Растителна защита, торове, семена

През сезон 2021 Синджента България представя на българския земеделски стопанин четири нови хибрида слънчоглед

2020-10-28 

През изминалата година средният добив от слънчоглед за България е 202 кг/дка, което е с 12 % по-ниско в сравнение с предходната, при ожънати повече от 98% от площите. Получените различия в намалението на средните добиви през настоящата година се обясняват с различията в метеорологичните условия и с различната комбинация от агрометеорологични фактори по време на най-важните фази от развитието на слънчогледа. В началото на вегетацията на много места в страната се създадоха условия за развитието на патогени, нападащи културата именно в тези ранни фази. Неблагоприятните фактори оказаха негативно влияние върху производството на слънчоглед.

Синджента за поредна година отчита изключително добри добивни резултати след жътвите на слънчоглед. Хибридите в портфолиото на Експертът в слънчогледа се доказаха и в трудната 2020 година. Средните добиви от хибридите на Синджента за България са повече от 47% по-високи в сравнение със средните добиви за страната.

През сезон 2021 Синджента България представя на българския земеделски стопанин четири нови хибрида. Най-новата генетика на Синджента - световния лидер при семената слънчоглед - се отличава с ненадминати добивни нива и подобрен фитосанитарен профил. Новите хибриди СИ Уанстар CLP, СИ Айвъри CLP, NX82212 CLP от Clearfield®Plus технологията, както и Суоми HTS,оптимизиран за хербицидиФлуенс на Синджента и Експрес на ФМС, сепредставятблестящо в годините на изпитванекакто в България, така и в съседнидържавиотрегиона.  

През 2020 добивите от най-новите хибриди на Синджента достигнаха над 400 кг/дка на опитни полета в цялата страна, дори и в Южна България. Тези високи резултати се базират освен на високия добивен потенциал и толерантността към факторите на средата, така и на високата толерантност на болести. През изминалия сезон най-новите хибриди в портфолиото на Експертът в слънчогледа Синджента доказаха, че са с изключително висока толерантност на мана.

Синджента България разшири екипа си и има удоволствието да Ви представи специализирания си екип за семена, който ще допринесе заВашите добри резултати с експертизаи професионализъм.

Основните ни приоритетиза идващия сезон са следните:

Да Ви осигурим навреме и с ненадминато качество топхибридите, с които постигате изключителни резултати, дори и в трудни условия.

Да предложим нови продуктии иновации при културата слънчоглед.

Да Ви дадем най-добрите агрономически съвети, като сме до Вас през целия път - от избора на семената до реализацията на готовата продукция.

Екипът на Синджента България Ви пожелава здраве и успешна година.