Растителна защита, торове, семена

120 години растителнозащитна дейност в България 20 години Българска асоциация за растителна защита

2016-01-13 

На 15 и 16 януари 2016 г., в хотел „Аугуста” в гр. Хисаря, ще се проведат тържества по случай 120 години растителнозащитна дейност в България и  20 години Българска асоциация за растителна защита.  Организатор на тържествата е Управителният съвет на Българската асоциация за растителна защита (БАРЗ).  В поканата си организаторите се обръщат към всички членове на БАРЗ, както и към всички, които са приели професията „Растителнозащитник”, независимо дали са от научните среди, бизнеса, държавната администрация, ветерани или активно практикуващи или все още обучаващи се, да уважат тържествата и заедно да отбележат своя празник.

Официалното откриване на събитието е на 15-ти януари от 13,00 часа, като освен обзорните доклади и дискусии, в 16,00 часа ще се проведе Общо събрание на БАРЗ. Вечерта ще се проведе Бал на растителнозащитника, а на следващия ден – 16 януари от 9,00 часа - Кръгла маса на тема: „Нови фитосанитарни рискове, възможности за ограничава и контрол”, и от  13,00 часа: „ПРЗ - разрешаване на пускане на пазара и употреба, последващ контрол, интегрирано управление на вредители, законодателство.

                                               х  х х

 

Професионалният Празник на растителнозащитника  в България се чества на 16 януари. На същият ден през 1896 г., с Указ на княз Фердинанд, е приет „Закон за мерките против филоксерната зараза (чума на лозата) и за възстановяването на опустошените от нея лозя". С този акт официално е поставено началото на регламентираната борба с вредителите по растенията и на растителнозащитната дейност у нас. 113 години по-късно, 16 януари е обявен  и се чества официално като професионален празник на растителнозащитниците в България.