Растителна защита, торове, семена

Българските сортове пшеница Садово 1, Момчил, Победа имат по-добра резистентност на жълта ръжда и страдат по-слабо от нея

2016-06-04 

В рамките на традиционния „Ден на фермера в Садово”, провеждан ежегодно на демонстрационните полета на Института за растителни и генетични ресурси „К. Малков”, отново, тази година – при изключително влажната и дъждовна пролет, се откроиха качествата на български сортове пшеница , и най0-вече тяхната висока устойчивост на икономически опасни гъбни болести.

Имайки в предвид променената фитосанитарна обстановка в страната през последните няколко години, влюч. и т. г., фитопатологът на института доц. Петър Чавдаров информира земеделските производители и аграрни специалисти, участници в събитието, за някои характерни прояви на българските сортове пшеница спрямо завишения патогенен фон.  

В неговото кратко изложение бе наблегнато на факта, че при пшеницата благодарение изменчивостта на причинителите на болести, явно са се появили нови раси от гъбната болест жълта ръжда, която до преди три - четири години не създаваше проблеми в България. Напоследък се констатира масово нападение от това заболяване в цялата страна. Отбелязано бе, че в момента се нападат всички български и чужди използвани в практиката сортове, но по-старите сортове като Садово 1, Момчил, Победа и др. имат по-добра резистентност и те страдат по-слабо от него. Като проблем бе откроен и повишеното нападение от септориоза, дължащо се основно на незаровени остатъци от житните култури по които презимува патогена. Като основна мярка в борбата с тези и други заболявания – брашнеста мана, кафява ръжда, фузариум и др., доц. Чавдаров препоръча превантивно пръскане с фунгициди във фаза начало на вретенене и второ пръскане в началото на цъвтежа на растенията. Според него вложението се връща многократно. Доскоро в Южна България, поради по-ранното засушаване и липса на условия за развитието на болести, фунгициди не се използваха, но с промените в климата и в расите на патогените това се налага все по-осезаемо.

Повече за резултатите от опитите в демонстрационните полета на ИРГР - Садово през 2016 г., както и описание на качествата на селекционираните от института иновативни сортове от пшеница, ечемик, тритикале, ръж, овес, зимен грах, фъстъци и др.– четете в бр. 7 на сп. „Практично земеделие”, който ще бъде на вестникарския пазар – на 1-ви юли т. г.