Растителна защита, торове, семена

РЕДИГО® ПРО – Оптимална защита срещу комплекса от болести, пренасяни чрез семената и почвата (в т.ч. кореново гниене и снежна плесен)

2020-07-27 

Защо да избера РЕДИГО® ПРО?

 

РЕДИГО® ПРО спомага за:

·         Пълен контрол на почвени патогени като снежна плесен и кореново гниене, които могат да редуцират добива с до 40 %. Основната и най-ефективна борба срещу тези патогени е превантивната чрез обеззаразяване на семената.

·          Отличен старт и мощно развитие на младите растения през есента както на листната маса,така и на кореновата система.

·         Равномерно поникване, гарниран посев и здрави растения.

·         Интензивно братене и достигане на оптимална фаза за презимуване.

 Допълнителни предимства:

 ØВариращата дозa на РЕДИГО® ПРОдава възможност загъвкавост при третиране  спрямо очакваните проблеми и възможности на фермера.

-       Ако се нуждаете от действие основно срещу твърда и праховита главняможе да заложите на по-ниската доза от 50 мл/100 кг семена, която дава и икономически предимства.

-       Ако желаете пълен контрол на всички болести, пренасяни чрез семената и почвата,в това число кореново гниене и снежна плесен, е необходимо да използвате доза от 66,7 мл/100 кг семена. 

ØРЕДИГО® ПРО дава интензивно червено оцветяване на семената.

ØРЕДИГО® ПРО е регистриран във всички житни култури – пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале. Това дава удобство при производство на различни житни култури в стопанството, като не се налага смяна на продукта в процеса на третиране.

 

            Кореново гниене

 Главни

 Снежна плесен

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с регионалните представители на Байер.