Растителна защита, торове, семена

Ключови продукти и технологии на БАСФ в растителната защита – сезон 2016

2016-03-07 

·         Мениджмънтът  на Отдел Растителна защита – БАСФ България, аргументира всички свои предложения и решения с резултати от опити в реални производствени условия

За нас е огромно удоволствие, че заедно, отново ще открием поредния земеделски сезон 2016 г.,така се обърна към  земеделските производители, Ваня Горчева, Мениджър за страната, Отдел Растителна защита на БАСФ България, при откриване на техническия семинар с фермери от Северозападна и Южна България, провел се на 05.02.2016 г. в Новотел, София.  Екипът ни представя пред вас Ключовите продукти и технологии на БАСФ в растителната защита, които, сме убедени, че ще ви помогнат да надградите добивите във вашите стопанства, продължи г-жа Горчева.  Известно е, че земеделското производство е едно от малкото, в които може да се надгражда само веднъж в календарната година и затова, от изключителна важност е  да се вземе правилното решение.В портфолиото си БАСФ предлага около 60 иновативни продукта. Акцентът отново е при фунгицидите,чиито  правилен избор,е най-сложен и е една от тънкостите в производството, а от това - какъв ще бъде изборът, зависи ефикасността на растителната защита, подчерта В. Горчева. Тя съобщи също, че тази година мениджмънтът на БАСФ България предлага най-добрата търговска оферта на производителите, като промоциите и промо пакетите ще позволят на стопанствата им да станат по-печеливши.

Презентацията продължи в три блока: представяне на иновативните продукти и решения на БАСФ при житни култури; представяне на ПРЗ и решенията на компанията при пролетните култури и рапица,  и специална лекция за използване на растежните регулатори и тънкости в соята. Даден беше и отговор на предварително зададените въпроси от производителите   към експертите на БАСФ в процеса на подготовка на семинарите.

Новите продукти и растителнозащитните технологии на БАСФ бяха представени от Мария Неделчева , Търговски Мениджър; Тодор Евтимов, Технически Мениджър;  Върбан Върбанов, Регионален Търговски Мениджър за Южна България, Цветан Личев, Търговски представител за Западна България; Ася Йорданова, Търговски представител за Южна България. Специалният  лектор от Германия МартинХегер, Технически Мениджър на БАСФ в Швейцария,  информира за високия стопански ефект от използването на растежните регулатори в земеделското производство, като сподели опита си от  приложение на растежния регулатор  Медакс Топ в своето стопанство.

По-важните акценти в презентациите, в резюме:

1.Иновативни продукти и решения на БАСФ при житни култури и рапица

Биатлон 4D – e новият ГОЛЯМ противошироколистен хербицид за всички житни култури от портфолиото на БАСФ  за 2016 г.. Земеделски производители от страната са участвали в проект на БАСФ през 2015 г. и са приложили новия хербицид  в свои полета. Те са имали вече възможността да се убедят в предимствата му.

Биатлон 4D е продуктът, който тази година ще надгради повече от всичко, което досега е предлагано, защото притежава  четири сериозни предимства. Първото основно предимство(1D) е, че продуктът има изключително широк контрол срещу повече от 80 широколистни плевели в житните култури. Освен с добре познатите плевели: лайка, синап, лепка, ралица и др.,  Биатлон 4D се справя ефикасно и с т.нар., трудни за контрол плевели, с които борбата е много упорита и с които, досега познатите три основни хербицида в този сегмент  вече имат пропуски в ефикасността. Такива са великденче, мак, теменужка, както и характерния упорит плевел за Южна България – бял трън. Второто основно предимство (2D) на Биатлон 4D е неговата изключително широка регистрация – от 3-ти до флагов лист (преди изкласяване)при всички житни култури- пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале. Това означава, че хербицидът е изключително селективен към житните култури във всяка една фаза от развитието им, и че позволява  да бъде приложен тогава, когато плевелите са в най-подходящата фаза за третирането им, т. е. най-уязвими.

Третото основно предимство (3D)  на Биатлон 4D е, че има много широк диапазон на приложение спрямо климатичните условия. Той може да се използва при температури от 5 до 25⁰С към момента на пръскане и е устойчив на дъжд до един час след третиране. Четвъртото основно предимство (4D) е, че има отлична смесимост с други продукти, напр. с противожитни хербициди, фунгициди, растежни регулатори, течни торове и т. н.

В офертите на компанията  Биатлон 4D ще се предлага в пакет с безплатен ДЕШ. Според експертите  двата продукта трябва да се възприемат като един продукт, защото ДЕШ е аджувантът на БАСФ, който е включен в най-новите технологии на фирмата и подпомага действието на Биатлон във всяко едно от качествата му, изброени по-горе. Той спомага на хербицида да се справи по-ефикасно с трудните за контрол плевели, особено тези с восъчен налеп или власинки;  спомага хербицидът да бъде по-устойчив на климатичните условия, включ. и на отмиването от дъжд; подобрява скоростта на прилепването на разтвора и по-пълното усвояване на активното вещество на продукта.

Участниците в семинара бяха информирани за резултатите от изпитването (над 20 опита)  на приложение на Биатлон  при плевели, характерни за България,  в продължение на 3 години на различни полета. Как  работи практически Биатлон 4D беше демонстрирано  с видео материали и от различни опити, проведени в Аграрния университет- Пловдив, през 2015 г.Изнесени бяха технически данни и показан опит с приложение на Биатлон в доза 4 гр./дка в комбинация с ДЕШ при нормални условия, и в условията на закъсняло третиране, когато плевелите вече са в напреднала фаза от развитието си.  В сравнителния опит е използван еталонен хербицид, един от най-често прилаганите в страната. Резултатите показват, че еталонният хербицид е „затапил” развитието на централното стъбло на прерасналите плевели, но са избили нови странични жизнени разклонения. Така те остават конкурентни на културата за хранителни вещества и влага по време на вегетацията. Докато след приложение на Биатлон 4 D, е налице пълен контрол на плевелите, дори и в напреднали фази от развитието им.  Снимков материал от опитите показа  ефикасността на Биатлон 4D при повече от 10 икономически важни плевела в много голяма плътност, в т. ч. лайка, лепка, подрумче, мак, червена мъртва коприва, къклица, самосевки от кориандър и др. При паламида /многогодишен широколистен плевел/,  Биатлон , приложен в доза 4г/дка на декар, осигурява пълен контрол на плевела.

Продуктът е регистриран в доза 4 или 5 г/дка+ 40-50 мл ДЕШ. По-високата доза е за по-бърз инициален ефекти при прераснали плевели, но на практика - доза от 4 г/дка, е напълно достатъчна за отличен контрол на широколистни плевели, обясниха експертите.

През 2015 г. Биатлон 4D e билзаложен за изпитване и в реални производствени условия,при площи от 2500 дка нагоре, в стопанства на различни производители от страната. Получените  резултати  засилват убедеността на производителите  в ефикасността на продукта и отличното му представяне. Освен това опитите са помогнали на експертите да съставят по-пълна експертиза за приложение на продукта в различни варианти, в зависимост от плевелния състав на полетата (включ. с  див лапад, див здравец, полска теменужка и др.), при различни агроклиматични условия. Анализирани са и резултати от едновременно приложение на Биатлон 4D, смесен с фунгицидите на БАСФ: Дует Ултра, Капало, Танго Супер,Диамант Макс, Алегро и др., както и с листни торове,  и с противожитни хербициди. Дори приложен в късни фаза на културата (трети стъблен възел) и за плевелите, продуктът е демонстрирал отличен ефект.  Производствените опити в Южна България през 2015 г., проведени  с  Биатлон 4D в широк температурен диапазон – от 9 до 15 градуса, са показали, че действието му е еднакво мощно и ефикасно. В някои от стопанствата е било приложено и авиационно третиране. Използван е 5 литра работен разтвор/дка, в който Биатлон 4Dе бил смесен с Капало. И при авиационното третиране хербицидът отново е проявил  всичките си качества.  В заключение – производствените опити още веднъж  са доказали, че Биатлон е изключително пластичен хербицид и осигурява отличен контрол на над 80 широколистни плевела във всички житни култури, приложен от началото на братене до флагов лист.

През 2016 г. БАСФ предлага на пазара богато портфолио в хербицидите при житни култури. Два противошироколистни хербицида – новият Биатлон 4D с регистрация от 3- ти до флагов лист и новият  Дерби Супер Едно с регистрация до втори стъблен възел. Разликата между Дерби Супер, хербицид добре познат на производителите и новият  Дерби Супер Едно е  в новата формулация, както и с регистрация и в ечемик. Дерби Супер е еталон за борба с дивия мак.За тези, които имат смесено заплевеляване и искат заедно с широколистните да унищожат и житните плевели, компанията има две предложения: Палас или Корело Дуо.

Палас е с доказано мощно действие срещу упоритите житни плевели и ефикасен хербицид срещу овсига и власатка в пшеница (доказано в Южна България).

Растителнозащитните технологии на БАСФ в житни култури включват два варианта: интензивна и иновативна технология. Основната разлика между тях я правят фунгицидите.

В интензивната технология са включени добре известните и доказали се в практиката фунгициди: Танго Супер и Дует Ултра, а в иновативната - Капало и Диамант Макс БАСФ има изключително голям набор от продукти в житни култури: 6 фунгицида, 4 хербицида и един растежен регулатор. Това позволява решение на  всеки един проблем в житните култури, с възможности за избор според условията и целите, които земеделците си поставят. Българските земеделци вече са убедени в изключителната роля на фунгицидните третирания за защита на добива и на всички инвестиции, които са вложени в производството. Данните от 2015 г. показват, че на 93 % процента от площите в България  е направено еднократно третиране с фунгицид, а на 72% - двукратно, съобщиха презентаторите.

Интензивна технология: включването на Танго Супер като фунгицид за първо третиране е напълно доказано в практиката на земеделците в страната. Той се е превърнал в еталон за борба срещу болестите при житни култури. Продуктът дава максимална продължителност на защита от болести до месец май, когато, според условията, се налага да се прецени какъв фунгицид да се избере за второто третиране -дали само фунгицид, който ще опази културата от болести или ще се търси и AgCelance ефект.Две са предимствата на Танго Супер, които го различават от конкурентните фунгициди: по-дългото действие (до 5-6 седмици) спрямо останалите продукти на пазара и газовата фаза на продукта. Ефикасността на Танго Супер, приложен за първо третиране срещу септориоза и жълта ръжда бяха демонстрирани с помощта на видеофилм от производствено поле край с. Нови Хан, Софийско. Спрямо контролата, при която  растенията са с признаци на силно нападение от  септориоза и жълта ръжда, третираният посев – 8 седмици след пръскането,изглеждаше много по- здрав и без сериозна симптоматика на болестите. Същевременно, към края на периода са забелязват признаци на поява на септориоза, което означава, че само едно третиране не е достатъчно да опази културата напълно.  Включването на Дует Ултра за второ фунгицидно третиране надеждно защитава посевите до жътва, включително и от жълта ръжда. Дует Ултра е универсален фунгицид и експертите на БАСФ го препоръчват в интензивната технология  за второ фунгицидно третиране..

В иновативната технология са включени същите продукти на БАСФ,  в същия ред на приложение както и в технологията, прилагана в Германия. Наречена е също и Технология за иноватори. Не случайно в технологията е включен фунгицида Капало – еталон в Германия, където 1/3 от площите с житни се третират с него. С трите си активни вещества от три различни групи фунгицидът се справя напълно  с причинителите на болестите. Това е единственият продукт със  Stick&Stay формулация, която позволява изключително бързо прилепване и проникване на активните вещества в тъканите на културното растение, 100 процентното им усвояване и висока устойчивост на дъжд. Това е вторият фунгицид, след Танго Супер в България, с дълъг период на действие – 5-6 седмици. За второ третиране е включен фунгицидът Димант Макс –най-иновативният фунгицид от линията AgCelence, съдържащ най-новия стробилурин F500 на БАСФ в комбинация с най-мощния триазол. Освен че гарантира пълна защита от болести във всички житни култури, дава и допълнителния AgCelence ефект  за по-добра физоилогия и по-добра фотосинтеза на растенията при стресовите фактори на полето. Така се осигурява и по-добрият добив.  Чрез видео материали, отново,  бяха нагледно показани надгражданията в добива, осигурени от приложението на Капало и Диамант Макс. Практиката е доказала, че инвестицията направена за използването им, се отплаща в пъти повече чрез повишаване на добива. Навсякъде опитите, изведени в различни платформи на БАСФ в страната през миналата година,  са показали предимствата на иновативната технология и надграждането на добива спрямо интензивната. В заключение, експертите от БАСФ  подчертаха, че вярват в предимствата и на двете технологии, но  изборът остава в производителите. Те са хората, които трябва да преценяват, къде и на кои  полета, коя технология да приложат и да защитят инвестициите си.

Растителнозащитната технология на БАСФ при ечемик включва продукти на компанията срещу две специфични заболявания, които са характерни само за него, и които се проявяват силно  у нас през последните години: дрешлера (мрежести петна) и ринхоспориум. Процесът започва с използване на Кинто Плюс -като универсален обеззаразител на семенапри всички житни култури; използванепрез вегетацията наБиатлон  4D или Дерби Супер Едносрещу широколистните плевели;  и за контрол на растежа - използване на растежния  регулатор Медакс Топ. За справяне с болестите се препоръчва третиране с Диамант Макси според състоянието на посевите втори фунгицид на БАСФ. Той се справя отлично с мрежестите петна и ринхоспориума  /приложен профилактично или лечебно/, както и с останалите болести, общи за пшеницата и ечемика. Нов клас растителна защитабе представена от БАСФ затова е Систива – единственият фунгицид за третиране на семена срещу листни болести в ечемик.

За повишаване на добива, след като са направени всички инвестиции в житните култури, БАСФ предлаганай-новия  растежен  регулатор в този сегмент -  Медакс Топ. Продуктът променя съотношението между височина на посева и добив в полза на добива; ефективен е срещу стъблено и кореново полягане; стъблата са скъсени и по-удебелени, което увеличава тяхната стабилност. Кореновата система се развива по-добре, а от там се осигурява по-добро хранене на растенията и класовете им, изравнява се височината на посева, което спомага за по-лесна  жътва. При пшеницата се препоръчва третиране с Медакс Топ във фаза вретенене, в доза 60-100 мл/дка, което може да бъде направено заедно с фунгицид.При ечемика – 60 до 100 мл/дка също по време на вретенене, но тук може да се добави и едно второ третиране – с 60 мл/дка във фаза флагов лист.  Дозата се избира професионално, спрямо торовите норми и заложените цели, като за улеснение може да се използва специална таблица, публикувана в Каталога на БАСФ за 2016 г.

Как да уцелим десятката с БАСФ ?

Отговорът на този въпрос е в качеството на продуктите на компанията и в тяхното разнообразие,което ви позволява информиран избор, подчерта В. Горчева и представи Топ офертата 2016 на БАСФ в житни култури. Промоциите включват:

-Танго Супер – 10% по-ниска цена до 15 април(Цената на продукта ще е по-добра спрямо миналата година);

-Биатлон 4D – 10% по-ниска цена при закупуване с БАСФ фунгициди: Капало, Танго Супер, Дует Ултра, Диамант Макс, Алегро;

-Палас – 10% по-ниска цена при закупуване с БАСФ фунгицид за житни както и познатата промоция: за всеки 3-ти декар Дерби Супер Едно безплатно. Оформят се 3 интересни пакета:

-Танго Супер + Биатлон 4D – 10% Промо пакет до 15 април;

-Танго Супер + Палас – 10% Промо пакет до 15 април;

-Дерби Супер Едно + Дует Ултра – 10% Бонус пакет;

Корело Дуо – 10% бонус – Получавате 10 пакета на цената на 9.

Условията за пътуване на земеделски производители с БАСФ до Гърция тази година включват третиране: на 3000 декара да се приложи Биатлон 4D  в комбинация с Танго Супер или Капало и 3000 декара да бъдат третирани  с AgCelence продукт по избор. Времето за предоставяне на фактури е 1 май 2016 г.

 

2. Всегмента – фунгициди в пролетни култури, БАСФ остава компанията лидер на пазара. А фунгицидът Пиктор от концепцията AgCelance за приложение в слънчоглед и рапица е безспорният лидер. В продължение на 4-5 години, в третираните с Пиктор  слънчогледови полета в страната, е отчетено стабилно повишаване на добива – средно с 15% (или с 39 кг/дка). Същите резултати се получават и в чужбина, информираха експертите.

При рапицата  Пиктор се справя успешно с болестите и също дава възможност на културата да повиши добивите.  Пиктор е единствения фунгицид на пазара с регистрация в слънчоглед.AgCelance ефектът на Пиктор се проявява в по-добра фотосинтеза, а от там и по-добро хранене на културите. Това беше демонстрирано чрез специален лабораторен опит.

 При болестите по-слънчогледа - фома, фомопсис и алтернария,  се препоръчва  Пиктор да се прилага в по-ранните фази, преди културата да е заложила цветния бутон. Спрямо болестите  склеротиния и сиво гниене, с продукта трябва да се третира в по-късен момент, и то превантивно. Това е особено важно за районите на Южна България, където в сеитбооборота се залагат предимно житни, слънчоглед и рапица, и евентуално кориандър. Слънчогледът и рапицата се нападат от едни и същи болести, включ. фома, алтернария и склеротиния. Невъзможността, в повечето стопанства на Южна България, двете култури да идват една след друга на едно и също поле през по-голям времеви порядък, води до натрупване на повече зараза в почвата и ако те системно не се третират добивите се влошават.

Срещу  фома и алтернария при слънчоглед Пиктор е регистриран в доза 40 мл/дка, което е напълно достатъчно за справяне с патогените в ранните вегетационини фази. Но срещу склеротиния и сиво гниене в момента на цъфтежа дозата е 50 мл/дка.В рапица, за контрол срещу склеротиния, се препоръчва да се третира превантивно с Пиктор,  в доза 50 мл/дка, в началото на цъфтежа, когато първите жълти венчелистчета на цветовете на основното стъбло започват да опадат.

Фунгицидът Ретенго е от концепцията  AgCelеnce продукти на БАСФ. На него може да се разчита за повишаване на добивите в царевица,, и за справяне със стресовите фактори в условията на обратим стрес.Положителният ефек на Ретенго срещу стрес в царевица и повишаване на добовите беше показан с видоефилм от Сърбия, където при културата са симулирани поражения от градушка. Добивът в третираната царевица е повишен почти два пъти спрямо този в нетретираната контрола.

В технологията на рапицата напролет експертите на БАСФ препоръчват внасяне на растежен регулатор и фунгицид. Предложението е фунгицидът и растежен регулатор Карикс, който е с уникална формулация, с две активни вещества, едното от които е типичен растежен регулатор в комбинация с мощен триазол. Това го прави единствен на пазара, защото действа и като силен фунгицид, и като силен  растежен регулатор. Наесен продуктът предпазва рапицата от болести и предотвратява измръзването й. Лидер е и при ранно-пролетното третиране, защото прави растенията компактни, междувъзлията остават скъсени и стимулира повече странични разклонения при рапицата, от където идват и по-високите добиви. На пазара т.г . ще се предлага  и Карамба - другият фунгицид и растежен регулатор на компанията в рапица.

 

За поредна година, на повече от половината от площите със слънчоглед в страната,е приложена Клиърдфийлд  технологията на БАСФ, а семенарските кампании са предложили на производителите многобройни висококачествени Клиърфийлд слънчогледови хибриди. Използването на Пулсар в тази технология, като най-широкоспектърният хербицид за всички времена е изключително важно, не само заради контрола срещу плевели но и заради химическата защита от опасния паразит синя китка. Новото надграждане на БАСФ е иновативната технология Clearfield® Plus. Сега семенарските компаниинасочват разработките си и предлагане на нови Клиърфийлд Плюс слънчогледови хибриди.Иновативната технология на БАСФ  гарантира по-добър контрол на плевелите, особено тези с восъчно-власинков налеп (в т. ч. Лобода), по-добър контрол на синя китка,  а хибридите са с  повишена хербицидна толерантност, т. е. с по-добра генетика. Продуктът на БАСФ за приложение в иновативната технология е Клиърфийлд Плюс Пакета (Пулсар + ДЕШ), а от 2017 г.  очаквайте Пулсар Плюс.

При слънчоглед, отглеждан по  Експрес и конвенционалната технология в страната,  БАСФ предлага използване на хербицида Стратос Ултра, като сериозен партниращ продукт за контрол на житни плевели. Стратос  Ултра е силен балурицид и има регистрация и в много култури (слънчоглед, рапица, соя и др./, и с отлична селективност особено към тези от тях формиращи цветове.

Решението на БАСФ за почвена защита от плевели в слънчоглед и царевица е Стомп Аква, единственият хербицид с уникална микрокапсулна формулация  за по-ефективен и по-продължителен контрол. Микрокапсулите намаляват зависимостта на активното вещество в Стомп Аква от почвената влага и спомагат за по-продължителното му отделяне в почвата.

Хербицидът Спектрум, наследникът на ацетохлорите,е надеждният почвен хербицид на БАСФ в  царевица и слънчоглед, който се предлага на най-добра цена на пазара сред почвените хербициди. Освен това има много силно действие срещу житните плевели от семена.

Икономически изгодното предложението на компанията за чист старт на царевицата е запечатка с почвените хербициди: Спектрум, Стомп или Уинг П. Ветегационното предложение е пакетът Рекорд срещу рекорден брой плевели. Рекорд е гъвкава комбинация от Келвин ОД и Камбио, съдържа три активни вещества с три различни механизма на действие срещу плевелите./Келвин притежава иновативна ОД-формулация и в комбинация с Камбио има силен ефект върху плевелите с восъчен налеп./Рекорд  контролира  житни и широколистни плевели. Фаза на внасяне – между 4-ти и 6-ти лист на царевицата. Рекорд е комбинацията, с която се третират над половин милиона декара с царевица в България.

 БАСФ предлага и нов инсектицид -Магеос, с бърз инициален ефект, отново с уникална формулация - микрогранули,  регистриран срещу 17 неприятеля в 22 култури.

През 2016 г. компанията ще предлага на българския пазар инокуланти за соя и люцерна, а през следващите години - за боб, грах, леща и др. Освен инокуланти БАСФ предлага пълен набор на продукти за защита на бобови култури. Най-новият продукт, специално разработен за бобови култури, е хербицидът Корум, който се предлага в комбинация с ДЕШ. Ефективен е както срещу широколистни, така и срещу житни плевели и има широк диапазон на приложение.

 Промоции на БАСФ в пролетни култури и рапица:

-Пиктор – 5% по-ниска цена при закупуване със Спектрум или Стомп Аква;

 - Пулсар + Стомп Нов – Промо пакет;

- Пулсар + Деш  - Промопакет за Clearfield® Plus слънчоглед;

 - Рекорд –  5% по-ниска цена, Промопакет;

 - Клеранда –Революционна цена;

- Бутизан + Стратос Ултра – 5% Промопакет за всеки 160 дка;

 - Стратос Ултра – Ултра хербицид на ултра цена.

 

Автор: Яна Брезовска

Статията е публикувана в бр. 3/март 2016 г. на сп. „Практично земеделие”