• Home
  • Новини
  • Прогнозата за производството на зърнени култури в ЕС е по-ниска от очакваната и под нивата от 2021 г.
08.07.2022

Прогнозата за производството на зърнени култури в ЕС е по-ниска от очакваната и под нивата от 2021 г.

By praadmin 0 129 Views

Дерогацията за разрешаване на производство върху угари е довела до повишаване на площите със слънчоглед със 7,% на годишна база в ЕС

Последиците от руската инвазия в Украйна продължават да оказват влияние върху световните стокови пазари и да представляват основна заплаха за глобалната продоволствена сигурност, се казва в съобщение на Европейската комисия, публикувано на официалния уебсайта на Съюза (07-07-2022). При възстановяване след COVID-19, което вече е белязано от предизвикателства на пазарния баланс и скокове на цените, това носи допълнителна нестабилност и несигурност. Украинското селско стопанство е пряко засегнато по цялата верига на доставки, от производството до търговията, поддържайки натиска върху глобалното предлагане на зърнени и маслодайни семена, се казва още в съобщението. И още от анализа:
В ЕС производството на зърнени култури е засегнато от сухите климатични условия в няколко региона. В резултат на това прогнозата за производството на зърнени култури в ЕС е по-ниска от очакваната и под нивата от 2021 г. Съществуващите запаси обаче ще помогнат за посрещане на нуждите на вътрешното потребление и на част от експортното търсене, което се очаква да остане високо с оглед на натиска върху световните пазари. Секторът на животните в ЕС (месо и млечни продукти) е изправен пред собствените си предизвикателства с огнища на болести по животните и високи цени на фуража . Наличието на храна в ЕС обаче не е застрашено.
Цените на селскостопанските производители остават високи , главно поради продължаващата несигурност, породена от руската агресия в Украйна, и високите разходи за енергия. Те причиняват неизбежно увеличение на производствените разходи като електроенергия, транспорт, охлаждане и отопление, както и торове и други суровини. Глобалните селскостопански цени са се повишили с 30% от началото на инвазията, въпреки че през последните седмици се наблюдава известно отпускане, свързано отчасти с предстоящата реколта.
Това оказва натиск и върху доходите на фермерите. През март 2022 г. Комисията обяви разпределянето на изключителен пакет от 500 милиона евро на държавите членки в подкрепа на производителите, които са най-засегнати от последиците от руската агресия в Украйна. Въз основа на това държавите членки биха могли да предоставят допълнителна финансова подкрепа на земеделските производители, за да допринесат за глобалната продоволствена сигурност или да се справят с пазарните смущения, дължащи се на увеличени разходи за суровини или търговски ограничения. Комисията обяви разпределянето на изключителен пакет от 500 милиона евро. ЕК публикува преглед на това как държавите-членки са използвали и разпределяли тази помощ и дали са я допълнили с национални средства. Този преглед се основава на уведомленията, изпратени от държавите членки в края на юни 2022 г.
Очаква се нарастването на цените на производител на селскостопанските стоки да продължи да се отразява в потребителските цени на храните . Очаква се европейските потребители да се отклонят от продукти с по-висока стойност към по-евтини, за да управляват инфлацията при храните.
Тези въпроси формират основата за лятното издание на Европейската комисия за 2022 г. на краткосрочния прогнозен доклад за селскостопанските пазари в ЕС. Публикуван от Европейската комисия на 7 юли 2022 г., докладът представя подробен преглед на най-новите тенденции и перспективи за редица сектори на хранително-вкусовата промишленост.
Полски култури
Цените на зърнените култури остават много високи и нестабилни поради несигурността относно глобалното ниво на предлагане, причинена от руската инвазия в Украйна, която допълнително влоши високите цени на енергията и торовете и търсенето на храна за животни след COVID.
Общото производство на зърнени култури в ЕС се очаква да достигне 286,4 милиона тона, с 2,5% по-малко от сезон 2021/22. Очаква се обаче търсенето на храна за животни и на зърнени култури за производство на биогорива да намалее съответно с 1,3% и 3%, а ЕС разполага с относително големи запаси от зърнени култури. Износът на зърнени култури от ЕС се очаква да нарасне с 14% в сравнение с 2021/22 г., частично компенсирайки намаляването на световния износ, причинено от блокирането на украинските морски пристанища и ограниченията за износ, въведени от някои износители.
Дерогацията за разрешаване на производството на всякакви култури за хранителни цели и фуражи върху угари, предоставена през март от Комисията , доведе до увеличаване на посевните площи с протеинови култури за 2022/23 г. Прогнозираното увеличение на площта възлиза на 6% (2,2 милиона хектара) за протеиновите култури на годишна база. Благодарение на увеличеното производство износът на протеинови култури от ЕС се очаква да нарасне с 19% в сравнение с миналата година. Фермерите също са използвали тази дерогация за засаждане на слънчоглед , поради относително ниските му изисквания за вода и торене. Прогнозните посевни площи със слънчоглед следователно достигнаха 4,7 милиона хектара, което е увеличение от 7,8% на годишна база. През този сезон производството на слънчогледово семе в ЕС се очаква да достигне исторически връх от 11,1 милиона тона (+7,8%).

Повече по темата:

https://ec.europa.eu/info/news/summer-2022-short-term-outlook-2022-jul-07_en

(ПЗ)