• Home
  • Технологии
  • Зорвек® Винабел в комбинация с Талендо® Екстра за едновременна борба с обикновената и брашнестата мана по лозата

Зорвек® Винабел в комбинация с Талендо® Екстра за едновременна борба с обикновената и брашнестата мана по лозата

By on 03.06.2022 0 969 Views

Валентин Реджев, регионален агроном-консултант на Corteva Agriscience™ за Сливен – Ямбол – Бургас пред praktichnozemedelie.com:
-Corteva Agriscience™ дава предимство на внедряването на новите си продукти, които са добри заместители на изтеглените от пазара и като иновации предлагат още по-качествена защита на културите, в т. ч. и на лозата.
Лозарите могат спокойно да ползват фунгицида Зорвек Винабел в този сезон. Има налични количества от продукта при нашите дистрибутори, а приложението му е едно отлично и добро решение срещу обикновената мана по лозата. В една спокойна година (без екстремални климатични явления), ние предлагаме две пръскания на лозята с този фунгицид. Първото пръскане със Зорвек Винабел, в комбинация с продукт и срещу брашнестата мана, трябва да бъде предцъфтежно. Това третиране дава една сигурност за по-нататъшните, евентуално очаквания за развитие на маната и прилагане на допълнителна растителна защита. Затова е много важно предцъфтежните пръскания да бъдат направени. В противен случай, ако пропуснем това пръскане и имаме проблем от обикновената маната, защото се знае, че тя нанася значителни вреди още в предцъфтежните фази, и ако не успеем да запазим ресата в лозовите леторасли, то е безсмислено да извеждаме каквато и да е растителна защита по-нататък.
Затова препоръчваме използването на Зорвек Винабел предцъфтежно, в комбинация с един от другите наши продукти като Талендо® Екстра за едновременна борба с обикновената мана и брашнестата мана. Комбинацията се е доказала като идеално решение за контрол на двете болести.
Зорвек Винабел е от нова генерация продукт. Съдържа новото активно вещество Zorvec™ active, което е в комбинация с активното вещество Зоксамид. Тези две активни вещества дават една много добра защита на лозата през най-критичните периоди за заразяването й. До 20 минути след третирането, това активно вещество се транслоцира до най-крайната точка на нарастване на лозовите леторасли. Също така, ако завали дъжд 20 мин. след третиране, не е необходимо повторно пръскане, защото няма отмиване и продуктът напълно се абсорбира от лозовото растение. Благодарение на контактното, предпазното, трансламинарно и пълното системно и лечебно действие, Зорвек Винабел е наистина уникален продукт. Не на последно място, активното вещество отговаря на най-високите критерии и изисквания за резистентност по отношение съществуващите продукти и разбира се, при анализите – не се отчитат никакви остатъчни количества в готовата продукция. Това за винопроизводителите е много важно, защото вече и българските производители на вина изнасят на международните пазари, а там изискванията са много сериозни и се следи стриктно за остатъчни количества от пестициди.
Спомената комбинация на Зорвек Винабел, в доза 50 мл/дка и Талендо Екстра в доза 25 мл/дка, както вече стана ясно, се препоръчва за едновременна борба с обикновената и брашнестата мана.
Талендо Екстра съдържа също две активи вещества: Прокиназид и Тетраконазол. Двете активна вещества отново работят в пълна симбиоза и Талендо Екстра проявява контактно, системно и предпазно действие при контрола на оидиума. Активното вещество Прокиназид носи в себе си една допълнителна сила от газово действие. Тази допълнителна газова фаза осигурява контрол (стопиране) на оидиума още между зърната на грозда (включ. новия прираст), преди затваряне на чепката.
Препоръчваме да се направят две третирания с описаната тук комбинация от двата продукта – първото – предцъфтежно и второто – преди затваряне на чепката (грозда).
Известно е, че периодът на вегетация на лозата е доста дълъг и продължителен, и не може да се каже, че с използването на две или три комбинации ще се изведе растителната защита на културата.
Има много обстоятелства, които налагат да се води допълнителна борба, но както казваме ние – най-добрата защита е превантивната. Никога не трябва да чакаме да се появи видима симптоматика или първи признаци от появата на болести, и едва тогава да третираме. Защото, тогава, вече става много по-сложно. Освен да лекуваме, се налага да правим и допълнителни разходи на декар за пръскане, като съответно липсват гаранции, че няма да имаме и редукция на нашия добив.
Като втора комбинация и като партньор на Талендо Екстра препоръчваме фунгицида Икуейшън® Про за едновременна борба срещу оидиум и обикновена мана по лозата. Продуктът е много добре познат на лозарите. Той е добър лозарски продукт и има регистрация и при зеленчуци, в доза 40 г/дка. Това е универсален продукт, тъй като е с двете си активни вещества с доказан синергизъм проявява предпазно, локално-системни, лечебно и контактно действие.

Б. р. – Цялата статия може да прочетете в бр.6/2022 г. на сп. „Практично земеделие”, който може да бъде намерен на вестникарския пазар в цялата страна – от 09-06-2022 година

По темата работи: Яна Брезовска