Растителна защита, торове, семена


Получавате повече от защита за вашата царевица с Кораген 20 СК от ФМС

2018-05-08
От години царевицата е най-разпространената фуражна култура в нашата страна и има висок продуктивен потенциал. Царевицата се напада от голям брой неприятели, които противно на доск

Ариго ВГ – новото цялостно решение от ДюПон за контрол на плевелите при царевица

2018-05-07
Царевичното растение е слабо конкурентно спрямо плевелите. В ранния етап от развитието на царевицата, плевелите могат значително да потиснат растежа му и да повлияят негативно на о

Продуктовият каталог за биологично земеделие на ЕКОФОЛ вече е на разположение

2018-05-07
ЕКОФОЛАД , най-големият български производител на листни торове и биостимулатори,  подготви и отпечата наскоро едно много полезно помагало  за земеделците – Продукт

Центурион Супер/Селект Супер – сигурен и надежден системен хербицид срещу житни плевели в широколистни култури от Ариста ЛайфСайънс

2018-05-04
В началните фази от развитието си, земеделските култури са изключително чуствителни на конкуренцията от плевелите. При наличие на житни плевели – едногодишни и многогодишни в

Ефикасни хербициди за контрол на плевелите в царевицата - обзор

2018-04-24
Хибридите царевица, коитосе отглеждат у нас, имат големи продуктивни качества, което ги прави икономически ефективни. Очакваните високи и качествени добиви могат да се получат, сам

Новата “VISIQ” технология в овощните градини

2018-04-19
За разлика от останалите култури, трайните  насаждения са едни от най-ощетените по-отношение на разнообразие на продукти за растителна защита, използвани при тяхното отглеждан

Листното подхранване на НАХУТ с торовете на Екофол осигурява високи и стабилни добиви

2018-04-13
През последните години площите с нахут в страната непрекъснато се увеличавати за относително кратък период от време се утвърдиха полезни земеделски практики за отглеждането му. ЛИС

Хербициден контрол на плевелите в слънчогледовите площи – обзор

2018-04-11
В раннитефазиот развитието си - 7-и-8-и лист, слънчогледът залага добивите, но в същото време плевелите го конкурират за хранителни вещества, вода и светлина. Това налага да се про

Защитете вашата рапица по най-добрия начин с Авант® 150 ЕК от ФМС

2018-04-03
Всяка година е изпълнена с предизвикателства към земеделските производители и това с пълна сила се отнася и за култура като рапицата. Наблюдава се поява на неприятели в нетипични ф

ЗОКСИС 250 СК – Нов фунгицид от Ариста ЛайфСайънс за контрол на най-важните болести при зърнено-житни култури

2018-04-03
В стремежа си да предоставя нови решения и продукти за надеждно и печелившо земеделие, които да отговарят, както на потребителското търсене от една страна, от друга да задоволяват

ХОРУС+СКОР – ПРОМО ПАКЕТ ЗА ДВОЙНО ПО-СИГУРНА ЗАЩИТА

2018-03-27
ХОРУС – системен фунгицид предназначен за контрол над струпясването  при семковите овощни видове 5-те основни предимства на Хорус Отлична мобилност в растението - &

Подхранване на ягодовите насаждения с азотни торове

2018-03-22
Съществен елемент от агротехниката на отглеждане на ягодополодните култури, в т. ч. и ягодата, е подхранването им с азотни торове. Азотът е жизнено важен хранителен за растенията х