Програмата на Байер – „ЗАСТРАХОВКА на рапица срещу непоникване, в резултат на суша” – с още по-изгодни условия за фермерите

By on 09.06.2022 0 680 Views

„Застраховка на рапица срещу непоникване, в резултат на суша”
е маркетингова програма, която стартирахме през 2016 година, която доразвиваме и надграждаме и до днес, подчерта Николай Черкезов (на снимката), Регионален Мениджър в Байер КропСайанс за Южна България, пред голяма група от заинтересовани производители на рапица, където той представи портфолиото на фирмата – рапични хибриди Декалб® – Кампания 2022, в рамките на Байер Агро Арена 22, с. Свободен, Старозагорска област.
И даде конкретни пояснения: – За тази година, т. е. за предстоящата сеитба и вегетация 2022-2023, програмата изглежда по следния начин:
На първо място какво означава тя за фермера? При ситуация и условия на недостатъчна влага, когато семената вече са засети и те поникнат непълноценно, застраховката възстановява на 100% стойността на семената. Това на практика е един споделен риск между Байер КропСайанс и фермера, т. е. при едно неуспешно поникване на рапицата – разходите за обработката и сеитбата остават за производителя, а разходите за семената поемаме ние.
Какви са критериите и как изглежда застраховката през целия застрахователен период?
Първото и важно условие е, фермерът да подпише ваучер с наш представител ( б. р. – Регионален представител на Байер КропСайанс) до 1-ви август 2022 г. След това фермерът закупува семената от дистрибутор на фирмата и следва да извърши сеитбата на рапицата до края на месец септември. Това е продиктувано от факта, че този е оптималният срок за сеитба на рапицата в Южна България. От тук нататък започва периодът на мониторинг. От 1-ви до 30 октомври фермерът наблюдава поникването на културата и ако в края на октомври има следните 2 ситуации – това е предпоставка за отключване на застраховката. Първата ситуация е, когато има под 20 поникнали растения на кв. метър на полето – без значение каква е тяхната фаза. Т. е., отчита се едно непълноценно поникване, което, обаче, трябва да бъде в резултат на недостатъчна влага, а не в резултат на други фактори, като напр. повреди от инсекти.
Второто условие за активиране на застраховката е, ако има над 20 растение на м2 в посева след 30 октомври, но те са във фаза „неразтворени котиледони”. Това ще бъде отбелязано в застрахователния договор, така че, ако има към тази дата неразтворени котиледони, без значение , че растенията са повече от 20 бр. на кв. метър – това също е застрахователно събитие. Тогава фермерът трябва да подаде онлайн заявление за щета до застрахователя; застрахователният агент трябва да посети фермата в рамките на 5 дни за валидиране на щетата и съответно застраховката да бъде активирана.
Това, което следва от тук нататък, е една съществена промяна в условията, които сме имали досега при тази застраховка. А именно – че посевът трябва да бъде разоран до 30-ти април 2023 година. Т. е., определен е един дълъг период, който позволява гъвкавост на фермера за вземане на решение дали посевът да бъде разоран или не. Тъй като опитът с културата рапица показва, че посевът изглежда по един начин наесен – необещаващ, поставящ въпроса дали да се остави или разоре, и същият посев, напролет – изглежда коренно различно. Така че фермерът ще разполага с дълъг период, през който да вземе окончателно решение дали да разоре рапичния посев до 30-ти април или да продължи с грижите за него до жътва.
(ПЗ)
Б. р. – Настоящата публикация е част от информационна статия, публикувана в бр. 6/юни 2022 г. на сп. „Практично земеделие. Изданието може да бъде намерено в разпространителската мрежа в страната – от 09-06-2022 г.