Хербицидът е трикомпонентен, с допълнително почвено действие, абсорбира се едновременно от листата и корените на плевелите, с широк прозорец на приложение - от есен (от фаза кръстоска) до пролет (фаза 9-то междувъзлие най-късно) на културата. Тази гъвкавост на приложение, позволява да се следи по-стриктно фазата на плевелите за техния контрол (оптимална е от 2-ри до 8-ми лист), и да не се притесняваме каква ще е фазата на културата. Препоръчително е при приложение да се добави прилепител (особено, ако има плевели с восъчен слой по листата).

ШАДОУ** е вегетационен хербицид за контрол на голям брой житни плевели и самосевки от житни култури. Хербицидът е с пълно системно действие, абсорбира се от плевелите до 1 час след пръскане, с широк прозорец на приложен от есен (от фаза кръстоска) до пролет (фаза 2-ро междувъзлие) на културата. Тази гъвкавост на приложение, позволява да се следи по-стрикно фазата на плевелите за техния контрол (оптимална е от 3-ти до братене на едногодишните видове и до 20 см височина на балура), и да не се притесняваме каква ще е фазата на културата.

ЛОНТРЕЛ 72 ВГ е класическия хербицид за контрол на широколистни плевели, включително паламида. Хербицидът се абсорбира се едновременно от листата и корените на плевелите, и е с гъвкава доза и широк прозорец на приложен от есен (от фаза кръстоска) до пролет (фаза 9-то междувъзлие най-късно) на културата. Тази гъвкавост на приложение, позволява да се следи по-стрикно фазата на плевелите за техния контрол (оптимална е от 2-ри до 8-ми лист), и да не се притесняваме каква ще е фазата на културата. Друго голямо практическо предимство  на ЛОНТРЕЛ 72 ВГ е, че е „универсален“ хербицид, приложим при голям брой други култури (пшеница, ечемик, овес, царевица, зеле, лук, чесън, цвекло). Препоръчително е при приложение да се добави прилепител (особено ако има плевели с восъчен слой по листата)

Какви новости ще се внедрят в практиката през следващите години при рапица ?

Corteva AgriScience като развойна компания, работи по ново активно вещество Arylex- за контрол на широколистни плевели, включително кръстоцветните плевели (див синап). Отличаващите практически предимства на Arylexса, че е от нова химическа група, с нов различен механизъм на действие, ще може да се прилага освен при маслодайна рапица и при житни и слънчоглед, ще контролира плевели третирани както на есен, така и на пролет, включително див синап(за който до момента в конвенционалната технология няма решение), с много ефективна ниска работна доза на дка, без ограничения в сеитбооборота, с изключително благоприятен токсикологичен и екотоксикологичен профил. Arylexвече е успешно внедрено в практиката, като хербицид в комбинация с други високоефективни активни вещества в Дания и Словения при рапица.

За повече информация посетете сайта на Corteva AgriScience България - www.corteva.bg

* регистрирана търговска марка на БАСФ

** регистрирана търговска марка на UPL OpenAG

 

Б. р. - Текстът е публикуван в бр. 7/юли 2020 г. на сп. "Практично земеделие"