Растителна защита, торове, семена

Доверете се на ДюПон и защитете вашата рапица по най-добрия начин

2016-04-02 

Всяка година е изпълнена с предизвикателства към земеделските производители и това с пълна сила се отнася и за култура като рапицата. Наблюдава се поява на неприятели в нетипични фази от развитието на културата, както значително намножаване. Именно в такава агротехническа обстановка продуктите за растителна защита най-добре доказват своите качества.

Контрол на неприятели в рапицата

Въпреки трудностите при отглеждането и голямата зависимост от климатичните условия, рапицата продължава да бъде основна култура и нейното качествено опазване от неприятели е от съществено значение за постигане на oптимални добиви.

Рапичният цветояд (Meligethes aeneus F.) е особено опасен неприятел по рапицата. Повредите се нанасят от възрастните индивиди, които се хранят с тичинките и плодника, като изгризват все още затворените цветни пъпки, за да достигнат до тях. Повредените цветни пъпки изсъхват и опадат, а цветното стебло се оголва.

В момента на пазара се предлагат много продукти за контрол на този неприятел, но повечето от тях са от една и съща химична група, което означава с един и същ начин на действие.  Продължителното използване на тези продукти може да доведе до появата на резистентност, като на много места в Европа все по-често се регистрира устойчививост на неприятеля към пиретроиди. Към момента няма проведено такова изследване в България, но имайки предвид практиката през последните години, можем да очакваме, че ситуацията не е по-различна от тази в Европа.

В рапичните полета се среща огромно биоразнообразие. Освен вредните неприятели като рапичния цветояд, там съществува сложна мрежа от хищници и паразитоиди, които помагат за опазване на културата. Запазването на тези важни естествени съюзници трябва да бъде приоритет и в тази връзка изборът на подходящ инсектицид е от съществено значение. Благодарение на новата химична група на активното вещество, различния начин на действие в сравнение с останалите регистрирани инсектициди и свойството му да щади полезните видове, които са естествени неприятели на вредоносните видове,  Авант® 150 ЕК  е отлично решение и спомага за по-качественото и пълно опазване на културата. 

АВАНТ® 150 ЕК - инсектицид

ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР ЗА ОТЛИЧНА ЗАЩИТА НА РАПИЦАТА

Авант® 150 ЕК е с нов начин на действие и принадлежи към химична група, различна от тази на всички съществуващи продукти на пазара в момента. Авант® 150 ЕК е идеалният избор за производителите, които искат ефективно и сигурно да защитят рапицата от вредата, която причинява рапичният цветояд.

Авант® 150 ЕК е единственият представител от най-новия клас инсектициди – оксадиазини с активно вещество индоксакарб. За разлика от другите продукти Авант® 150 ЕК осигурява ефикасност до 98%. Авант® 150 ЕК е с различен начин на действие спрямо използваните до сега инсектициди – при него не се наблюдава незабавен „нок-даун” ефект, но вредителите спират да се хранят след третиране и това води до невъзможност за нанасяне на повече повреди.

Препоръчително е третирането да се извърши при наличие на 1-2 възрастни по бутоните. За оптимална защита и опазване на опрашителите се третира от фаза „зелен бутон” до фаза ”жълт бутон”. Максималният брой третирания през вегетацията е 1.

Авант® 150 ЕК се прилага малко преди цъфтеж на рапицата за контрол на възрастните на рапичния цветояд. Благодарение на по-дългия период на защита в сравнение с другите регистрирани продукти на пазара, той предпазва културата и по време на цъфтежа, като по този начин от една страна се избягва риска от смъртност на насекомите опрашители, ако се пръска с инсектициди  по време на цъфтеж и от друга запазва цветовете на рапицата за по-добро опрашване, гарантирайки развитието на повече и с по-голяма маса шушулки, което води до увеличаване на добива.

Авант® 150 ЕК  е повече от инструмент за растителна защита – той помага на земеделските производители да повишат качеството и добива, като едновременно с това намалят риска от възникване на резистентност и така гарантират възможността за едно добро управление на вредителите сега и а в бъдеще.

АКАНТО® 250 СК – фунгицид

ПОЛУЧЕТЕ МАКСИМУМА ОТ ВАШАТА РАПИЦА

Освен защитата от неприятели, ключова за постигането на високи добиви е защитата на рапицата от болести. Тази пролет ДюПон излиза на пазара с новата си звезда - продуктът Аканто® 250 СК при маслодайна рапица.

Аканто® 250 СК е професионално, модерно и висококачествено решение, разработено  от ДюПон Растителна Защита, за да отговори на изискванията и нуждите на земеделските производители. Силата на последно поколение стробилурин – пикоксистробин в състава на продукта Аканто® 250 СК,  осигурява ефективен и надежден контрол на икономически важни болести по маслодайната рапица. Опазването на културата по време на  критичните фази от нейното развитие съчетано с мощен физиологичен ефект допринася за постигането на високи добиви и качествена продукция.

Пикоксистробин в състава на Аканто® 250 СК, с който продуктът се отличава от останалите фунгициди, съдържащи стробилурини в момента на пазара е единственият, който притежава пълно системно действие, т.е. защитава и новия прираст след приложението. Освен това притежава и трансламинарно действие и газова фаза , чрез която се прeразпределя равномерно върху цялата листна повърхност, дори и там където не е попаднал работен разтвор. 

Широкият спектър на действие в това число и факта, че пикоксистробин е силен инхибитор в ранните фази от развитието на патогена чрез своето предпазно и лечебно  въздействие, е от първостепенно значение, като позволява на Аканто® 250 СК да гарантира оптимална и продължителна защита по време на критичните фази от развитието на маслодайната рапица.

Аканто® 250 СК е широкоспектърен и осигурява отличен контрол на склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum), една от най-вредоносните болести при маслодайната рапица.

Какво ви дава Аканто® 250 СК:

•             Освен защита срещу болести Аканто® 250 СК  спомага за повишаване на добива с равнища равни или много по-добри от тези на най-често използваните фунгициди.

•             Аканто® 250 СК е със системно придвижване и газова фаза, като притежава  предпазно, стопиращо и лечебно действие.

•             Доказан физиологичен и антистресов ефект за културата.

•             В повечето случаи едно третиране през пролетта е достатъчно за постигане на пълен контрол.

•             Приложението на Аканто® 250 СК дори и при нисък фон на зараза допринася за повишаване на добива (до 35 % спрямо нетретираната контрола) и подобряване на качеството на продукцията.

•             При приложение по време на цъфтеж няма наблюдаван негативен ефект върху пчелите като смъртност, нарушаване на поведението, проблеми с ориентацията, влияние върху колонията и т.н.

•             Въпреки доказаната толерантност на продукта, препоръчваме Аканто® 250 СК да се прилага, когато пчелите не са в активен летеж, т.е. рано сутрин или късно вечер.

Срещу склеротиния се препоръчва Аканто® 250 СК да се прилага превантивно или при наличие на първи симптоми на зараза, която по правило напада вече развилите се растения.

Аканто® 250 СК може да се прилага от бутонизация до край на цъфтеж в доза 50 мл/дка като Ви дава много добър контрол срещу основните патогени при тази култура като тук ползвате силата на най-добрия стробилурин – пикоксистробин в момента на пазара в най-чистата му форма.

 

На снимката: Симптоми на склеротиния по рапица

Допълнителна информация:http://www.dupont.bg/