Растителна защита, торове, семена

Европейската Растителнозащитна Индустрия се ангажира с инвестиции от 14 милиарда евро в подкрепа на Зелената сделка до 2030 г.

2020-10-29 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СИНТЕТИЧНИ И БИО ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА СЕ ОБЕДИНЯВАТ, ЗА ДА ПОЕМАТ ЯСНИ АНГАЖИМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА НА ЕС.

На 7 септември 2020 г., Европейската растителнозащитна асоциация (ECPA) организира в Брюксел кръгла маса, за да представи ангажиментите на индустрията до 2030 г. в подкрепа на Зелената сделка, включващи инвестиции от над 14 милиарда евро в нови технологии и по-устойчиви механизми.

В допълнение към тези инвестиции, ECPA също така планира да увеличи събирането на отпадъци и да повиши нивото на обучение сред земеделските производители в Европа, като част от мерките в отговор на стратегиите на ЕС „от фермата до трапезата“ и за биологичното разнообразие.

Новината е много добра и за българското земеделие, защото на нашия пазар оперират представителства на големите мултинационални компании като Байер, БАСФ, Кортева, Синджента, Суми Агро, UPL, Кне Сертис, Адама - членове на Европейската растителнозащитна асоциация (ECPA) и респективно инвестициите в индустрията ще доведат до нови технологии и иновации и у нас.

 Кои са шестте ангажимента, приети от ECPA, които ще направляват сектора през следващото десетилетие в ключови области на земеделските иновативни технологии, кръговата икономика и по-добра защита на хората и околната среда, четете в бр. 10/ноември 2020 г. на сп. „Практично земеделие”. Изданието ще бъде на вестникарския пазар на 5-ти ноември, т. г.