Растителна защита, торове, семена

Контрол на плевелите при слънчогледа

2016-04-18 

Слънчогледът е много чувствителен към заплевеляване в ранните фази от развитието си, защото тогава има опасност от разреждане на посевите, понижаване на сухото вещество и намаляване на добива.

В слънчогледовите посеви най-често се срещат плевелите: полски синап, обикновен и пълзящ щир, пача трева, кощрява, кокоше просо, кръвно просо, тученица, бяла куча лобода, черно куче грозде, овчарска торбичка. От многогодишните плевели масово са разпространени балурът, паламидата, поветицата. Слънчогледът заплевелява и със синя китка-нови раси.

При слънчогледа хербицидите се внасят почвено и вегетационно, но голяма роля имат и агротехническите мерки - дълбока оран след прибиране на предшественика, лятно-есенни почвени обработки, пролетно култивиране с брануване. Целта на пролетните обработки е да се унищожат всички презимували плевели и да се провокира поникването на нови. При слънчогледа може да се извършва предпоникващо и следпоникващо брануване.

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели почвено след сеитбата преди поникването може да се внесе един от регистрираните хербициди: Стомп нов 330 ЕК- 400 мл/дка; Стомп аква-350 мл/дка; Пендиган 330 ЕК- 400-600 мл/ с 20-40 л вода/ дка; Дуал голд 960 ЕК/Тендър ЕК-150 мл/ дка в т.ч. срещу балур от семена; Пледж 50 ВП- 8 г/ дка; Калин Фло-250-300 мл/ дка; Уинг-П- 300-400 мл/ дка; Пендиган 330 нов /Активус/- 0,53 л/ дка; Фронтиер супер/Спектрум/-80-140 мл/дка; Тайфун СЛ- 300 мл/ дка.

Срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели почвено след сеитбата преди поникване на културата маже да се внесе един от хербицидите: Афалон 45 СК-300 мл/ дка; Линурекс 50 СК-250-300 мл/дка; Линурекс 45 СК- 300 мл/ дка; Линурон 45 СК- 250-300 мл/ дка; Галиган 240 ЕК/Оксиган 240 ЕК-80-100 мл/ дка; Смерч 24 ЕК—80-100 мл/дка.

За почвеното внасяне на хербицидите се изисква много добра обработка на почвата, без буци и растителни остатъци, нормална почвена влажност, за да се постигне желания ефект.

По време на вегетацията срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели посевът със слънчоглед може да се третира с един от хербицидите: Модаон 4 Ф- 150 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на слънчогледа; Смерч 24 ЕК-80 мл/ дка във фаза 2-4-и лист на плевелите.

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели посевът може да се третира с един от хербицидите: Ажил 100 ЕК/Шогун 100 ЕК- 80 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на плевелите; Селект супер 120 ЕК- 80-160 мл/ дка; Селект 240 ЕК-40 мл/ дка+ Амиго-80 мл/ дка(прилепител); Пантера 40 ЕК/Ранго 40 ЕК/Панарекс-150-175 мл/ дка; Леопард 5 ЕК/Навигатор 5 ЕК-150-200 мл/дка; Фокус ултра/Стратос ултра- 200 мл/ дка; Тарга супер 5 ЕК-150-200 мл/ дка; Фузилад форте- 80-130 мл/дка;

Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. и балур от кореница може да се третира с Тайгър платиниум 5 ЕК/Торнадо 5 ЕК- 200 мл/ дка във фаза 3-5-и лист на плевелите и височина на балура 10-20 см.

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели съгласно технологията Клиърфийлд със слънчогледови хибриди вегетационно посевът се третира с Пулсар 40/Листего 40/Пасат 40- 120 мл/ дка във фаза 2-6-и лист на културата; или комбинацията от Пулсар 40/Листего 40/ Пасат 40-120 мл/дка + Стомп нов 330 ЕК-230 мл/ дка във фаза 2-6-и лист на културата.

При Експрес SUN технологията срещу широколистни плевели посевът от хибриди на Пионер, устойчиви на хербицида се третира с Експрес 50 СГ-4 г/ дка+ Тренд-0,1%(прилепител) във фаза 2-6-и лист на културата. Добър ефект се получава при активно растящи плевели в по-ранните им фази.

Вегетационното третиране на слънчогледовите посеви трябва да приключи до 8-и лист на културата.

Статията е авторска и е публикувана в бр. 4/април 2016 г. на сп. „Практично земеделие”