08.06.2022

ФМС Агро България редовно публикува актуални данни от проследяването на царевичния стъблопробивач и нощенки в царевичните посеви

By praadmin 0 70 Views

Здравко Чернаков, Търговски представител на ФМС Агро България за областите Разград, Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово пред www.praktichnozemedelie.com,

в отговор на наш въпрос относно информацията, която фирмата изготвя и предоставя на производителите на царевица чрез програмата си за проследяване на царевичния стъблопробивач и нощенки в посевите.

В настоящия момент, за производителите на царевица, особено актуален е въпросът за обследване на царевичните полета за нападение от царевичен стъблопробивач и нощенки. За поредна година фирма ФМС Агро България извършва мониторинг на полетата за проследяване летежа и яйцеснасянето на посочените неприятели при културата. Разположили сме феромонови уловки в Северна България и в част от царевичните посеви в Южна България за извършване на наблюдението.
При отчитане на ИПВ (икономически праг на вредност), ФМС предлага добре познатото решение – нашият инсектицид за борба срещу най-важните неприятели при царевицата – царевичен стъблопробивач и нощенки Кораген® 20 СК. Продуктът, освен че се справя отлично с тези неприятели, негово важно предимство е, че щади полезната ентомофауна.
Повече информация може да намерите на страницата на ФМС Агро България във Фейсбук:
https://www.facebook.com/FMC.Agro.Bulgaria,

където регулярно публикуваме нашия бюлетин с актуалните данни от проследяването.
(ПЗ)