Растителна защита, торове, семена

Профилактика и растителнозащитни грижи за производство на здрав зеленчуков разсад

2016-01-25 

Растителнозащитните грижи при производството на зеленчуков разсад заемат основно място в технологията за отглеждане на зеленчуци и започват отрано. Ако разсадът се опази от болести и неприятели, в оранжериите и на полето ще се разсадят здрави растения и  броят на вегетационните пръскания с химически средства  ще бъде значително по-малък.

Разсадът се отглежда в парници или оранжерии, в които специфичният микроклимат се характеризира с висока относителна въздушна влажност, температурни колебания, по-слабо осветление, условия, които са благоприятни за инфектиране на растенията с различни патогени. Младите разсадни растения са много чувствителни към причинителите на болести и бързо се инфектират.

Заразяването на зеленчуковия разсад се осъществява по няколко начина: -чрез почвата - през корените проникват почвообитаващи паразитни гъби; -посредством смучещи неприятели (листни въшки или трипси);

-контактно - пренасят се вирусните болести, а капка вода върху растението е най-благоприятната среда за заразяване с бактерийни болести. Младите разсадни растения са обект на нападение и от  специфичните неприятели, които се развиват в оранжериите.

Здрав и качествен разсад може да се отгледа, ако се спазват следните общи правила за работа:

-парниците или оранжериите и площите около тях се почистват  добре от растителни остатъци и плевели;

-разсадите, отглеждани в оранжерии, трябва да бъдат в отделни помещения, далече от старите растения;

- работният инвентар да се обеззарази с 2%-ов разтвор от хлорна вар или 2%-ова солна киселина за 24 часа и последващо обилно изплакване с вода и изсушаване;

- за сеитба се подбират здрави, едри и с висока кълняемост семена; Закупените от фирмите семена, лицензирани за продажба на семена и посадъчен материал са обеззаразени термично или по химичен път. Ако обаче се  използват семена  директни сортове домати, произведени във фамилните  стопанства, те трябва да се обеззаразяват с продукта Флоузан ФС-1,8 мл/ 1 кг семена срещу почвени патогени;

- преди сеитба семената се напрашват с Каптан 50 ВП-2-3 г/ 1 кг семена, за да се създаде около тях стерилна зона срещу вторична инфекция в почвата;

- обеззаразяването на торо-почвените смеси се извършва в предходната година по време на приготвянето им, от средата на септември до края на октомври, за да има време да се дегазират. За целта се използва Базамид Г- 50 г/ кв.м. или Формалин, който унищожава само причинителите на сеченето и фитопатогенните бактерии. В случай, че торо-почвената смес не е обеззаразена, семенното легло се напрашва с Фунгуран ОН 50 ВП-10 г/ кв.м. Това мероприятие не се прилага при сеитба на краставици, защото те проявяват фитотоксичност към медните продукти. След покриване на семената с почва се извършва поливка с Бордолезов разтвор – 0,5% по 3-4 л/ кв.м;

- в разсадните лехи се разхвърлят готови примамки Мезурол Шнекенкорн 4 Г-3 г/ кв. м срещу попови прасета, а срещу голи охлюви - 0,3 г/кв.м. след сеитбата преди покриване с торопочвена смес.

- в разсадните помещения трябва да се поддържа температура 20-25оС за покълнване на семената, а след поникването им да се намалява според изискването на всяка култура.

Статията е авторска и е публикувана в бр. 1/януари 2016 г. на сп. „Практично земеделие”. Подробности за абонамент: 0888 58 54 68.

Очаквайте продължение по темата.