Растителна защита, торове, семена

ДюПон представи иновативни технологии за защита при пшеница, царевица и слънчоглед, царевични и слънчогледови хибриди на ДюПон Пионер

2015-05-29 

Над 150 земеделски производители от региона на Плевен и Велико Търново участваха в открития ден на опитното поле в с. Градище (Плевен) на 28.05.2015 г., организиран от ДюПон България „Растителна защита” и ДюПон Пионер България.

На опитни парцели с площ 90 декара производителите имаха възможност подробно да се запознаят с 4 технологии за защита на пшеница с качествените продукти за РЗ на компанията – хербицидите Гранстар Супер и Алай Макс и фунгицидите: Кредо, Талиус, Аканто. Особен интерес земеделците проявиха към Кредо и Аканто Плюс – фунгициди от новата серия Висша класа фунгициди на ДюПон.

На опитните парцели с най-новите Оптимум Аква Макс хибридна царевица на ДюПон Пионер, освен с характеристиката на тази иновативна селекция, клиентите на ДюПон  проследиха проявлението на хербицида Принципал Плюс,  който само с едно вегетационно третиране позволява отличен контрол срещу всички плевели при царевицата. На терена се видя и дeйствието на най-мощният балурицид на ДюПон при царевица – хербицидът Принципал.

В предимствата на технологията  Експрес  сън на ДюПон и ДюПон Пионер,  приложена в парцелите засети с толерантните  слънчогледови хибридиP64LE25  и P64LE99 (PIONEERPOTECTOR®) – с повишена толерантност спрямо хербицида Експрес, производителите нагледно получиха представа  за наистина чисто от плевели поле и отлично състояние на посева. На срещата стана ясно, че с тези слънчогледови хибриди, тази година в България за засети над 2 млн. декара.

 Повече подробности очаквайте в бр.6/ юли 2015 г. на сп. «Практичто земеделие» КОЙТО ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ НА 1 юли 2015 г.