За нас

Заглавие

„Практично земеделие” – списание за хора, които винаги печелят!

Каталожен № 1608

Списание «Практически земеделие» е професионално специализирано издание, което публикува: иновативни агротехнологии и технологични препоръки за производство на земеделска продукция; комплексни решения за устойчиво и конкурентноспособно земеделие и агробизнес. Агротехнологиите са съпътствани от представянето на най-новите и перспективни сортове земеделски култури, иновативни продукти за растителна защита и торве, модерна земеделска техника и др. продукти, предлагани на българския пазар от иновативни компании в агробизнеса. Изданието се списва от научни дейци от български и чуждестранни специализирани институти, от водещи аграрни специалисти с реален практически опит, от специалисти по маркетинг, бизнесконсултанти и др.

Кауза

„Практично земеделие” излиза на пазара от 1999 г. и вече трето десетилетие редакционният екип остава верен на девиза си: „ Ние казваме не само какво да се прави, а най-важното – как да се направи!”.

Изданието е насочено към за активни земеделски производители, които винаги печелят, тъй като техният стремеж е непрекъснато да придобиват знания и опит и информирано да прилагат иновации в земеделското производство. Такава е основната цел на създателите и екипа на списанието – да информира за новостите в аграрната наука и практика от света и страната, да представя реални резултати от производствените полета, да добавя и разпространявана нови технологии и да надгражда знанията за ЗЕМЕДЕЛИЕ.

Профил на потребители на издание – активни земеделски производители и фермери (обработка на собствени и арендовани селскостопански площи), мениджъри и аграрни специалисти в земеделски кооперации, лозаро-винарски кооперации, собственици на земеделски стопанства и фермери, производители и преработватели на земеделски производители, дистрибутори.

Изданието се използва и в професионалната дейност на Националната служба за съвети в земеделие, професионални училища и гимназии в земеделско сектор, фирми, специализирани в подготовка на проекти за кандидатстване по европейски програми за насърчаване на бизнеса и по Програмата за развитие на Селското стопанство – по програмни периоди, утвърждавани от ЕС и др.

Рекламна дейност

Сред рекламодателите, чиито продукти изданието представя ежегодно и с които от години работи чрез рекламни договори са: мултинационални компании за продукти за растителна защита, торове, земеделска техника, семенарски фирми, селекционни къщи, научни институти и др. от сектора. Екипът отразява технически срещи и семинари със зърнопроизводители и фермери, платформи и произодствени опити на мултинационални компании, както и изложения на Националната асоциация за зърнопроизводители, Асоциация на земеделските производители и др. браншови организации в България.

Периодичност: Излиза 1 път през месеца (в началото) – 10 книжки годишно – от януари до август включването. по 1 бр. всеки месец, септември / октомври – 1 бр., ноември / декември -1 бр. (Пълноцветен печат, гланцова хартия, формат А4.)

Корична цена за 1 бр. – 4,00 лв.; Годишен абонамент – 40,00 лв., без ДДС.; Католожен № 1608 в „Български пощи“

Разпространението се извърива чрез абонамент и чрез дистрибуция в „Български пощи” и чрез дуги разпространителски фирми в цялата страна. Разпространява се чрез ръчна продажба във вестникарски павилиони и маси в страната.

„ВЕКТОР ТЕРА“ ЕООД – гр. София е оторизиран издател на сп. „Практически земеделие“ и собственик на съответстващия патент за запазена марка на изданието, регистрирана в Патентното ведомство на Република България.

Фирмата издава и ежемесечно списание-приложение „Практическо ръководство за ЦВЕТЯ и ГРАДИНИ” – с насоченост грижи за стайни цветни и декоративни растения, ландшафтен дизайн, технологии в цветарството и градинарството за хобиградинари; отглеждане на зеленчуци, овощни видове, лозя – технологии и растителна защита в домашни и малки стопанства и много практически съвети. Каталожен № 1611; периодичност – 12 бр. годишно; Корична цена за 1 брой – 3,00 лв.Годишен абонамент – 36,00 лв. Формат А5-пълноцветен печат. Разпространява се чрез абонамент и чрез ръчна продажба на вестникарския пазар.

Издател и главен редактор: Яна Брезовска

Управител на Вектор Тера ЕООД

Контакти: 0888 58 54 68; www.praktichnozemedelie.com; e-mail: pzd@mail.bg; ynabrezovska@gmail.com

 


РЕКЛАМНА ОФЕРТА на списание „Практично земеделие”

Цените са без ДДС

А. БЕЗ ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМА

 

 1. Цяла страница – А4 (Обрязан формат – основа 207 мм; височина – 284 мм):

а) вътрешна страница (в тялото) – цена – 700,00 лв.

б) 2-ра и 3-та корица – цена – 800,00 лв.

в) 4-та корица (последна) – цена – 900,00 лв.

г) рекламни и PR -текстове (вътрешна стр.) – цена – 300,00 лв.

 

 1. Половин страница (обрязан формат – основа – 207 мм; височина – 142 мм):

а) вътрешна страница – цена – 400,00 лв.

б) 2-ра и 3-та корица – цена – 450,00 лв.

в) 4-та корица (последна) – цена – 600,00 лв. / кв. см;

 

 1. Рекламни карета извън упоменатите размери (по-горе):

а) вътрешна страница – цена – 2,50 лв. / кв.см

б) 2-ра и 3-та корица – цена – 3,00 лв. / кв. см

 

 1. Първа корица – модул, лого – минимална цена – 150,00 лв.

Б. ОТСТЪПКИ – със сключен договор за реклама (за брой публикации в един и същ формат)

а) от 2 до 4 публикации – отстъпка 15% от цената на страницата

б) от 5 до 8 публикации – отстъпка 20% от цената на страницата

в) с целогодишен договор (не по-малко от 18 публикации) – отстъпка 25%

В. БОНУСИ

 

 1. При сключен договор за над 5 страници – формат А4 – бонус PR – статия във всеки брой, в който е публикувана реклама или в брой, посочен от рекламодателя.
 2. При сключен целогодишен договор (10 публикации) – бонус – безплатен линк към вашата уеб страница от нашия сайт.

Г. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

 

 1. Параметри – Формат на изданието – А4;

 

 • Размери на 1 страница:

а) необрязан формат – основа 210 мм; височина – 290 мм;

б) обрязан формат – ширина 207 мм; височина – 284 мм

 

 1. Готовите рекламни карета се предоставят на e – mail : pzd@mail.bg във формат: EPS , TIF , JPG при резолюция на английски минимум 300 DPI . • Приемат се и реклами, изработени в Corel Draw 11.0 или по-ранна версия с текст в криви.

3.Периодичност: Излиза 1 път в месеца (в началото) – 10 книжки годишно (от януари до август вкл. – по 1 бр. / Месечно; септ. / Окт- – 1 бр., Ноемв. / Декемв. – 1 бр.). Пълноцветен печат / гланцова хартия – двустранен хром 90 г.

 

 1. Забележка: Готовите за печат рекламни продукти се предават до 22 число на предходния месец

 


РЕКЛАМА В УЕБ СТРАНИЦАТА НА ИЗДАНИЕТО

Рекламна тарифа за публикации в сайт: www.praktichnozemedelie.com

Цени на банери без ДДС

1 . Фиксирано място (горе в лентата на сайта) – Банер / Лого на компанията – 100 х 160 пиксела, като височината е 100 мм.

Цена – 150,00 лв. – месечно излъчване

 

 1. Фиксирано място (горе в лентата на сайта) – банер 100 х 600 пиксела –

Месечно излъчване – 350, 00 лв. С договор – отстъпка 25%

 

 1. Банер 300х300 пиксела – в дясна колона на платформа „Растителна защита, семена торове”

 

 • Едномесечно излъчване – без договор -300, 00 лв.
 • С договор – едномесечно излъчване – 25% отстъпка – 225,00 лв.

Отстъпката от 25% се дава като бонус към печатната реклама в сп. „Практично земеделие ”

 

 1. Публикация на пр-статия в сайта (3500 знака) – 180,00 лв., Без ДДС Бонуси:

1.Включване безплатно в уеб страницата на пр-статии, публикувани в печатното издание, в срок – посочен от възложителя;

 

 1. Безвъзмездно публикуване в печатното издание и в уеб страницата на репортажи при отразяване на рекламни кампании, включ. полски опити и други дейности на компанията рекламодател.

 

 • За линк (целогодишно) към вашата уеб страница от нашия сайт – www . praktichnozemedelie.com – цена 300,00 лв.

Издава: „ВЕКТОР ТЕРА“ ЕООД – гр. София

За контакти : Яна Брезовска ; GSM : 0888 58 54 68; тел / факс: 02/858 03 37; e-mail : pzd@mail.bg ; www.praktichnozemedelie.com