Растителна защита, торове, семена

Растителнозащитни мерки по време на сеитбата на есенниците – обеззаразяване на семената

2015-09-02 

 Традиционно подготовката за сеитбата на есенно-житните култури започва през септември. Растителната защита има водеща роля в технологията за отглеждане на есенниците. Контролът върху плевелите и вредителите зависи от съчетаване на агротехнически и химически мерки.

            Агротехническите мерки включват:

а) спазване на сеитбообръщение, при което се редуват житни и окопни култури с цел да не се допуща натрупване и съхраняване на гъбни и бактерийни патогени по корените на растенията, почвени неприятели и плевели;

б) качествена обработка на почвата, за да се заорат и минерализират растителните остатъци и да се унищожат болестотворните патогени, да се намали числеността на неприятелите (житни бегачи, житни мухи, житни оси, цикади, трипси, листни въшки);  да се създадат  благоприятни условия за качествена сеитба и дружно поникване на семената;

в) балансираното торене с минерални торове (азотни, фосфорни, калиеви ) ускорява развитието на растенията, повишава издръжливостта им към болести,  ниски температури и увеличава конкурентноспособността им към плевелната растителност;

г) избиране на сорт, като за по-големи площи се засяват 2-3 и повече сорта с различна устойчивост към болести;

д) подбират се здрави и качествени семена, добити от семепроизводни посеви;

е) стриктно спазване на срока за сеитба: за пшеница и ечемик- в Северна България от 5-ти -10 –и октомври, а в Южна България за ечемика 10-15 октомври; за пшеницата-15-20 октомври; в предпланинските и планински райони при надморска височина 600 м за пшеница-25-30 септември; за ечемик -1-5 октомври;

ж) сеитбата се извършва на дълбочина 4-6 см, защото при по-голяма дълбочина растенията поникват по-бавно, не са жизнени и се нападат от почвени патогени; при плитка сеитба се формира слаба коренова система, наблюдава се изтегляне на растенията и  измръзване, повреди от ветрова ерозия;

з) спазване на сеитбената норма е много важно изискване, при гъсти посеви има нападение от брашнеста мана, кореново гниене, ръжди и други;

Много важно мероприятие преди сеитбата е обеззаразяване на семената с фунгициди срещу болести. Това е начин да се ограничи развитието на икономически опасните семепреносими болести – главни (твърда и праховита), фузариоза по пшеницата, ленточна болест и праховита главня по ечемика и други. Срещу главните и ленточната болест по ечемика няма регистрирани средства за третиране на посевите по време на вегетацията.  Обеззаразяването на семената е единственият начин за борба с тях.

Изискване при обеззаразяване на семената е да се използва изправна специализирана техника, за да се осигури равномерно и качествено  покриване на семената с работния разтвор. 

Семената от пшеница се третират срещу причинителите на твърда ипраховита главня с един от регистрираните фунгициди, като  дозата е за 100 кг семена и до 4 л вода (мокро обеззаразяване):

Винсит КС- 100 мл за масов посев и срещу загиване на кълновете от Фузариум и 150 мл- за семепроизводен посев; Винсит Ф- 100 мл за масов посев и 150 мл за семепроизводен;  Винсит ФС- 150 мл; Витавакс 2000/ Анкор/ Витавакс роял-200 мл за масов посев и 300 мл за семепроизводен; Витавакс 200 ФФ- 300 мл и срещу загиване на кълновете; Дивидент Формула М (Дивидент 030 ФС)- 150 мл и срещу фузарийно кореново гниене; 167-200 мл срещу вджуджаваща главня; 187,5-200 мл срещу септориоза; Дивидент стар 036 ФС-100 мл; Дифенд ФС- 200 мл срещу твърда и вджуджаваща главня; Кинто плюс ФС- 200 мл; Ламадор 400 ФС- 20 мл срещу твърда и праховита главня, вджуджаваща главня, снежна плесен; Максим 025 ФС-200 мл срещу твърда главня, фузарийно кореново гниене, снежна плесен; Ориус 6 ФС (Протектор 6 ФС)- 35 мл срещу праховита и 50 мл срещу твърда главня; Раксил 060 ФС- 35 мл; Раксил ултра 120 ФС- 25 мл; Реал 300 ФС- 17 мл; Ранкона 15 МЕ- 100 мл; Систива 333 ФС- 150 мл срещу листни петна, брашнеста мана, снежна плесен; Юнта Куатро ФС- 160 мл срещу твърда и праховита главня, фузарийно кореново гниене, житен бегач, шведска муха, телени червеи.

 

Семената от ечемик се третират срещу причинителите на праховита главня и ленточна болест с един от регистрираните фунгициди, като дозата е за 100 кг семена и до 4 л вода:

Винсит ФС -150 мл; Витавакс 200 ФФ-250 мл; Дивидент стар 036 ФС- 150 мл; Кинто плюс ФС- 150 мл; Дивидент Формула М (Дивидент 030 ФС)- 150 мл срещу фузарийно кореново гниене и 200 мл срещу ленточна болест; Ламадор 400 ФС- 20 мл и срещу мрежести петна, фузарийно кореново гниене, снежна плесен; Максим 025 ФС-200 мл срещу фузарийно кореново гниене и ленточна болест; Ранкона 15 МЕ-130 мл; Ранкона и Микс- 100 мл; Реал 300 ФС- 20 мл срещу праховита главня; Сейвидж 5 ФС (Ориус 5 ФС)-150 мл; Юнта куатро ФС- 160 мл и срещу житен бегач, фузарийно кореново гниене, телени червеи; Систива 333 ФС- 150 мл срещу ленточна болест, мрежести петна, брашнеста мана, снежна плесен.

За площите с регистрирано нападение от обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides) и по-висока численост от предходни години, особено при монокултурно отглеждане на пшеницата или на повторки, семената трябва да се третират с Крайцер 350 ФС- 100 мл + 200 мл вода/ 100 кг семе, за да се опазят растенията от неприятеля в началните фази от развитието им.

 Статията е публикувана в бр. 9/септември-октомври 2015 г. на сп. „Практично земеделие”; В същия брой четете продължение по темата: Почвени и вегетационни хербициди за борба с плевелите през есента в зърнено-житните култури; Контрол на опасните неприятеили в пшеница и ечемик– житни мухи, листни въшки, житен бегач и др.