Растителна защита, торове, семена

Намаляване на загубите от градушка в овощните градини

2016-05-13 

Овощарите могат да използват различни подходи за управление на риска от загубите на реколтата, нанесени от градушка. Те целят подпомагане възстановителната способност на растенията. Важни са навременните агротехнически мероприятия, които увеличават възстановителната способност на повредените растения:

1.При силна градушка е необходимо бързо да се изрежат счупените дървета и клони и се изнесат извън насаждението. Раните се намазват с ТЕРВАНОЛ или сбял латекс или блажна боя с добавка на фунгицид (Шампион ВП, Фунгуран ОН 50ВП). Прави се и допълнителна специална резитба с която се отстраняват счупените клонки и леторасти. В младите неплододаващи градини се обръща особено внимание за правилното формиране на короната;

2.За да се предпазят здравите плодове от загниване е добре да отстранят наранените, защото те загниват бързо и са източник на допълнителни зарази от патогени;

3.При по-слаба градушка се преценят нанесените повреди и когато те са незначителни по зелените леторасти, не се препоръчва извършване на специални резитби. Често след градушка спящите пъпки се развиват масово и леторастите не успяват да узреят до края на вегетацията. При по-слаби повреди, ако раните са калусирани и дървесината е добре узряла, през невегетационния период се извършва нормална резитба, а в противен случай се налага детайлизирането и.

4.Своевременната растителна защита може предотврати и ограничи развитието на вредителите по овощните дървета. Специалистите препоръчват след гра­душка незабавно трябва да се прове­дe пpъcкaнe с медсъдържащ фунги­цид и да продължи прилагането на растителнозащитна схема за борба с вредителите при съответните култури.

5. В младите овощни градини се установят пречупванията и ако те са над мястото за присаждене се изрязва пречупената част, замазва се с  ТЕРВАНОЛ или с бял латекс с добавка на фунгицид и през есента се преценява дали дървото да остане или да се изкорени и подсади с ново;

6.Важни са по-нататъшните грижите за отглеждането на овощните градини. За предотвратяване на негативното влияние на градушката и физиологичните смущения може да се извърши извънкореново (листно) подхранване. За стресови ситуации се препоръчват листните торове Амалгерол или Лактофол, приложени в дози, указани от производителя. Необходимо е да продължи поддържането на оптимален воден режим чрез редовно поливане, особено при овощните видове, които имат плодова продукция. До средата на август да продължат и почвообработките. През есента да се извърши органо-минерално торене, а дозите да са съобразени с отглеждания овощен вид и запасеността на дърветата с хранителни вещества, последвано от есенна оран.

7.Единствената пълна практическа защита осигурена от плодопроизводителите е да се направи изолация с мрежа. В нашата страна все още са малко площите с овощни насаждения, където се прилагат иновативни предпазни мерки за опазването на овощните градини. Докато в други страни се използват специални защитни мрежи от моно влакно от полиетилен с висока плътност. Така се предпазва цялото дърво и не се пречи на зреенето на плодовете. Предпазните мрежи се полагат върху конструкция, от стоманени въжета и стоманобетонни колове. Някои фирми предлагат мрежи с разнообразни размери, включително по поръчка на клиента. Те имат многогодишна употреба и допълнителни ползи - подпомагат защита от вятъра и птиците, и осигуряват много лека сянка. При избор на подходящ тип (оптимален размер на отвориите и цвят) трябва да се имат предвид екологичните условия на района. Според някои изследователи белите и черните предпазни мрежи ефективно защитават плодовете от механични повреди от градушките, обаче се установява влошаване на някои параметри определящи качеството на плодовете. При ябълката е установено намаляване на  руменеца, на съдържанието на антициани в кожицата, на захарите в плодовото месо и твърдостта на плодовете.

 Статията е авторска и е публикувана в сп. „Практично земеделие”