Растителна защита, торове, семена

Опазване на лозата от болести и неприятели през май

2015-05-21 

Метеорологичните условия през май са много благоприятни, както за бързо нарастване на лозите, така и за поява и развитие на болести и неприятели. От болестите маната и оидиумът имат най-голямо стопанско значение, а от неприятелите – гроздовите молци, акарите, цигарджията и други.

Мана по лозата

Оптимални условия за нападение от мана по лозата (Plasmoparaviticola) са температура 18-20оС и чести, но слаби валежи,  наличие на роси и мъгли. При такива условия болестта може да унищожи реколтата. Маната напада всички зелени части на лозата, но най-голяма чувствителност показват ресите, листата и гроздовете.

Хлоротичните, мазни петна по листата, които от долната страна са покрити със сивобелезникав налеп (при по-висока влажност) са характерен диагностичен признак. И по ресите се образуват хлоротични петна и сивобелезникав налеп, който по-късно потъмнява. При висока степен на зараза ресите изсъхват и окапват. По младите оформени зърна също се появяват петна и обилно сиво спороношение, т. нар. форма „сиво гниене”, а при напетняване в основата на чепките изсъхва целият грозд.

Периодът от поява на ресата до затваряне на чепките е критичен за  инфектиране на лозите с причинителя на маната.

При липса на условия за инфекции и дължина на лозовите леторасти 40-50 см  срещу маната се извършват ПРЕДПАЗНИ ПРЪСКАНИЯ С ФУНГИЦИДИ с контактно действие: Арметил С ВП - 0,25%; Витра 50 ВП/Купрохай 50 ВП - 0,15%;  Дитан ДГ- 0,3%; Купертин М - 0,04%; Купроксат ФЛ- 0,3%; Купроцин супер М- 0,2%; Манкоцеб 80 ВП - 0,3%;  Медян екстра 350 СК- 350  мл/ дка; Пенкоцеб 80 ВП - 200 г/ дка; Полирам ДФ - 0,2%; Санкоцеб 80 ВП-0,3%; Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%; Шампион ВП/Макк 50 ВП/Шамп ВП- 0,15%.

При по-хладно време и с чести превалявания, които са благоприятни за развитие на маната или при поява на напетнявания е необходимо да се пръска с ФУНГИЦИДИ С ЛЕКУВАЩО ДЕЙСТВИЕ до ограничаване на заразата: Акробат Р - 0,25% (250 г/ дка); Верита ВГ- 0,2%; Галбен 8 М 65- 0,25%; Делан 700 ВДГ - 0,05%(50 г/ дка); Енервин - 200 г/ дка (0,2%); Икуейшън про - 0,04% (40 г/ дка); Корсейт Р ВП- 0,25%; Куадрис 25 СК/Амистар 25 СК- 0,075%; Купросейт голд М-0,15% (150 г/ дка); Мелоди компакт 49 ВГ - 0,15% (150г/ дка);Микал флаш- 0,3%; Профайлър 71,1 ВГ-200-225 г/ дка(от фенофаза съцветията се виждат изцяло до фенофаза зърната се събират и гроздът се затваря); Ридомил голд - 0,25%; Фолпан 80 ВДГ- 0,15%; Шавит Ф 72 ВДГ - 0,2% (200 г /дка);

Брашнеста мана (оидиум)

Първо пръскане срещу брашнестата мана по лозята (оидиум)(Uncinulanecator) трябва да се извърши при дължина на леторастите 10-15 см, ако в предходната година не е имало нападение от болестта.

Периодът 10-12 дни преди цъфтежа е критичен и тогава лозята  се пръскат задължително, а следващият критичен период е от цъфтежа до затваряне на чепките. Срещу оидиума са регистрирани фунгицидите: Байфидан 250 ЕК - 0,01%; Бампер 25 ЕК - 0,02%; Виванда - 20 мл/ дка; Кабрио топ - 0,2%; Куадрис 25 СК/Амистар 25 СК- 0,075%; Колис - 0,04%; Кумулус ДФ-0,2-0,3%; Индар 050 ЕВ- 0,06%; Строби ДФ/Дискус ДФ - 0,02%; Топаз 100 ЕК - 0,015%.

Гроздови молци

През май се нанася решаващият удар срещу гроздовите молци (Lobesiabotrana), които причиняват червясване на гроздовете. През този период се излюпват гъсеничките от първо поколение, което е най-плодовито и с пръскането срещу тях се намалява до голяма степен числеността на неприятеля от следващите две поколения. Гъсениците от първо поколение повреждат цветните пъпки и ги оплитат с копринени нишки или прегризват разклоненията на ресата. Така загиват много повече пъпки и реално добивът се намалява. Неприятелят вреди през целия месец май.

Срещу първо поколение се провеждат две пръскания - първото през първата половина на месеца, а второто - след 10-12 дни при отчетена численост 4-6 гъсеници на 100 реси за десертните сортове и 6-8 гъсеници на 100 реси за винените - с един от регистрираните инсектициди:   Вазтак нов 100 ЕК- 0,015%; Афикар 100 ЕК- 40 мл/ дка; Децис 2,5 ЕК - 0,04%; Децис нов 100 ЕК- 12,5 мл/ дка  за І-во поколение, а 12,5 -17,5 мл/ дка за ІІ-ро и ІІІ-то пок.; Карате зеон - 0,02%; Карате експрес ВГ-100 г/ дка; Нуреле Д/Хлорсирин 550 ЕК/Санмба-0,05%; Ранер 240 СК- 0,04% (двукратно третиране през 14 дни); Суми алфа 5 ЕК/Сумицидин 5 ЕК- 0,025%; Фюри 10 ЕК-0,0125%; Цитрин макс-6 мл/ дка; Шерпа 100 ЕК-40 мл/ дка.

Цигарджия

Цигарджията (RhynchitesbetulaeL.), дребно хоботно бръмбарче с пурпурен или син цвят и метален блясък,  често се появява в лозята и нанася поражения.

Възрастните нагризват пъпките, а по-късно листата и леторастите. Женските индивиди преди яйцеснасяне нагризват листните дръжки и листата повяхват.

По-късно те завиват повехналите листа като цигара (пура), където са снесени яйцата. Нагризаните листа и леторасти изсъхват. При по-слабо нападение пурите се събират и изгарят, но ако неприятелят е във висока численост,  тогава се налага пръскане с един от инсектицидите: Дурсбан 4 ЕК - 0,1%, Децис 2,5 ЕК - 0,05% и други.

Очаквайте в бр. 6/2015 г. на сп. „Практично земеделие”, който ще излезе на вестникарския пазар на 3 юни т. г., подробна информация за продължаващите третирания с ефикасни продукти за растителна защита за устойчиво опазване на лозята и гроздовата реколта.Подробности за абонамент: 0888 58 54 68