Растителна защита, торове, семена

Защо да се борим с плевелите и болестите по житните през есента?

2016-09-01 

През есента житните култури формират до 40% от бъдещия добив. Затова равномерното поникване на семената и нормалното гарниране на посева в този период е от съществено значение  за успешното презимуване  на растенията.

С настъпващите промени в климата при нашите условия есента става топла и продължителна, което провокира в значителна степен масовото  поникване на разнообразни плевели. При комбинация с оптимална влага може да се появят до 90% от житните и 80% от широколистните плевели. Поникналите при тези условия плевели не само затормозяват културата и я конкурират за хранителни вещества и вода, но и се развиват бързо и презимуват успешно, като напролет борбата с тях става по-трудна поради това, че са прераснали и здраво вкоренени в почвата.

Освен масовото поникване и развитие на плевели, при топла и влажна есен, както и при монокултурно отглежданена житни култури, с поникването на пшеницата има много високавероятност от проява на гъбни болести - брашнеста мана (Erysiphegraminis), мрежести петна по ечемика (Pyrenophorateres), кореново гниене (Gaeumannomycesgraminis), особено опасно е есенното заразяване със септория (Septoriatritici).

Предложения от ДюПон

Приложен през есента след сеитба преди поникване при пшеница или рано - след поникването при пшеница и ечемик, ИГЪЛ® 75 ВГ унищожава едногодишни и многогодишни широколистни плевели и едногодишни житни като ветрушка, лисича опашка, видове райграс и едногодишна метлица.

Успешното унищожаване на плевелите в периода на поникването на културите създава условия за оптимално гарниране на посева, поради което  напролет не се налага допълнително третиране с противошироколистен хербицид.

Оптималната стратегия за борба с плевелите по житните култури е да се извърши третиране през есента, когато условията са благоприятни за развитието им и, когато поникналите плевели са малки и все още със слабо развита коренова система. Освобождаването на полето от плевели през есента дава възможност за равномерно израстване на растенията, като много често напролет не се налага второ коригиращо третиране. 

Съществен аргумент в подкрепа на есенното третиране с хербицид е и неговата себестойност, която е винаги много по-ниска в сравнение с третирането през пролетта, както и ненатовареността на земеделската техника и персонала. Като се вземат предвид по-горните факти, много е важно третирането с хербициди да започне още през есенния период.

Игъл® 75 ВГ  се прилага през есента след сеитба преди поникване при пшеница в доза 2,0 – 2,5 г/дка или рано след поникването при пшеница и ечемик в доза 1,0-1,5 г/дка., като  е най-ефективен, когато се прилага преди или рано след поникване на плевелите. При вегетационното приложение, за постигане на оптимален резултат, е най-добре да се третират малките, активно растящи плевели (2ри – 6ти лист).

Благодарение на комбинацията от метсулфурон-метил и трибенурон-метил АЛАЙ® МАКСсе справя отлично със самосевки от конвенционална рапица и други важни широколистните плевели, в т.ч. паламида. Ефектът върху рапичната самосевка е значително по-добре изразен при третирането на посевите през есента спрямо пролетното третиране, тъй като в този период рапичните растения са все още слаби и в начална фаза от своето развитие, следователно и по-лесно податливи на хербицидното действие.  Поради удълженото почвено действие на продукта, което се дължи на активната съставка метсулфурон-метил, Алай® Макс е предпочитано решение на полета, където има възможност от възникване на вторично заплевеляване при влажна и топла есен.

ТАЛИУС® 20 ЕК е еталон в борбата с брашнеста мана при житните култури и гарантира отлична защита при чувствителни сортове и гъсто засети посеви. В допълнение на фунгицидния ефект, продуктът проявява и физиологично действие, което се изразява в активиране на автоимунната защита на културата, което спомага за по-доброто  й презимуване и  устойчивостта  й срещу болести напролет.

Талиус®  20ЕК е  фунгицид  с локално-системно действие и газов ефект в растението, с принципно нов начин на действие.

С безкомпромисното си действие срещу брашнестата мана, през последните години Талиус® 20ЕК спечели доверието на голяма част от  земеделските производители в Европа.  Поради специфичните особености в начина си на действие той осигурява най-продължителна защита  (над 4 седмици) срещу брашнеста мана, в сравнение с останалите фунгициди на пазара, а благодарение на газовото налягане на активното вещество, продуктът действа с еднаква интензивност не само там където попада, но и върху околната територия. Това е от голямо значение при по-гъсти посеви, когато не е възможно работният разтвор  да омокри напълно цялото растение. Талиус® 20ЕК има действие и срещу видовете ръжди, но за надежден контрол препоръката е да се прилага в комбинация с партньор чист триазол.

В допълнение към фунгицидния ефект, под влияние на Талиус® 20 ЕК се повишава равнището на ензимите, отговарящи за естествения защитен механизъм на растението и като резултат се повишава устойчивостта на културата не само спрямо брашнестата мана, но и значително се намалява опасността от развитие на други болести. Установено е опитно, че активирайки защитните сили на културата, Талиус® 20ЕК намалява опасността от развитие на базично гниене/ снежна плесен. Напролет, културите третирани наесен с Талиус при нормални условия за възникване на болести, обикновено е достатъчно само едно приложение на фунгицид . Освен това спомага за увеличение на основни количествени и качествени показатели.

Приложен през есента във фаза 3ти-5ти лист до начало на братене на културата, Талиус® 20 EK помага за по-доброто презимуване. Опити, проведени от ДюПон в различни страни от ЕС през 2009-2011 год. и в България през 2015 година показват, че след приложение на продукта и при предпоставки от възникване на базично гниене /снежна плесен, процентът на заразените растения в третираните площи намалява до 2-4%, докато в контролата е 12%. Талиус®20 ЕК активира естествените защитни механизми на растението и така намалява риска от заразяване и подпомага културата да се справи сама с патогена. Броят на успешно презимувалите и здрави продуктивни братя на растенията третирани с Талиус® 20 EK е с 10-20% повече в сравнение с нетретираните. Третираните растенията  са с по-добре развита коренова система и имат по-здрав вид.

Есенното третиране с хербициди и фунгициди в подходящите фенофази създава условия за оптимално  развитие на житните култури, като елиминира неблагоприятното въздействие на поникналите плевели и развитието на гъбни патогени, осигурявайки чист старт на културата още през есента. Освен контрол на икономически значимите болести, есенното третиране с някои фунгициди има и силно изразено физиологично действие, като стимулира автоимунната защитна система на растението и повишава неговата устойчивост на болести и  стресови фактори.  Така още през есента се дава възможност на културата да развие пълния си потенциал за качествен и количествен добив.

 

Допълнителна информация: www.agro.dupont.bg