Растителна защита, торове, семена


Новата “VISIQ” технология в овощните градини

2018-04-19
За разлика от останалите култури, трайните  насаждения са едни от най-ощетените по-отношение на разнообразие на продукти за растителна защита, използвани при тяхното отглеждан

Листното подхранване на НАХУТ с торовете на Екофол осигурява високи и стабилни добиви

2018-04-13
През последните години площите с нахут в страната непрекъснато се увеличавати за относително кратък период от време се утвърдиха полезни земеделски практики за отглеждането му. ЛИС

Хербициден контрол на плевелите в слънчогледовите площи – обзор

2018-04-11
В раннитефазиот развитието си - 7-и-8-и лист, слънчогледът залага добивите, но в същото време плевелите го конкурират за хранителни вещества, вода и светлина. Това налага да се про

Защитете вашата рапица по най-добрия начин с Авант® 150 ЕК от ФМС

2018-04-03
Всяка година е изпълнена с предизвикателства към земеделските производители и това с пълна сила се отнася и за култура като рапицата. Наблюдава се поява на неприятели в нетипични ф

ЗОКСИС 250 СК – Нов фунгицид от Ариста ЛайфСайънс за контрол на най-важните болести при зърнено-житни култури

2018-04-03
В стремежа си да предоставя нови решения и продукти за надеждно и печелившо земеделие, които да отговарят, както на потребителското търсене от една страна, от друга да задоволяват

ХОРУС+СКОР – ПРОМО ПАКЕТ ЗА ДВОЙНО ПО-СИГУРНА ЗАЩИТА

2018-03-27
ХОРУС – системен фунгицид предназначен за контрол над струпясването  при семковите овощни видове 5-те основни предимства на Хорус Отлична мобилност в растението - &

Подхранване на ягодовите насаждения с азотни торове

2018-03-22
Съществен елемент от агротехниката на отглеждане на ягодополодните култури, в т. ч. и ягодата, е подхранването им с азотни торове. Азотът е жизнено важен хранителен за растенията х

В КАРТОФЕНИТЕ ПОСЕВИ – контрол на плевели

2018-03-14
В картофените посеви обикновено израстват плевелите: див синап, дива ряпа, петниста бударица, бяла лобода, мъртва коприва, овчарска торбичка, видовете щир, тученица, куче грозде и

Контрол на плевелите в рапичните посеви през пролетта

2018-03-13
Плевелите са силни конкуренти на рапицата и заплевеляването води до много отрицателни последствия. Те не само намаляват чувствително добива и понякога може да се стигне  до ра

Картофопроизводителите ще получат 1 милион лева за борба с почвени неприятели

2018-03-13
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие”е одобрил финансов ресурс от 1 млн. лева за 2018 г. по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на зе

До 10 април се договаря държавната помощ за производството на качествени семена

2018-03-13
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди за 2018 г. бюджет от 1,2 милиона лева за финансиране на „Държавна помощ за участие на земеделските стопани в Сх

Рапицата си заслужава Карикс напролет!

2018-03-11
След меката зима рапичните полета тази пролет са в обещаваща кондиция. Да им дадем максимум разклонения за добив с най-използваният растежен регулатор и фунгицид в раппица за 3-та