Растителна защита, торове, семена

Контрол на по-важни болести по главестото зеле

2016-05-25 

За да отгледаме здрави растения от главесто зеле, трябва да познаваме някои по-важни болести, които се развиват в зеленчуковата градина и да знаем как  да водим борбата с тях.

Главестото зеле се отглежда чрез разсад. Семената се засяват  в края на месец май и през първото десетдневие на юни. Разсадът е готов за разсаждане на полето след 30-35 дни. Растенията трябва да са с височина 14-15 см, с добре развита коренова система, с 4-5 същински листа.
Културата се развива добре на дълбоки, добре аерирани глинесто-песъчливи почви с неутрална реакция. Неподходящи за отглеждането й са тежките почви и тези с кисела реакция.
Важно условие за получаване на високи добиви е прилагане на добра агротехника и спазване на  правилно сеитбообращение, съобразено със спецификата на културата.

Мана

По същинските листа се образуват бледожълти, точковидни или едри петна със светъл ореол и бял налеп от долната страна. По листните дръжки, стъблата и цветните органи се образуват също тъмно сиви петна, хлътнали, неправилни по форма със сивобелезникав налеп. Нападнатите  органи се деформират.

Зелките се характеризират със слабохлоротични петна, които по-късно стават тъмно сиви. Шушулките формират заразени семена с лоши стопански качества. Причинител на маната е оомицетната гъба Peronospora parasitica. Запазва се като ооспора в почвата и като мицел в растенията.

Болестта се развива при температура под 20°С, при чести превалявания, роси и мъгли.

 За да се избегне развитието на болестта, трябва да се засяват здрави семена.  Извършват се вегетационни пръскания с някои от следните фунгициди: бордо микс 20 ВП 375-500г/дка, верита ВГ – 150 г/дка, инфинито СК 160мл/дка, ридомил голд Р ВГ- 500г/дка, акробат плюс ВГ - 200 г/дка и др.

Бактериоза

Подходящи условия за развитие на болестта са температура на въздуха около 25-28° С и влажност на въздуха над 50%. Много често се развива, когато за сеитба се използват заразени семена. Част от тях не поникват, а други след покълнването изгниват. Заразените растения са слабо развити  и не образуват глави.

Растенията могат да се заразят  и когато  бактерията проникне през хидатодите на листата.

Причинител е бактерията Xanthomonascampestris, която се разпространява и по жилките на листата, и те стават черни, а засегнатата част некротира. Петната имат форма на буквата V. Когато се направи напречен разрез на лист или стъбло - проводящите съдове са черни и от тях изтича бактериален ексудат.

Патогенът се запазва в семената и растителните остатъци до 3 години. Развива се при хладно и влажно време, при наличие на механични повреди и при недостиг на бор.  За да се избегне развитието на болестта трябва да се спазва 3 годишно сеитбообръщение, да се използват здрави семена за сеитба. Добър ефект за борбас болестта 15 дни след  разсаждането и през цялата вегетация на културата имат фунгицидите: бордо микс 20 ВП - 375-500г/дка, косайд 2000 ВГ - 100 -150 г/дка и др.

Гуша

По листата на младите растения се  наблюдава жълтеене.

Болните растения са слаби, с жълти и отпуснати листа. През топлите часове на деня те увяхват, но през нощта възстановяват тургора си. С напредване на заболяването те загиват.

Зелките са дребни и недохранени.

Типичните признаци на болестта се проявяват по корените на растенията. Когато  се извадят от почвата по тях се виждат вретеновидни образувания: тумори с различна форма и големина, в началото с кремав цвят,

бледожълти и гладки. Над  мястото на повреда болните растения образуват вторични корени, които не могат да осигурят развитието на нормален добив.

Гушата се причинява от гъбата Plasmodiophorabrassicae. Зимува като спори в почвата  и се запазва до 6-8 години, и дори до 15 години. През пролетта, при благоприятни условия - влага и температура от 18-24°С,  спорите навлизат в корените, причиняват хиперплазия и хипертрофия и така се формират туморните образувания.  Масови заразявания се извършват при влажност на почвата от 75-90% от ППВ. Болестта се разпространява чрез поливната вода, почвените частици, заразен разсад и др. Почвената реакция също е от значение за развитието на болестта. При реакция на почвата  /рН на почвата/  над 7.2 болестта не се развива. За предпазване на растенията е необходимо обеззаразяване на лехите за разсадопроизводство с тирам 80 ВГ-12 g/m² и използване на здрав разсад.

Алтернариоза /черни листни петна/

Болестта се причинява от гъбата Alternariabrassicae. Първите признаци по разсада се характеризират с появата на малки черни петна по листата и  стъблата на растенията. Петната са сиво-черни с концентрична структура. Във влажно време се покриват със спороношението на гъбата.

По шушулките петната са продълговати. При силно нападение шушулките се деформират. Преминавайки през стените, патогенът достига до семената и ги заразява.

Източник на зараза са заразените семена. Подходящата температура за развитие на болестта е  в границите от 20-24° С.

За предпазване на растенията е необходимо спазване на 3 годишно сеитбообръщение и използване на здрави семена за сеитба. През вегетацията на културата се прилагат пръскания с фунгициди като: бордо микс 20 ВП 375 - 500г/дка, ортива топ СК - 100мл/дка, дитан ДГ/М-45 -200г/дка, корсейт М ДФ -250г/дка и др.

Автор: Асистент  Илиана Иванова,

ИЗС „Образцов чифлик” Русе

 

Статията е публикувана в бр. 5/май 2016 г. – сп. „Практично земеделие”