Растителна защита, торове, семена

Хибриди и растителна защита при производството на оранжерийни краставици

2016-02-02 

Синджента е една от малкото фирми на пазара, които предлагат на българските производители комплексна оферта, която включва зеленчукови семена и растително защитни продукти при производството на оранжерийни краставици. Дългоплодните краставици са една от традиционно отглежданите култури в България. Оранжерийното производство на краставици е бързо възвръщаем и доходоносен бизнес за българските производители. Основни правила за добри резултати в края на сезона са: точният избор на хибрид, правилната технология, оптималното торене и, разбира се, растителната защита. В България Синджента предлага следните хибриди дългоплодни краставици: Трибуно, Бомбър, Палермо и Вигорекс.Тези четири хибрида са позиционирани за различните производствени периоди в България и имат различни изисквания към условията на производство.

Трибуно F1е пластичен хибрид подходящ за пролетно и лятно производство в стъклени и полиетиленови оранжерии.Трибуно се отличава с мощен и открит хабитус. Растението притежава отличен вегетативно-генеративен баланс. Високият добив на хибрида се дължи на бързото преминаване към плододаване от страничните разклонения. Плодовете са тъмно зелени, оребрени, с атрактивен блясък. Краставиците са с дължина 30-34см и не образуват шийка. Устойчивости: IR = PM, CYSDV.

Палермо F1 е друг хибрид, който се препоръчва за ранно производство през зимата, пролетта и есента в стъклени и полиетиленови оранжерии. Характерен за него е концентрираният висок добив в началото на вегетацията, когато цената на продукцията е по-висока. Отвореният хабитус на растението позволява лесното му огряване от слънцето и съответно по-интензивното нарастване на плодовете. Отворената листна маса позволява малко по-гъста схема на отглеждане. Плодовете са тъмно зелени, оребрени, без шийка и с дължина 30-34см. Хибридът е толерантен на ниски температури и по-лесно понася температурните амплитуди в началото на сезона.Палермо е силно толерантен на брашнеста мана и средно толерантен на мана. Устойчивости: HR = PBF, PM, CL, CO, COLD-8;  IR = DM.

Бомбър F1 е хибридът с най-високо качество на крайния продукт.Това предимство е много важно за търговците на едро и хранителните вериги. Препоръчваме този хибрид за производство през пролетта и късното лято. Растението се отличава с мощна коренова система и едри листа. Поради високата си толерантност на три вируса и брашнеста мана, Бомбър се отличава с дълъг период на реколтиране. Плодовете са без шийка, оребрени, с тъмно зелено оцветяване и блясък. Хибридът се развива еднакво добре на хидропоника и на земя, лесен е за бране и сортиране. Плодовете запазват дълго време атрактивния си търговски вид. Устойчивости: HR = Cca, Ccu, CVYV;  IR = CMV, CYSDV.

Вигорекс F1е хибрид подходящ за отглеждане през късна пролет и лято. Отличава се с висока толерантност на стрес при високи температури. Растенията се развиват еднакво добре при отглеждане в стъклени и полиетиленови оранжерии. Освен стреса от високите температури, Вигорекс понася добре и отглеждане върху тежки и засолени почви. Вследствие на агресивния си корен растението отлично усвоява хранителните вещества и при по-екстензивни условия. Плодовете са оребрени, без шийка, с дължина 31-35 см. Краставиците запазват тъмно зеления си цвят дълго време след откъсване. Устойчивости: HR = Cca, Ccu; IR = Px.

 Растителна защита:

Комплексната оферта към производителите се допълва и от надеждните растително-защитни продукти в борбата срещу основните болести при краставици. Срещу кубинска мана препоръчваме системния фунгицид Ридомил Голд МЦ, а срещу брашнеста мана нашата препоръка е новият фунгицид Ортива Топ. За едновременна борба срещу кубинска и брашнеста мана се използва широкоспектърния фунгицид Куадрис.

И не на последно място, от 2016 г. стартира продажбата на най-новия фунгицид -Цидели Топ, който в момента е единствениятфунгицид при краставици регистриран при 5 основи болести.

Цидели Топ контролира брашнеста мана, алтернария, черно стъблено гниене, краста и атракноза. При поява симптомите на болестта могат да се направят две приложения през 10 дни. Дозата на приложение е 100 мл/дка, а карантинният срок е 3 дни.

От инсектицидите препоръчваме Актара, който чрез системното си действие контролира успешно листните въшки. Вертимек е широкоспектърен инсекто-акарацид, който действа срещу миниращи мухи и обикновен паяжинообразуващ акар.

 

Допълнителна информация: Синджента България ЕООД; тел.:02/8004011

bulgaria.office@syngenta.com; www.syngenta.bg

 На снимката: Палермо F1; Източник: http://www3.syngenta.com/

 Б.р. – Статията е публикувана в бр./февруари 2015 г. на сп. „Практично земеделие”