Новини


Зам.-министър д-р Лозана Василева: С 5000 кандидати са сключени договори досега по ПРСР 2014 – 2020

2018-02-23
„До този момент по шестте стартирали мерки от Програмата за развитие на селските райони е одобрена субсидия на стойност над 1 млрд. и 500 млн. лева. С около 5000  кандид

Европейската комисия одобри схема на държавна помощ„Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“

2018-02-23
Европейската комисия одобри схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, която е с регистрационен

Привличаме чуждестранни ловци с дивеч с много високи трофейни качества

2018-02-23
„България е атрактивна дестинация за чуждестранните ловци с наличието по нашите ловни стопанства на дивеч с много високи трофейни качества. Показателно за това е, че интересъ

Зам.-министър Цветан Димитров: Планираме тази година да започне да се прилага нова държавна помощ, с акцент към биологичното земеделие

2018-02-22
„Планираме тази година да започне  да се прилага нова държавна помощ, с акцент към биологичното земеделие. С около 2500-3000 тона биологичен пчелен мед, България може да

Селскостопанска академия представя нови продукти и технологии на „Агра – 2018“

2018-02-22
Научната институция се представя на международното изложение „Агра 2018“ със своите 25 института,  опитни станции и Националният земеделски музей. По време на изл

Румен Порожанов: ОСП трябва да осигурява справедлив доход на фермерите и да гарантира производството на качествена и разнообразна храна

2018-02-20
Директните плащания, опазването на околната среда и развитието на селските райони бяха фокуса на втората среща  на министрите на земеделието в рамките на българското председат

На 21 февруари се открива АГРА 2018 – очакваме ви на щанда на „Практично земеделие”

2018-02-20
Очакваме Ви на щанда на сп. „Практично земеделие” по време на провеждане на Агра 2018 г. в Панаирна Палата № 2 – щанд С-7. АГРА - 2018 г. ще се проведе от 21 февр

Изплатени са над 91 млн. лева за необлагодетелствани райони

2018-02-20
Държавен фонд „Земеделие“ преведе  91 170 646 лева на 32 791 земеделски стопани по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения&l

До 23 февруари земеделските стопани могат да направят корекции във фактурите за помощта за газьол

2018-02-18
В периода 19-23.02.2018 г. земеделските стопани ще имат възможност за корекции на технически грешки в описите на фактури от заявления за държавна помощ „Помощ под формата на

Лабораторните анализи потвърдиха единичен случай на антракс в Търговищко

2018-02-16
Късно на 16 февруари ветеринарните служители към Българската агенция за безопасността на храните получиха потвърждение от Националната референтна лаборатория в София, че има единич

Стартира прием за 166 млн лв. по подмярка 4.2 от ПРСР

2018-02-15
Първият прием през системата ИСУН по електронен път стартира от 14 февруари т. г. по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти”

Стартира прием за 166 млн лв. по подмярка 4.2 от ПРСР

2018-02-15
Първият прием през системата ИСУН по електронен път стартира от 14 февруари т. г. по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти”