Растителна защита, торове, семена


ПРОЛЕТНИ ГРИЖИ В ЛОЗОВОТО НАСАЖДЕНИЕ

2017-03-19
Основната част от световното лозарство е незагрибно. Само в страни  и райони с остър континентален климат се прилага загрибване с цел предпазване на лозите от измръзване. Срещ

От 20-ти март до 12 май картофопроизводителите могат да кандидатстват за помощи за борба с телени червеи

2017-03-13
 Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри финансов ресурс от 1 млн. лева за 2017 година по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земед

Контрол на плевелите в посевите с картофи с почвени и вегетационни хербициди

2017-03-09
У нас посевите с картофи са съсредоточени главно в планинските и полупланински райони, но и в равнинната ни част. Висок и качествен добив от тях може да се получи, ако стриктно се

До 13 април земеделските стопани трябва да се отчетат пред ДФЗ за мероприятията за контрол на вредителите по трайните насаждения

2017-03-07
Приключи приемът на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол

Ефикасен контрол на плевелите в есенно-житните посеви

2017-03-06
Плевелите са едни от най-вредните фактори при отглеждане на есенно-житните култури, освен болестите и неприятелите. Ежегодно се увеличават площите, заплевелени с див мак, лепка, ла

Ариго ВГ – новото цялостно решение от ДюПон за контрол на плевелите при царевица

2017-03-02
Царевичното растение е слабо конкурентно спрямо плевелите. В ранния етап от развитието на царевицата, плевелите могат значително да потиснат растежа му и да повлияят негативно на о

Повишава се интересът към българските сортове

2017-02-17
Селскостопанска академия отчита повишаване на интереса към българските сортове семена. През последните години на пазара все по-голям дял заемат и родните плодове и зеленчуци. В мом

Слънчогледови хибриди и растително-защитни програми за всяка ферма

2017-02-14
През 2017 г. Синджента прави поредна стъпка напред в обогатяване на своята продуктова листа в слънчоглед, както с нови хибриди, така и с нови продукти за растителна защита. Като ед

Особености при пролетно внасяне на хербициди в есенно-житните посеви

2017-02-12
Фактор, от който зависи до голяма степен получаването на високи добиви от есенниците е ефикасната борба срещу плевлните асоцииации, застъпени в различна плътност в посевите. Едни

От 8- ми февруари до 2-ри март е приемът на заявления за контрол на вредителите по трайните насаждения

2017-02-10
От 8 февруари 2017 г., Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани

199 759 дка гори са засегнати от борова процесионка

2017-02-09
„Необходими са навременни мерки за преодоляването на повредите, нанесени от короядите в районите, които са засегнати от снеголоми, ледоломи и ветроломи”, е заявил замес

Кариал Стар – два патогена, едно решение

2017-02-06
Кариал Стар е най-новият фунгицид на Синджента с контактно, локално-системно и системно действие, който е регистриран при домати и картофи. В последните няколко години производител