Растителна защита, торове, семена

ГЕОСЕМСЕЛЕКТ ООД - първата българска фирма - член на авторитетното Световно доматено общество, базирано в САЩ

2020-11-02 

Престижно признание!

ГЕОСЕМСЕЛЕКТ ООД - първата българска частна фирма, създадена в областта на селекцията и производството на хибридни семена от домати, е утвърдена за член на авторитетното Световно доматено общество, базирано в САЩ. Фирмата е и единствен представител от България в състава на обществото, събрало в една платформа най-добрите световни компания в областта на селекцията на доматите.

Допълнителна информация:  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.worldtomatosociety.com%2Fvendor%2Fgeosem-select%2F%3Ffbclid%3DIwAR3PuBokLAcxL3Cpjg39Jo0PVI3orLkFcxUjMB2CfLQT6HRZsYv-qxqj7zs&h=AT2zNjFbAfEJAho7fxsvfGkRVW3fdlA80NCanfSjJrzJ9YD6DoWLJ7UJizB-Hm6m3Lt_Y25Y8S4p_4cMdRKjFCc7f3gXOIV0cNuQCMOoAzsPsY-KHxqd3nMdAnOmHFuW4HIbjQ