Растителна защита, торове, семена


Растителнозащитните грижи при рапицата продължават до прибирането й

2015-05-16
Земеделските  производители у нас натрупаха значителен опит в отглеждането на рапица, убедиха се в доходността й, и те вече знаят, че успехите силно са свързани с растителноза

Внимание: Ранният контрол на болестите по слънчогледа увеличава добива и гарантира качеството на продукцията

2015-05-12
Слънчогледът е основната маслодайна култура у нас, която заема второ място по площ след пшеницата. Културата е икономически изгодна и високо рентабилна, но при условие, че се полаг

AgCelence - Очаквайте повече!

2015-05-06
Предпазва от стрес, болести и осигурява постигане на максималния добив на културата  Получавате ли максимума от вашите култури? Продуктите от концепцията AgCelenceпомагат на р

Ранен контрол на неприятелите в царевичните посеви

2015-05-05
По оперативни данни на Министерството на земеделието и храните през 2014 г. площите засети с царевица възлизат на 4144 хил. дка, като средният добив от декар с 18 % по-висок спрямо

Контрол на плевелите в царевичните и слънчогледовите посеви

2015-04-30
Опазването на царевичните и слънчогледови посеви от плевели в ранните фази от развитието им е от голямо значение, защото ги освобождава от тяхната конкурентност и намалява загубите

За борба с доматения миниращ молец се отпускат 2 милиона лева

2015-04-22
Подпомагане от 2 млн. лева отпуска Държавен фонд „Земеделие” за борба с доматения миниращ молец през 2015 г. Средствата са по схемата „Помощ за компенсиране разхо

Нови стандарти в борбата срещу неприятели при рапица и царевица от ДюПон

2015-04-14
Изминалата година беше изпълнена с предизвикателства към земеделските производители и това с пълна сила се отнася и за култури като рапицата и царевицата. Наблюдаваше се поява на н

Предпазни цъфтежни пръскания на овощните насаждения

2015-04-14
В продължение на 2 – 3 седмици овощните дървета цъфтят и през това време има опасност от развитие на болести и намножаване на неприятелите, ако метеорологичните условия са бл

Чист старт за слънчогледа, царевицaта и популярните бобови с почвените хербициди на БАСФ

2015-04-01
Сезонът на пролетниците закъснява, но всички сме отправили поглед към тях с надежда и решени да стартираме с навременни и интензивни грижи. За гарантиране на високи добиви ключов м

600 хил. лв държавна помощ за борба срещу телени червеи при картофи

2015-03-26
От 1 април 2015 г. започва предварителен прием на заявления за кандидатстване по Държавната помощ за компенсиране на разходите по изпълнение на мерки от Националната програма за ко

Доверете се отново на решенията на ДюПон при царевица

2015-03-16
Царевицата е доказано най-печелившата култура. През последните няколко години се наблюдава трайно увеличение на площите, засети с тази култура в България, като в същото време се от

Болести по пшеницата и мерки за борба срещу тях (кратък обзор)

2015-03-03
По време на вегетацията житните култури се нападат от редица болести и неприятели, които оказват пряко въздействие върху реколтата. Болестите по пшеницата и ечемика са един от най-