Растителна защита, торове, семена

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ДЮПОН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

2016-02-05 

Тази пролет ДюПонизлиза на пазара с новите си две звезди – продуктите Аканто® 250 СК и Аканто® Плюс. Те продължават внедряването на новата висша класа фунгициди, които ДюПон ще предложи на пазара. След Кредо® 600 СК това са най-новите ни предложения, получили регистрация срещу най-вредоносните болести при пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале.

 

АКАНТО® ПЛЮС е вече добре познат на земеделските производители от получените в последните две години временни разрешения при слънчоглед. Отзивите на тези, които му се довериха, са изключително позитивни. През 2016 година Аканто® Плюс е с официална регистрация при житни култури.

Аканто® Плюс е системен, широкоспектърен фунгицид като представлява суспензионен концентрат (СК), съдържащ 200 г/л пикоксистробин и 80 г/л ципроконазол. Комбинацията от двете взаимно допълващи се активни вещества от една страна е гаранция за широкия спектър на действие на продукта, а от друга е предпоставка за минимизиране на опасността от развитие на резистентност. Неблагоприятните климатични условия през последните няколко години, особено в критичните периоди при отглеждането на житните култури, налагат необходимостта от използване на продукти, които да гарантират висока ефикасност в условия на силен фитопатологичен натиск. Точно такъв продукт е Аканто® Плюс, който се представя най-добре именно в такива условия. Другото му предимство е силният физиологичен ефект, който оказва върху растенията. Културата по-лесно преодалява стреса, повишава устойчивостта си срещу неблагоприятни климатични фактори, подобрява усвояването на азота и водата и като цяло – добивът е по-висок.

Аканто® Плюс е поредното ново предложение от т.нар. „Висша класа фунгициди“ на ДюПон, подходящ за интензивна технология на отглеждане, като продукта осигурява:

·         отличен ефект при висок фон на зараза

·         комбинирано предпазно, стопиращо и лечебно действие

·         продължителен период на защита

·         силен физиологичен и антистресов ефект при интензивна технология на отглеждане

·         удължена вегетацията - „зелен ефект“, която спомага за увеличаване на количеството и качеството на добива.

 

АКАНТО® 250 СК е предложението на ДюПон за стандартна технология на отглеждане на пшеница и ечемик. Той е широкоспектърен, със системно придвижване и газова фаза, като притежава предпазно и лечебно действие и продължителен период на защита срещу икономически важните болести при житни култури. В допълнение, за Аканто® 250СК също е характерен доказаният физиологичен и антистресов ефект, благодарение на който се удължава вегетацията и спомага за увеличаване на количеството и качеството на добива.

 

                        ПАКЕТНИ ОФЕРТИ ПРИ ЖИТНИ КУЛТУРИ ЗА 2016

 

През 2016 година ДюПон предлага на пазара три пакета за защита на житни култури.

При закупуване на тези пакети, земеделският производител получава допълнителна отстъпка от цената на фунгицида през целия сезон!

 

В основата на всеки един пакет е добре познатият и доказал се на пазара като 100% селективен към културата и контролиращ над 70 вида упорити широколистни плевели хербицид Гранстар® Супер.

Различните пакети са създадени така, че да могат да предложат на земеделските производители цялостни програми за опазване на житните култури от широколистни плевели и болести, съобразени със специфичните особености на всяко поле, като вземат под внимание климатичните условия, инфекциозния натиск, степента на заплевеляване и момента на третиране.

Първият пакет, който ДюПон предлага през 2016 година, е Гранстар® Супер (4 г/дка) и Кредо® 600 СК (150 мл/дка). Този пакет е създаден за 200 дка. Нашата препоръка е да се използва за първо третиране, като Кредо® 600 СК се приложи заедно с хербицида. Този пакет е особено подходящ за приложение при ечемик, като при нормални климатични условия е възможно дори само едно третиране с Кредо® 600 СК (150 мл/дка) за пълен контрол на мрежестите петна по ечемика (Pyrenophora teres) до края на вегетацията.

Благодарение на състава си и на съдържащото се в него активно вещество хлороталонил, Кредо® 600 СК действа върху всички икономически важни разреди гъбни патогени, като няма аналог на пазара на фунгициди у нас. Много важна негова характеристика, която стои в основата на широкия му спектър и отличната му ефикасност е т.нар „многоточков начин на действие“ – за разлика от повечето продукти на пазара, които действат само на едно място в гъбната клетка, като повлияват само един или два процеса в нея, Кредо® действа върху почти всички ензими в клетката и по този начин нарушава повечето от основните процеси, протичащи в нея.

Второто третиране с фунгицид е важно освен заради контрола на късните болести по класа, като ръжди, септория по класа и други, но и заради силния физиологичен и антистресов ефект върху растението. При висок фон на зараза, закъсняло третиране и вече проявени първи симптоми от болести, за второ третиране препоръчваме да се използва Аканто® Плюс, заради съдържащия се в него пикоксистробин, който ще прояви изразено стопиращо действие в този случай. Гранстар® Супер (4 г/дка) + Аканто® Плюс  (60 мл/дка) е вторият пакет, който предлагаме и покрива 250 дка.

Третият пакет - Гранстар® Супер (4 г/дка) + Аканто® 250 СК (50 мл/дка) + Талиус® 20 ЕК (15 мл/дка), който ще се предлага през 2016 година, е предназначен за ситуации, когато се наблюдават благоприятни условия за развитието на ранни заболявания и особено при вече проявени симптоми от брашнеста мана, в случай на гъсти посеви, както и при чувствителни сортове. Този пакет е предназначен за 200 дка и препоръката е фунгицидите да бъдат приложени заедно с хербицида.

Добавянето на Талиус® 20 ЕК в тази комбинация превантивно или в ранни стадии от развитието на инфекцията е предпоставка за ефективна защита на културата, тъй като от една страна активното вещество образува защитен слой, който благодарение на газовата фаза обгръща цялото растение, дори местата, които не са третирани.

От друга страна, поради изразения мощен физиологичен ефект на Талиус® 20ЕК се активират гените, отговарящи за имунните процеси в растението, като така допълнително се засилва автоимунната му защита.

За второ третиране при тази програма е подходящо използването на Кредо® 600 СК (150 мл/дка), който трябва да се приложи превантивно, преди развитието на симптомите, за да се извлече максимума от предпазното действие на продукта.

През 2014/2015 година под ръководството на водещи фитопатолози, с фунгицидите на ДюПон бяха изведени редица демонстрационни и научно-изследователски опити при пшеница и ечемик в различни райони на страната със спецификата си от агроклиматични условия. Продуктите доказаха безспорно своите качества, като бяха отчетени много добри резултати в опазването на културите и постигането на високи добиви, спазвайки оптималните агротехническите срокове на отглеждане.

Аканто® 250 СК и Аканто® Плюс при пшеница и ечемик бяха изпитвани в дози в диапазона от 50-60 мл/дка в зависимост от момента на третиране и различните схеми на приложение. При изведените опити беше взета под внимание и динамиката на инфекциозния натиск на всяко конкретно опитно поле, а за да се гарантира създаването на условия, максимално близки до реалните и дори по-критични от тях, допълнително бяха изкуствено създадени и стимулирани благоприятни условия за развитието на съответните болести. И двата продукта опазиха напълно културите. Беше отчетен и постигнатият добив, като резултатите показаха значително увеличение  с 20 % до 35 % спрямо нетретираната контрола. Когато към това добавим и конкурентните им цени, продуктите притежават всички предпоставки да се превърнат в хит на пазара.

 

www.http://www.agro.dupont.bg