Растителна защита, торове, семена

Инсектицидите Авант и Алтакор на ДюПон – успешно контролират доматения молец

2016-04-07 

Държавен фонд „Земеделие” одобри отпускането на 1 млн лева за борба с доматения миниращ молец през 2016 г. Целта е средствата да компенсират разходите на зеленчукопроизводителите за закупуване на продукти за растителна защита срещу доматения миниращ молец.Заявленията на производителите за прием по схемата ще се приемат от От 11 април до 30 септември 2016 г. Документите ще се приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие”.

Доматеният миниращ молец (Tuta absoluta) е изключително опасен листоминиращ вредител, който напада най-силно доматите. Среща се също при патладжан, пипер и картофи, както и по други културни и диви растения от сем. Solanaceae.T. absoluta напада всички надземни части на растението, във всяка една фенофаза. В оранжериите условията позволяват непрекъснато развитие на неприятеля и като резултат могат да се открият всички стадии на T. аbsoluta по време на целия вегетационен сезон.

Този неприятел в последните няколко години се превърна в основен за производителите на зеленчуци и неговото контролиране изисква професионално отношение. В тази връзка изборът на продукти за растителна защита е от съществено значение. Освен да бъдат ефективни, тези продукти трябва да са подходящи за включване в цялостната програма за растителна защита, без приложението на която контролът на доматения миниращ молец е невъзможен.

За успешен контрол на T. аbsoluta се препоръчва комбинация от превантивни, нехимични и химични мерки. Превантивните мерки включват обработки, подходящ сеитбооборот, изнасяне  и  унищожаване  на  заразени  растения и остатъци, мониторинг с феромонови уловки, поставяне на мрежи и др.

Нехимичнте мерки включват мерки за биологична борба - агенти за биологичен контрол.

Химичните мерки включват използването на химични средства за борба. Борбата с T. аbsoluta не трябва да се осъществява само с един инсектицид през цялата вегетация. За успешен контрол се препоръчва комплексен подход, съчетаващ всички мерки за борба и редуването на инсектициди с различен начин на действие.

За борба срещу доматения молец ДюПон предлага Авант® 150 ЕК и Алтакор® 35 ВГ -  два продукта с различен начин на действие, които, включени в цялостната програма за растителна защита имат съществено значение за успешния контрол на неприятеля.

 

При зеленчуци, отглеждани на открито, Авант® 150 ЕК се прилага в доза 25 мл/дка от фаза 5ти лист до пълна зрялост, като се съобразява карантинният срок от 3 дни. Третиранията се извършват при появата на първите ларви. При зеленчуци, отглеждани в оранжерии, където сеприлага опрашване със земни пчели (бомбуси), Авант® 150 ЕК може да се използва от момента, в който първото съцветие е ясно различимо до 3 дни преди прибиране на реколтата. При пръскане в оранжерии, бомбусите трябва да се приберат преди третирането, до изсъхване на работния разтвор. Максимален брой третирания през вегетацията: 3. Интервал на третиране: 14 дни.

Алтакор® 35 ВГ се прилага в доза 8-12 г/дка. При оранжерийно производство, Алтакор® 35 ВГ се прилага от 5-ти лист до пълно узряване. При полско производство – от първа китка до първа зрялост. Продуктът се прилага в рамките на програма за интегрирана растителна защита, при достигане на ИПВс прибавяне на прилепителТренд® 90.Максимален брой третирания през вегетацията: 2. Интервал на третиране: 14 дни. Карантинен срок 3 дни.

Допълнителна информация: www.agro.dupont.bg