Растителна защита, торове, семена

Актуални решения от Байер КропСайанс при третиране на семена от пшеница и ечемик

2015-09-15 

.Раксил Стар – новата звезда при обеззаразяване на ечемика

Инсектофунгицидът Юнта Куатро е една изключителна иновация, която фирма Байер КропСайанс предлага от миналата година. Ние го кръстихме „4 х 4 от Байер”, защото наистина е изключително мощно средство, което позволява да се постигат максимални резултати от пшеницата и ечемика. С тези встъпителни думи Жечо Мурзов, Мениджър „Продажби” в Байер КропСайанс България, откри презентацията на актуалните продукти и решения на компанията при третиране на семена от пшеница и ечемик, в рамките на професионалната среща със земеделски производители и ключови клиенти, състояла се в Парк – хотел Стара Загора, на 09. 09. 2015 г. Презентацията беше съпътствана с излъчване на видеа и други мултимедийни продукти, в които земеделски производители от различни региони на страната споделят своите наблюдения и разказват за отличните си резултати в производството на пшеница и ечемик, ползвайки продуктите за растителна защита на Байер.

Когато искаме да оптимизираме резултатите от пшеницата и ечемика, най-подходящото място за използване на обеззаразителя Юнта Куатро  /б. р. – инсектофунгицид със системно действие/ е при ранните посеви, особено при използване на сортове пшеница от чужда селекция – западноевропейска и др., обясни Ж. Мурзов. Есенната сеитба на зърнено-житни през 2014 г. беше много сложна, припомни той и продължи: - силно преовлажнените площи не можеха да се обработват, сеитбата на много места закъсня и поради тези причини бяха засети с около 2 млн. декара по-малко с есенници спрямо предходната година. Една част от полетата, които бяха засети на площи с недобра предсеитбена обработка, дадоха по-ниски добиви.

През 2015 г. обаче има друго предизвикателство – по-сухи условия и реално засушаване, което продължава и в ранната есен. Това затруднява обработките и евентуалното определяне на оптималния срок на сеитба, и поставя въпроса - каква  трябва да бъде сеитбената норма. Ние от Байер КропСайнс предполагаме, че ще има и още един проблем – намножаване на листните въшки, съобщи Мурзов. Това са неприятели, които силно се намножават през около 5-6 години, и то особено когато сме имали дълго сухо лято и засушаването е продължило и през есента, каквито условия имаме тази година. Увеличеното количество на листните въшки в посевите с пшеница и ечемик само по себе си не е голям проблем, но може да бъде предпоставка за заразяване с вируси, които са сериозно предизвикателство за културите. И най-вече поради факта, че сеитбата на сортовете от чуждата селекция се извършва с по-малака сеитбена норма  /б. р. - поради силната братимост на растенията, която при благоприятни условия гарантира висок и стабилен добив/. На практика, броят на пшеничените растенията е по-малък на единица площ. И тъй като още в началната фаза – при покълването на пшеницата и ечемика,  въшките-разселителки започват вредоносната си дейност, то, ако те са били заразени с вируси – веднага инфектират и младите културни растения. От тях се заразяват и малките въшки от следващото поколение, и така започват да разселват вируса. Имаме такъв пример през 2007 г., когато заразените посеви от ечемик дадоха не повече от 100-150 кг/дка.

 Ето защо подобна защита, каквато осигурява Юнта Куатро, няма алтернатива, подчерта Ж. Мурзов.Семената, обеззаразени с този продукт, в рамките на един месец, имат абсолютно пълна защита от проблема с въшките, поради което няма да се налага използването на допълнителен листен инсектицид, който при това няма да свърши работа, защото растенията могат да се инфектират в най-ранна фаза с вируси. Ако предпазите посевите си от популацията на въшките при сухата есен още чрез обеззаразяването на семената, то те няма да имат проблеми от неприятеля и в по-късни фази, понеже ще са силно разредени.. Освен от листни въшки, Юнта Куатро предпазва посевите от пренасяне на зараза и от другите смучещи неприятели, в т. ч. и цикадите, които също пренасят  вируси, обобщи експертът. 

Друг голям проблем през последните година са житните мухи, напомни той. Те се превръщат в проблем, защото сеитбата вече се изтегля по-рано и посевите са по-развити в периода, в който житните мухи се развиват. От вредоносната  им дейност посевите се разреждат и това е много неблагоприятно за засетите с по-малко семена на декар, което е технологично изискване при използване на сортовете от внос, поради по-голямата им склонност към братене. И при разрешаваното  на този проблем Юнта Куатро се явява като едно спасително решение. Продуктът не контролира на 100 % житните мухи, но отново, в рамките на около месец, осигурява опазване на посева от тези вредители, в рамките на икономическия праг на вредност.

Юнта Куатро предпазва напълно посевите в ранните фази и от още два изключително опасни неприятели – телени червеи и житен бегач.

Разбира се, продуктът има и отлично фунгицидно действие срещу видовете главни,  фузарийно кореново гниене и други семепреносими болести.

Продуктът оказва подчертан благоприятен физиологичен ефект  при посеви от пшеница и ечемик, които са били засети в силно преовлажнени почви. Предпазва корените от асфикция, т. е. от задушаване поради липса на кислород в коренообитаемия слой. Третираните с Юнта Куатро семена понасят по-добре това неблагоприятно явление, поради това че  кореновата система на културите  е по-мощна. Жечо Мурзов аргументира тези качества на продукта, като показа снимки, изпратени им от земеделски производител от Южна България, направени  на едно и също поле. Ясно се видя разликата в посева, засят със семена, третирани с Юнта Куатро спрямо посев със семена, третирани с конкурентен обеззаразител /фунгицид/ (виж. снимката). Растенията, третирани с Юнта Куатро значително изпреварват по хабитус и развитие тези от сравнявания посев. По-добрите показатели  се дължат на благоприятния физиологичен ефект на Юнта Куатро, защото площите бяха преовлажнени, но също и на инсектицидното действие на продукта, тъй като имаше нападение и от житни мухи, разясни експертът. Юнта Куатро е подходящ за земеделците, които искат да правят интензивно производство; другите, които се задоволяват с добиви от около 400-500 кг, може би ще постигнат този резултат и с по-евтин и от по-нисък клас обеззаразител. Който иска да получи добиви над 600-700 кг,  който иска да предпази културите от неприятели в ранната фаза и  който иска да заложи на по-интензивна технология с чужди сортове с по-ниска сеитбена норма – Юнта Куатро е неговият продукт, обобщи Ж. Мурозв.

Ламадор  е другата наша звезда в пшеница и ечемик, продължи Мурзов. Това е обеззаразителят, който има ключово предимство – изключително ефикасен срещу кореново гниене. Когато сте установили, че всяка година на хармани в дадено поле има кореново гниене, тогава Ламадор е решението на проблема. И още едно ценно качество на продукта – оказва физиологичен ефект и посевите, чиито семена са третирани с него проявяват повишена устойчивост към засушаване. Това научно е доказано в ДЗИ Генерал Тошево от проф. Илиев. Експертите са установили, че при третираните с Ламадор растения има много по-голям обем на кореновата система, спрямо посевите третирани с конкурентни продукти. Мощната коренова система е предпоставка растенията да са по-устойчиви на суша. Освен това растенията имат и повишена устойчивост към изтегляне.

В заключение Ж. Мурзов поясни: - Който иска да получи ефект срещу различните видове главни, може да заложи на нашето бюджетно решение - Раксил 60, т. е. да третира семената си с по-евтин обеззаразител. Но с него не се получава ефект срещу неприятели и срещу кореново гниене. Който иска ефект срещу видовете главни плюс кореново гниене – нашето предложение е Ламадор. Земеделците, които искат пълна защита още от началната вегетация на растенията - в рамките на около месец, срещу болести и  неприятелите може спокойно да заложат на Юнта Куатро.

От този сезон предлагаме един нов и ефикасен продукт за ечемик – Раксил Стар, съобщи Ж. Мурзов. В Раксил Стар се съдържат активните вещества на Ламадор - протиоконазол и тебуконазол + още едно активно вещество – последна генерация фунгицид – флуопирам /б. р. –  което е от новата SDHL/. Новото активно вещество осигурява изключителна защита срещу една много трудна за контрол болест при ечемика –мрежовидни петна. Третирайки семената на ечемика с Раксил Стар се осигурява освен защита от видовете главни, перфектна защита от ленточна болест и коренови гниения, но и в рамките на около месец - в началото на вегетацията, сигурна защита от мрежовидни петна. По този начин отпада необходимостта от допълнително третиране на ечемика срещу мрежовидни петна през есента с листен фунгицид,когато сеитбата е по-късна, и възможността това да се прави е по-малка, ако сеитбата е по-ранна, ако семената са обеззаразени с Раксил Стар. Ето защо си заслужава Раксил Стар широко да бъде използван в ечемика, изрази  мнение Ж. Мурзов, с което приключи презентацията  си на актуалните решения на компанията при третиране на семена от пшеница и ечемик.

На снимката: Третирано с Юнта Куатро (вдясно) и с конкурентен фунгицид-обеззаразител (вляво)