Растителна защита, торове, семена


Коментар на Института за агростратегии и иновации по повод престоящото приемане на нов Закон за защита на растенията

2014-07-05
Министерският съвет на Р. България внесе в Народното събрание Законопроекта за защита на растенията на 31 юли 2013 г. На първо гласуване Законопроектът беше приет на 10 октомври 20

Фермерите се убедиха в ефикасността на Готовите рецепти на ХЕМИНОВА за високи добиви и качествена продукция

2014-07-03
Екипът на Хеминова залага на прецизното и отговорно извеждане на демонстрационните опити с продукти на фирмата (за растителна защита, листни торове и почвени подобрители). Затова,

Платформата PORTFOLIO FARM на “Пионер Семена България” показа изключителната пластичност на хибридите слънчоглед и царевица в кризисни условия

Демонстрационният ден - ПОРТФОЛИО ФАРМ, организиран от “Пионер Семена България” за пета поредна година на опитното поле на Институт по земеделие-гр. Карнобат, на 12 юли

Контрол на болестите по оранжерийните краставици

Краставиците са едни от желаните култури, отглеждани оранжерийно през зимните месеци, заради високата си продуктивност и краткия вегетационен период. Много добрите им вкусови качес

Министър Танева: Няма страна, която да е против удължаване на срока за допустимите разходи по ПРСР 2007-2013

„Няма страна в Европейския съюз, която да е против удължаването на срока за допустимите разходи по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013“. Това ка