Растителна защита, торове, семена

Пиктор – 5 поредни години +15% средно по-високи добиви в слънчоглед и рапица!

2016-05-17 

Необходимо ли е да представяме продуктът, който 5 поредни години, от както е на пазара в България продължава да дава средно с 15% по-високи добиви в слънчоглед и рапица!? Вероятно, не. Да си лидерът обаче на пазара при фунгицидите за слънчоглед е голяма отговорност. Така е и с Пиктор. Безпорен лидер в контрола на вредоносните болести и особенно склеротиния и сиво гниене е отговорност. А тази година премиум продуктът е и на достъпна цена.

Пиктор с нови регистрации и дози наупотреба в слънчоглед през 2016!  

1)    Ранно приложение на Пиктор е възможно.

Срещу срещу ранна заплаха от болести като фома, фомопсис и алтернария прилагайте Пиктор във фаза 5-6 двойка листа (при затваряне на редовете) с нормална прикачна техника в доза 40 мл/дка. В тази фаза на културата AgCelence ефекта на Пиктор подобрява физиологията и подготвя растенията за предстоящи засушавания и други стресови фактори.При наличието на стресови фактори като високи температури и засушаване Пиктор редуцира нивото на хормона на растежа (етилен), спомага за оптималното протичане на фотосинтезата и предотвратява преждевременното узряване. В резултат на действието на Пиктор се подобрява водният обмен и способността за усвояване на хранителните вещества. След Пиктор продукцията е с повишено масленото съдържание, а загубите от оронване са минимални.

2)    Най-доброто решение срещу склеротиния и сиво гниене.

Предимствата на Пиктор в слънчоглед са добре познати на производителите, отглеждащи тази маслодайна култура. Пиктор осигурява цялостна защита срещу всички важни гъбни болести при слънчогледа и особено срещу склеротиния и сиво гниене.  Продуктът се разпределя по повърхността и във вътрешността на всички зелени части, като ги предпазва и унищожава вече развилите се спори и допълнително блокира развитието на гъбните хифи.Във фаза начало на цъфтеж третиране с Пиктор в доза 50 мл/дка предпазва питите от склеротиния и сиво гниене.

+15% средно по-високи добиви с Пиктор!

Пиктор доказано увеличава добивите в слънчоглед и рапица. В България 5 поредни години Пиктор дава средно +15% по-високи добиви. Във всякакви условия и различни точки на страната Пиктор дава повече. И при ниска, и при висока интензивност на отглеждане по-високите добиви от вашите производствените полета са факт.Тенденцията е проверена и доказана от 10 поредни години опити в Европа.Особено това важи за европейските страни, в които слънчогледопроизводството е изведено на висота. Записаната историята на Пиктор го доказва. Почти десет години в слънчогледовите полета на Европа, с десетки опити от всички „слънчогледови“ страни – Унгария, Франция, Украйна, Русия, Испания, Словакия, Чехия и разбира се и от балканите – Румъния и България. 

Експертите съветват:

 

Винаги използвайте регистрирани продукти за вашите културив регистрираните дози, за да не подлагате на риск направените вложения и потенциала на растенията. Подбора на активните вещества, формулацията и дозите на Пиктор са изцяло съобразени със спецификите и болестите, които нападат слънчогледа.