Какво ще предложи ФМС Агро България за 2020 г. на земеделците?

By on 08.01.2020 0 312 Views

10% по-добра цена на Пакет Протект – Житни Култури за чисти и здрави посеви

 

През 2020 г., ФМС Агро България ще предложи на българските земеделци икономически изгодни решения за ефективно и надеждно производство. Едно от тези решения е Пакет Протект – Житни Култури за чисти и здрави посеви. Пакетът съдържа познатия и доказал своите преимущества хербицид Омнера®LQM, новият фунгицид Херкулес™ 125 СК, фунгицидът Азака™ и един от най-добрите биостимулатори на ФМС – Симакс.

 

През 2020 г. ФМС ще предложи на земеделските производители 10% по-добра цена на Пакет Протект – Житни Култури, с което ще им предостави едно разумно и рентабилно решение както за безупречно справяне с плевелите и болестите, така и за подхранване и защита на житните култури.

 

Благодарение на добрата смесимост и висока селективност на предложените продукти в пакета те могат да бъдат прилагани съвместно в комбинация или разделно в зависимост от спецификите на полето.

За постигане на максимални резултати препоръчваме приложение на Омнера® ОД след 5-ти лист на културата и в ранни етапи от развитието на плевелите. Комбинацията от двата фунгицида – триазол и стробилурин осигурява отлична защита срещу всички икономически важни болести при житните култури и имат както предпазно, така и лечебно действие. Благодарение на биологичния си произход Симакс, добавен към предложената програма осигурява висока селективност и спомага за житните култури да преодолеят стреса предизвикан от различни абиотични фактори.

Омнера® ОД е безпогрешно решение за отличен контрол на икономически значимите едногодишни и многогодишни широколистни плевели с фокус върху лепката, паламидата и повитицата, както и самосевки от технологичен слънчоглед и рапица във всички житни култури. Омнера® ОД е трикомпонентна комбинация от две сулфонилуреи и флуроксипир от групата на синтетичните ауксини. Формулацията е маслена дисперсия (ОД), което изключва необходимостта да бъдат използвани прилепители. Трите активни вещества, с два различни механизма на действие, дефинират висока ефикасност и силна антирезистентност. Дозата на приложение – 75-100 мл/дка, може да бъде адаптирана в зависимост от видовия състав и фазата на развитие на плевелите, както и фазата на развитие на културата. Прераснала лепка (20-30 см височина) и техническите самосевки (до бутонизация) се контролират резултатно в доза 100 мл/дка! На база на редица проведени опити както в България, така и в множество други европейски държави в момента тече регистрация на Омнера® ОД в доза 50 мл/дка. За българските условия тази доза, приложена в ранен етап от развитието на плевелите, ще осигури надежден контрол и добра рентабилност. Селективността на Омнера® ОД е висока и нейният антирезистентен механизъм доказано работи.

LQM® технологията, приложена при формулирането на хербицида спомага за засилване на хербицидния ефект и намаляване на загубите при третиране. LQM® технологията подпомага оформянето на оптимално голяма капка, задържане на работния разтвор върху листата на плевела, поддържане свойствата на работния разтвор, ефективното му поемане от плевелните листа и придвижването му към уязвимите точки.

LQM® е патентована технология, която гарантира по-малка зависимост от ниските температури, от количеството на работния разтвор и от размера на дюзите, по-малка зависимост от фенофазата на културата и от степента на заплевеляване и по-малка вероятност за отвяване на работния разтвор.

Новият продукт, с който ФМС излиза на пазара е фунгицидът Херкулес™ 125 СК

Херкулес™ 125 СК  е фунгицид с пълно системно действие за контрол на най-важните болести при житни култури (пшеница, ечемик и овес), овощни, лозя, ягоди, домати, патладжан и пипер.

Триазолов продукт, който отлично контролира икономически важни болести по зимните зърнено-житни култури – пшеница и ечемик: брашнеста мана и видовете ръжди (вкл. кафява и жълта ръжда) в доза 100 мл/дка. Придвижва се много бързо към точките на растежа и стопира разпространението на инфекцията в новия прираст.

Херкулес™ 125 СК има бързо инициално действие и дълго последействие. Ефективен е срещу основните болести при житни култури, овощни и лозя, като стопира разпространението на инфекцията и в новия прираст. Придвижва се бързо акропетално по проводящите съдове на растението, като гарантира отлично предпазно и лечебно действие.

Друг продукт влизащ в Пакет Протект – Житни Култури е фунгицидът Азака™. Това е системен стробилуринов фунгицид (250 г/л азоксистробин) с предпазно, лечебно и изкореняващо действие срещу ръжди, хелминтоспориоза и листен пригор в житните култури. “Зеленият” ефект се гарантира от наличието на стробилурин. Той активира физиологичните процеси в растението, увеличава неговата имунна защита, удължава вегетацията. Азака™ може успешно да се използва както за първо, така и за второ третиране.

Симакс е смес от натурален екстракт от морски водорасли, с добавени азот, фосфор, калий и микроелементи, в достъпна форма за усвояване от растенията. Той осигурява повишаване на нивата на растителните хормони (особено на цитокинините), което стимулира метаболизма на растението като цяло. Това от своя страна стимулира приема на хранителни вещества и синтеза на въглехидрати от културното растение. Наличието на азот, фосфор, калий и микроелементи спомага за оптимизиране на общия статус на растението в периоди на активен растеж.

Симакс подобрява усвояването на хранителни вещества и вода, повишава устойчивостта на воден недостиг, стимулира растежа на културите и развитието на кореновата система. Продуктът се прилага в доза 150 мл/дка при основните полски култури. Най-добър ефект се постига, ако първото третиране се извърши в начални фази от развитието на културата и повторно третиране се направи след 6 седмици. Приложен в подходящата фенофаза Симакс стимулира метаболизма на растението като цяло.

Избирайки Пакет Протект – Житни Култури, земеделските производители получават надежден контрол и сигурна защита на своите култури, което е от съществена важност за постигане на високи и качествени добиви.

Допълнителна информация: www.fmcagro.bg

(Б.р. – статията е публикувана в бр.1/ януари 2020 г. на сп. „Практично земеделие”, в който може да се намери и допълнителна информация. Изданието е на вестникарския пазар от 8-ми януари т. г.)

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *