Растителна защита, торове, семена

Редовното обследване на посевите дават възможност за навременно пръскане срещу житните мухи

2020-10-19 

И тази година земеделските производители и експертите алармират за засилено нападение на житни мухи, което се наблюдава в няколко последователни години. Обяснението на специялистите –  дълготрайна суша (липса на зелена растителност до към средата на октомври и прехвърляне на мухите върху ранните посеви с есенници), по-късни валежи през есента, топли есен и зима и др. - причини, които благоприятстват намножаването на  тези видове.

Житните мухи у нас са широко разпространени, но най-големи поражения нанасят черната пшеничена муха, хесенската и шведската в ранните фази от развитието на пшеницата и ечемика. От техните повреди посевите се разреждат и добивите намаляват.  Най-висока численост от  мухите се наблюдава в посевите, засети след стърнище, при ранна септемврийска сеитба, при достатъчна влага преди и след сеитбата. И докато преди години, се наблюдаваше преобладаващо нападение от един или два вида, сега, в посевите, може да се установи вредоносна дейност от почти всички видове, коментираха експерти за praktichnozemedelie.com.

Черната пшеничена муха (Phorba fumigate Meigen) и хесенската (Mayetiola destructor Say.) имат по 2 поколения годишно - есенно и пролетно, а шведската   (Oscinosoma(Oscinella)frit L.)- три- есенно, пролетно и лятно. Ларвите на мухите се хранят с върха на нарастване на младите стъбла и в резултат централният лист завяхва, пожълтява и изсъхва, а при дръпване лесно се измъква. В такива случаи централно стъбло не се образува. Ларвите предпочитат сочната и нежна тъкан в долната част на младите растения, които при засушаване бързо загиват. Ако нападението е на по-стари растения, те образуват много братя, а в основата остават луковично удебелени.

В години с неблагоприятни метеорологични условия за развитието на пшеницата опасността от житните мухи е голяма. Голяма част от засегнатите растения загива, без да са развили допълнителни братя и посевите силно се разреждат. Растенията, които оцелеят, са слабо устойчиви на студ и през зимата лесно измръзват.

Повредените стъбла от хесенска муха  в по-късен етап се изкривяват, не образуват класове или класовете имат по-малък брой зърна с ниско тегло. Посевите с по-висока степен на нападение приличат на бити от градушка.

За ограничаване на повредите от житни мухи се съчетават агротехнически и химически мерки.

Редовните обследвания на посевите дават възможност да се проведе навреме пръскане срещу неприятелите.

При икономически праг на вредност 3 боя мухи/ кв. м се извършва пръскане с един от  инсектицидите: Моспилан 20 СП; Вазтак Нов 100 ЕК, Протеус® и други.

 (ПЗ)

Б. р. Статията е публикувана в бр. 9/септември-октомври 2020 г. - сп. "Практично земеделие"