Растителна защита, торове, семена

Микоризите помагат на растенията да общуват, а No-till спомага за целостта на микоризната мрежа

2020-11-17 

Могат ли посевите да клюкарстват? Резултати от изследвания на арбускуларни микоризни гъби показват, че някои растения комуникират чрез микоризи, съобщава Брукс Баркър на базираната в Канада уеб платформа Top Crop Menager.

/Б. р. – Микориза е симбиотична асоциация между гъба/гъби и корените на растение – приемник. Терминът микориза се отнася за ролята на гъбите в ризосферата на растенията, т. е. почвения слой в непосредствена близост до тяхната коренна система. Микоризите играят важна роля в почвената биология и химия, а от там и в храненето на растенията./

„Едно от интересните открития за микоризите е, че те могат да свържат две растения заедно. Изследвания върху Faba beans(Бакла) установиха, че когато листните въшки нападнаха едно растение, имаше свързана комуникация между растенията в мрежата на микоризите, казвайки на другите растения да увеличат защитните механизми “, казва Моника Горзелак, специалист по Почвено плодородие в земеделието и селскостопанската храна на Канада (AAFC) в Летбридж, Алта, цитирана от Брукс Баркър.

Арбускуларните микоризи са уникални симбиотични коренови гъби, които основно подобряват усвояването на хранителните вещества в растенията. При посевите, които поддържат растежа на микоризния корен, микоризите растат между клетъчните стени на външните слоеве на корена, за да достигнат ксилемата, където хранителните вещества се транспортират нагоре към растението. Зърнените култури, ленът и бобовите растения са гостоприемни растения за микориза и са силно зависими от тях, но култури като рапица и горчица са немикоризни, четем още в публикацията.

Хранителни вещества като азот (N), фосфор (P) и сяра (S) се транспортират в микоризната мрежа. Това е особено важно за неподвижния хранителен елемент, какъвто е фосфора (P). Микоризната мрежа може да достигне отвъд кореновите власинки, за да получи достъп до фосфор, до който кореновите власинки не могат да достигнат. Растенията се отказват от въглерода в замяна на фосфора от микоризните гъби.

Междувременно Моника Горзелак казва, че фермерите могат да прилагат управленски практики, за да подпомогнат насърчаването на местните микоризни гъби в своите полета. Първата е да запазите живите корени в земята по-дълго. Практики като непрекъснат сеитбооборот – редуване на основни с междинни култури, отглеждане на многогодишни растения и използване на покривни култури могат да помогнат.

No-till или намаляването на обработките на почвата  също може да спомогне за поддържането на целостта на микоризната мрежа, подчертава М. Горзелак.

Поддържайте местен тревостой, където е възможно. Тези местни треввисти видове имат голямо генетично разнообразие и са важни източници за биологично проучване, съветва експертът.

Ноември, 2020 г., от Брукс Баркър (със съкращения);

Източник: https://www.topcropmanager.com/talking-plants/

Снимка: pixabay.com

 Допълнение от редактора: Вече и на българския пазар се предлагат биологично активни торове, които подпомагат микоризита при културните растения (напр. Амалгерол). Те увеличават микробиалната активност в почвата и в частност микоризата. Микоризата прави хранителните вещества от почвата по-достъпни и по-лесно усвоими от растенията. 

(ПЗ)