Растителна защита, торове, семена

AgCelence фунгицидите на БАСФ - Очаквайте повече!

2016-05-04 

Концепцията AgCelence отбелязва нова ера в растителната защита и фунгицидите.  Това са фунгициди от качествено нова генерация, които дават отличен контрол на болестите! И още повече - подобрена физиология на растенията и устойчивост на стрес.

А вие получавателиповече отвашитекултури?

ПродуктитеотконцепциятаAgCelenceпомагатнарастениятададават ПОВЕЧЕ чрез:

- По-добра толерантност на стрес

- Отличен контрол на болести

- По-добро хранене чрез подобрена фотосинтеза

- Увеличена ефективност на производство

Накратко – очаквайте по-високи добиви и по-високи приходи!

Диамант Макс е най-иновативният фунгицид от линията AgCelence, който контролира болестите във всички житни култури, включително ръжди и мрежести петна по ечемик. ДиамантМакс е комбинация от най-новия стробилурин F500 и най-силният триазол епоксиконазол. Фунгицидът е спечелилдовериетоназърнопрoизводителитеотГермания, Франция и Америка.Стресът при житните, особено във фазите след цъфтежа, означава по-малък добив, по-ниска хектолитрова маса и съдържание на глутен. Диамант Макс повишава толерантността на стрес от високи температури, засушаване, пригори по зелените части на растенията, благоприятства баланса във водния режим на растенията,  оптималното усвояване на азот и предпазва от преждевременно узряване.

През 2015 г. иновативната технология с фунгицидите Капало и Диамант Макс даде средно 40 кг по-висок добив от пшеница на реалните производствени полета Добив Плюс на БАСФ спрямо интензивната технология Дует Ултра и Танго Супер. Поредното доказателство от БАСФ, че качеството надгражда.

Дайте Зелена светлина на зеления ефект - гарантирана печалба срещу всеки вложен лев!

 

                  Диамант Макс - Най-добрият е само един!