Растителна защита, торове, семена

Сеитбата на пшеницата се забавя с оглед на по-добра предсеитбена подготовка и избягване опасността от житните мухи

2020-10-08 

Сеитбата на основните есенни култури, към 7-ми октомври т. г, продължава да се движи с по-бавни темпове спрямо миналата година, става ясно от Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 40/2020) на МЗХГ, публикуван на интернет страницата на ведомството. Изоставането на засетите площи на годишна база е в границите от 38% при маслодайната рапица до около или над 80% при пшеницата, ръжта и тритикалето.

Две са основните причини за по-ниския темп на сеитбата  при пшеницата тази есен, по мнение на специалисти и експерти в зърненото производство, изразено от тях в коментар  пред praktichnozemedelie.com.

Основната причина, макар, че в някой райони (Северозападна България и  източната част от Централна Северна България) да паднаха сравнително добри валежи, е сушата, която все още продължава  на много места в почти цяла Южна България и в близо 60-километровата зона на Североизточна Българя, отстояща от Черноморското крайбрежие. Липсата на достатъчно влага в почвата не позволява на земеделците да извършат качествена предсеитбена подготовка и този фактор има възпиращ ефект с темповете на сеитба.

Втората причина, която изтъкват експертите е, че в районите, където паднаха валежи, стопаните се въздържат да сеят, защото се страхуват от прорастване на посевите, както това се случи през миналата есен. Прерасналите посеви в ранната пролет на 2020 година, се оказаха в крайно неблагоприятно състояние и стрес, заради рязкото засушаване още от края на февруари, което продължи почти през цялата пролет и лято. Все в тази връзка – следствие на аномалиите от обичайните за сезона агроклиматически условия, земеделците отлагат бързия старт на сеитбата и поради опасност от засилено нападение на житни мухи. Мухите, в последните години нанасят много големи поражения върху рано поникналите посевите, като причиняват разреждането им и намаляват добивите. А понастоящем, когато на полето почти няма друга зелена растителност – естествен гостоприемник на мухите, със сигурност, те бързо ще нападнат младите посеви и загубите ще бъдат големи, аргументират се  експертите.

Вероятно активната сеитба ще започне в началото на третата десетдневка на октомври, е прогнозата на специалистите.

(ПЗ)