Растителна защита, торове, семена


Започнете да третирате полските домати срещу картофена мана и бактериози и други болести

2018-05-16
Пикираните разсади за ранно полско производство на домати се разсаждат в края на април - началото на май, а за средно ранно- се разсаждат след 10-и-15-и май. Две седмици след разса

Българският производител на листни торове Екофол с нова гама продукти за биологично земеделие

2018-05-13
Интервю: С Татяна Михайлова, Изпълнителен директор на ЕКОФОЛ  АД, разговаря Яна Брезовска, гл. редактор на сп. „Практично земеделие”  - Г-жо Михайлова, в проф

Брашнеста мана по лозата (оидиум) – критични периоди за инфектиране

2018-05-12
От силно вредоносните болести с решаващо икономическо значение е брашнестата мана по лозата (Uncinula necator) или оидиум, както е позната сред лозарите. Критичен период за инфект

Само системен контрол на обикновената мана по лозата може да гарантира успех срещу опасната болест

2018-05-10
През май  метеорологичните условия са много благоприятни, както за бързия растеж на лозята, така и за развитието на болестите и за намножаване на неприятелите. От болестите ма

Получавате повече от защита за вашата царевица с Кораген 20 СК от ФМС

2018-05-08
От години царевицата е най-разпространената фуражна култура в нашата страна и има висок продуктивен потенциал. Царевицата се напада от голям брой неприятели, които противно на доск

Ариго ВГ – новото цялостно решение от ДюПон за контрол на плевелите при царевица

2018-05-07
Царевичното растение е слабо конкурентно спрямо плевелите. В ранния етап от развитието на царевицата, плевелите могат значително да потиснат растежа му и да повлияят негативно на о

Продуктовият каталог за биологично земеделие на ЕКОФОЛ вече е на разположение

2018-05-07
ЕКОФОЛАД , най-големият български производител на листни торове и биостимулатори,  подготви и отпечата наскоро едно много полезно помагало  за земеделците – Продукт

Центурион Супер/Селект Супер – сигурен и надежден системен хербицид срещу житни плевели в широколистни култури от Ариста ЛайфСайънс

2018-05-04
В началните фази от развитието си, земеделските култури са изключително чуствителни на конкуренцията от плевелите. При наличие на житни плевели – едногодишни и многогодишни в

Ефикасни хербициди за контрол на плевелите в царевицата - обзор

2018-04-24
Хибридите царевица, коитосе отглеждат у нас, имат големи продуктивни качества, което ги прави икономически ефективни. Очакваните високи и качествени добиви могат да се получат, сам

Новата “VISIQ” технология в овощните градини

2018-04-19
За разлика от останалите култури, трайните  насаждения са едни от най-ощетените по-отношение на разнообразие на продукти за растителна защита, използвани при тяхното отглеждан

Листното подхранване на НАХУТ с торовете на Екофол осигурява високи и стабилни добиви

2018-04-13
През последните години площите с нахут в страната непрекъснато се увеличавати за относително кратък период от време се утвърдиха полезни земеделски практики за отглеждането му. ЛИС

Хербициден контрол на плевелите в слънчогледовите площи – обзор

2018-04-11
В раннитефазиот развитието си - 7-и-8-и лист, слънчогледът залага добивите, но в същото време плевелите го конкурират за хранителни вещества, вода и светлина. Това налага да се про