Растителна защита, торове, семена

Защо да се борим с плевелите и болестите при житните култури през есента?

2015-09-07 

През есента житните култури формират до 40% от бъдещия добив. Затова равномерното поникване на семената и нормалното гарниране на посева в този период е от съществено значение  за успешното презимуване  на растенията. С настъпващите промени в климата при нашите условия есента става топла и продължителна, което провокира в значителна степен масовото  поникване на разнообразни плевели. При комбинация с оптимална влага може да се появят до 90% от житните и 80% от широколистните плевели. Поникналите при тези условия плевели не само затормозяват културата и я конкурират за хранителни вещества и вода, но и се развиват бързо и презимуват успешно, като напролет борбата с тях става по-трудна поради това, че са прераснали и здраво вкоренени в почвата.

Поникналата през есента ветрушка например може да образува до 6 братя, докато тази през пролетта най-много 2 - 3. Заплаха представлява не само конкуренцията на плевелите за светлина, храна и вода , но също така се увеличава и опасността от образуване на голям брой плевелни семената, които веднъж попаднали в почвата водят до сигурни проблеми в бъдеще на същото поле, тъй като се увеличава потенциала им за размножаване, а борбата с тях става много по-трудна и скъпа.

Освен масовото поникване и развитие на плевели, при топла и влажна есен с поникването на пшеницата има много висока вероятност от проява на гъбни болести - брашнеста мана (Erysiphegraminis), мрежести петна по ечемика (Pyrenophorateres), кореново гниене (Gaeumannomycesgraminis), базично гниене (Fusariumnivale).Особено опасно е есенното заразяване от септория (Septoria tritici) и др. Тази опасност е особено висока на полета, където житните култури се отглеждат монокултурно, без спазване на подходящо сеитбообръщение.

Есенното третиране с хербициди и фунгициди в подходящите фенофази създава условия за оптимално  развитие на житните култури, като елиминира неблагоприятното въздействие на поникналите плевели и развитието на гъбни патогени, осигурявайки чист старт на културата още през есента. Освен контрол на икономически значимите болести, есенното третиране с някои фунгициди има и силно изразено физиологично действие, като стимулира автоимунната защитна система на растението и повишава неговата устойчивост на болести и  стресови фактори.  Така още през есента се дава възможност на културата да развие пълния си потенциал за качествен и количествен добив.

Предложения от ДюПон

Благодарение на комбинацията от метсулфурон-метил и трибенурон-метил Алай® Макс се справя отлично със самосевки от конвенционална рапица и широколистните плевели, в т.ч. паламида. Ефектът върху рапичната самосевка е значително по-добре изразен при третирането на посевите през есента спрямо пролетното третиране, тъй като в този период рапичните растения са все още слаби и в начална фаза от своето развитие, следователно и по-лесно податливи на хербицидното действие.  Поради удълженото почвено действие на продукта, което се дължи на активната съставка метсулфурон-метил, Алай® Макс е предпочитано решение на полета, където има възможност от възникване на вторично заплевеляване при влажна и топла есен.

Приложен през есента след сеитба преди поникване при пшеница или рано след поникването при пшеница и ечемик, Игъл® 75 ВГ унищожава едногодишни и многогодишни широколистни плевели и едногодишни житни като ветрушка, лисича опашка, видове райграс и едногодишна метлица. Успешното унищожаване на плевелите в периода на поникването на културите създава условия за оптимално гарниране на посева, поради което  напролет не се налага допълнително третиране с противошироколистен хербицид.

Талиус® 20ЕК е еталон в борбата с брашнеста мана при житните култури и гарантира отлична защита при чувствителни сортове и гъсто засети посеви. В допълнение на фунгицидния ефект, продуктът проявява и физиологично действие, което се изразява в активиране на автоимунната защита на културата, което спомага за по-доброто  й презимуване и  устойчивостта  й срещу болести напролет.

С ДюПон получавате повече мощ за ефективен контрол на плевели при житни култури

Алай® Макс е ефективен хербицид за борба срещу най-важните широколистни плевели при пшеница и ечемик. Представлява хомогенна комбинация от два сулфoнилурейни хербицида, с отлично действие срещу упорити широколистни плевели, включително паламида, лобода, синя метличина, див мак и др.

Алай® Макс, приложен в доза 3,5 г/дка е селективен за всички житни култури и има широк диапазон на приложение – след 3-ти лист до фаза вретенене на житните култури. Това го прави подходящ за употреба през есента или рано напролет, в зависимост от особеностите на полето и от климатичните условия. Без ограничения за следващата култура в сеитбооборота след жътва или през пролетта на следващата година.

Алай® Макс прониква напълно за около 4 часа в плевелите и дъжд, паднал след това, не намалява хербицидния ефект. Приложим е в широк температурен интервал – от 5 до 35⁰С.

Алай® Макс е формулиран по най-новата SXTM технология, патент на ДюПонTM, която осигурява бързо и пълно разтваряне на активните вещества, и по-голяма стабилност на работния разтвор, както и по-бързо действие на хербицида.      

Резултати от проведени опити в АУ Пловдив под ръководството на проф. Тонев през 2013 година показват, че благодарение на изразеното почвено действие на  съдържащото се в Алай® Макс активно вещество метсулфурон-метил, продуктът възпрепятства появата на  вторично заплевеляване и 56 дни след третирането отличният ефект върху повечето плевели се запазва, а остатъчното действие на активното вещество  няма неблагоприятен ефект върху култури, засети през есента в годината на реколтиране.

За подобряване на хербицидния ефект се препоръчва прибавянето на прилепител Тренд® 90 в доза 0,1%, особено при условия на засушаване, ниски температури и срещу плевели, чиито растителни части се мокрят трудно поради дебел восъчен налеп или власинки.

Разчитайте на ДюПон за чист старт през есента

Оптималната стратегия за борба с плевелите по житните култури е да се извърши третиране през есента, когато условията са благоприятни за развитието им и, когато поникналите плевели са малки и все още със слабо развита коренова система. Освобождаването на полето от плевели през есента дава възможност за равномерно израстване на растенията, като много често напролет не се налага второ коригиращо третиране. 

Съществен аргумент в подкрепа на есенното третиране с хербицид е и неговата себестойност, която е винаги много по-ниска в сравнение с третирането през пролетта, както и ненатовареността на земеделската техника и персонала. Като се вземат предвид по-горните факти, много е важно третирането с хербициди да започне още през есенния период.

Игъл® 75 ВГ  се прилага през есента след сеитба преди поникване при пшеница в доза 2,0 – 2,5 г/дка или рано след поникването при пшеница и ечемик в доза 1,0-1,5 г/дка, като  е най-ефективен, когато се прилага преди или рано след поникване на плевелите. При вегетационното приложение, за постигане на оптимален резултат, е най-добре да се третират малките, активно растящи плевели (2ри – 6ти лист).

Коригиращо третиране през пролетта може да се наложи, когато поради екстремни  климатични условия през зимата посевите са разредени или поради чести валежи през пролетта се наблюдава масово поникване на пролетни широколистни плевели.  В такива случаи препоръчваме третиране с Гранстар® Супер.

Осигурете добър старт на житните култури

Талиус®  20ЕК е  фунгицид  с локално-системно действие и газов ефект в растението, с принципно нов начин на действие.

С безкомпромисното си действие срещу брашнестата мана, през последните години Талиус® 20ЕК спечели доверието на голяма част от  земеделските производители в Европа.  Поради специфичните особености в начина си на действие той осигурява най-продължителна защита  (над 4 седмици) срещу брашнеста мана, в сравнение с останалите фунгициди на пазара, а благодарение на газовото налягане на активното вещество, продуктът действа с еднаква интензивност не само там където попада, но и върху околната територия. Това е от голямо значение при по-гъсти посеви, когато не е възможно работния разтвор  да омокри напълно цялото растение.

В допълнение към фунгицидния ефект, под влияние на Талиус® 20 ЕК се повишава равнището на ензимите, отговарящи за естествения защитен механизъм на растението и като резултат се повишава устойчивостта на културата не само спрямо брашнестата мана, но и значително се намалява опасността от развитие на други болести. Установено е опитно, че активирайки защитните сили на културата, Талиус® 20ЕК намалява опасността от развитие на базично гниене/снежна плесен. Напролет, за културите третирани наесен с Талиус при нормални условия за възникване на болести, обикновено е достатъчно само едно приложение на фунгицид . Освен това спомага за увеличение на основни количествени и качествени показатели.