Растителна защита, торове, семена

Министър Танева: За кратък период са регистрирани два пъти повече продукти за растителна защита

2016-01-12 

На проведената днес /-12.01.2016 г./ , в гр. София, специална пресконференция за отчитане дейността на БАБХ (Българска агенция за безопасност на храните), в отговор на въпроси на сп. „Практично земеделие” министърът на земеделието и храните Десислава Танева заяви, че в последните месеци, след направените от нейния екип кадрови промени в агенцията, са регистрирани два пъти повече продукти за растителна защита /ПРЗ/. Така, според нея, БАБХ е отговорила на исканията на земеделските производители и фирмите от сектора – вносители и дистрибутори на ПРЗ в страната, за по-бърза регистрация, което увеличава възможностите за по-голям избор на продукти от страна на земеделските производители.

По отношение на нелегалния внос на продукти за растителна защита и търговия с тях в България, министър Танева  коментира, че проблемът наистина съществува, макар той да е и проблем на целия свят поради много причини. Винаги в основата стои икономическия интерес, продължи тя. „ В този смисъл, колкото пазарът на такива препарати в България е по-отворен за всички, които искат да оперират на него, абсолютно всички производители, или няма монопол за определени производители, това би довело да по-справедливи цени, разбирайте, по-ниски, и би намалило натиска за реализиране на продукти от нелегален внос”, заяви Танева. Една от задачите пред новото ръководство на БАБХ, които министерството е поставило на екипа, с оглед на намаляване на нерегламентираната търговия  с ПРЗ е била – да се ускорят всички процедури по регистрация на продуктите за растителна защита за българския пазар, за да бъде изборът много по-голям, и анализът сочи, че това се изпълнява, е мнението на Д. Танева. Според нея, това трябва да бъде посоката. Тя се аргументира, че колкото повече легално допуснати оператори с тези продукти оперират на българския пазар, и без да се бавят процедурите, и без да се създават административни пречки, на практика означава по-голям избор за земеделските производители и съответно по-справедлива цени. Министър Танева припомни, че по различните програми за подпомагане на земеделските производители ДФ „Земеделие” отпуска средства за закупуване на ПРЗ, с което реално фермерите облекчават производствените си разходи. Според нея, не са основателни отделни мнения, че откакто Националната служба за растителна защита се е вляла преди 3 години в БАБХ е занижила контрола поради липса на административен капацитет. Съставът от експерти се е запазил и административният капацитет е налице, потвърди Танева. От страна на министерството  се търси генезиса на проблемите, за да ги решават с промяна на правилата и условията за работа чрез нормативни актове.

Ние много добре знаем, че контролът по прилагането и продажбите на тези препарати не е достатъчно ефективен и вземаме мерки в тази посока, каза в допълнение д-р Дамян Илиев, директор на БАБХ. Той потвърди, че е отворен за проблемите на бизнеса в сектор „Растителна защита” и екипът му работи по реални проблеми.