Растителна защита, торове, семена

Контролът срещу бактериозите по фасула започва в ранна фаза

2015-05-26 

Основните болести по фасула у нас са бактериозите, с причинители бактерии. Тяхната проява и развитие понижават значително количеството и качеството на получената продукция.

Три вида бактериози нападат фасула: бактериен пригор, ореолов пригор и бактерийно увяхване.

Бактериен пригор

Най-честопоявяващатасебактериозаебактерийниятпригор(Xanthomonas campestris pv. phaseoli). Болестта е разпространена във всички райони на страната, но най-сериозни вреди нанася в равнините, където по-високите температури са благоприятни за развитието й. Първите признаци могат да се видят веднага след поникването - воднисти петна върху семеделите и по същинските листа на растенията, поникнали от заразени семена. При силна инфекция на семената се формират т. н. "змийски глави"- резултат от слепването на семеделите. Но те могат да се образуват и при дефектни семена или дебела почвена кора.

Патологичният процес има по-бавно развитие в началните фази от растежа на фасула, затова масова проява на симптомите се наблюдава по време на бутонизанията и масовия цъфтеж. По листата се образуват малки воднисти петна, които бързо нарастват, сливат се, покафеняват, а тъканите около тях некротират. Некротичните петна са оградени от характерен тесен или по-широк лимоненожълт венец. Петната по бобовете са мазни, неправилни и вдлъбнати. Разрушавайки стените на боба, патогенът навлиза дълбоко в семената. При ранна инфекция бобовете се спаружват и светлооцветените добиват жълт оттенък. Петната по стъблото може да го обхванат пръстеновидно и да причинят пречупването му. При влажни условия върху петната на нападнатите тъкани се отделя жълтеникава течност/ ексудат/.

Честите превалявания,  росите и температури  около 28 - 30°С благоприятстват заразяването и разпространението на болестта.

Ореолов пригор

При ореоловия пригор (Pseudomonassyringaepv.phaseolicola)  признаците са сходни с тези при бактерийния, но с тази разлика, че в началото на вегетацията при хладно и влажно време около петната по листата, които са малки, ъгловати и воднисти се образува широк хлоротичен ореол, откъдето идва наименованието му.

Връхните листа на растенията са деформирани и хлоротични и наподобяват вирусна инфекция.  С повишаване на температурите над 25 - 27°С ореолът и хлоротичността на връхните листа намаляват или изчезват напълно. При някои сортове фасул петната по бобовете остават зелени и след узряването им. При влажни условия върху нападнатите растителни части се отделя белезникав до кремав ексудат.

Бактерията има способността да се запазва и в растителните остатъци до следващата вегетация на фасула. Оптимална температура за инфекции и разпространение е 18 - 22°С. Честите превалявания, мъглите и росите в началото на вегетацията на фасула са благоприятни за развитието и разпространението на болестта.

Бактерийно увяхване

Бактерийното увяхване (Corynebacteriumflaccumfacienspv. flaccumfaciens) се наблюдава по-рядко. Типичните признаци на заболяването се виждат добре след прецъфтяването на фасула, макар че при сеитба на заразени семена те могат да бъдат открити и по-рано.

Растенията, поникнали от инфектирани семена, имат потиснат растеж и пригори в междунервията на листата. Много характерно при това заболяване е увяхване на растенията при температура над 30°С и временно възстановяване през нощта. По-късно растенията увяхват трайно и загиват. Заразените семена са оранжеви, жълти или виолетови и често пъти спаружени.

Профилактични и агротехнически мерки за контрол

Причинителите на бактериозите по фасула се съхраняват и пренасят със семената, затова използването на здрав посевен материал е най-ефикасната мярка за израстване на здрави растения. Трябва да се унищожават заразените с бактериози фасулеви растения в ранните фази от развитието им. Използването на сортове фасул с устойчивост на различните бактериози (с множествена бактериална устойчивост на болести) е един от най-важните фактори за получаване на стабилни добиви. В агротехническите мерки се включват подходящо сеитбообръщение - 2-3 г.(след житни или зеленчукови) и машинни обработки в посевите с фасул след вдигане на росата, редовна борба с плевелите и др.

Третиране с растителнозашитни продукти

Въпреки, че няма официално регистрирани продукти за борба с бактериозите по фасула, химическите мерки могат да включват преди всичко медни фунгициди за предпазно пръскане – няколко третирания през 7 дни. Ако има валежи, третирането се прави възможно най-скоро. Първото пръскане  се провежда във фаза несъщински листа, а последното- във преди узряването на бобвете. Могат да се използват някои от фунгицидидите:  Шампион ВП- 0,2%, Фунгуран ОН 50 ВП-0,3%, Косайд - 0,3%, Купроксат ФЛ-0,3% или Дитан М-45-0,2%. Бордолезовият разтвор действа депресиращо на растенията, затова не се препоръчва. ПРЗ се използват след консултация с агромо, специалист по растителна защита.

 

Статията е публикувана в бр. 5/май 2015 г. на сп.”Практично земеделие”

На снимката: Признаци на бактериен пригор по листата на фасула

 

Източник:  http://www.eppo.int/QUARANTINE/bacteria/Xanthomonas_phaseoli/XANTPH_images.htm