• Home
  • Новини
  • И. Иванов заявява в Брюксел, че временната либерализация на търговията с Украйна води до негативни последици за родното производство
19.07.2022

И. Иванов заявява в Брюксел, че временната либерализация на търговията с Украйна води до негативни последици за родното производство

By praadmin 0 105 Views

„Настояваме за внимателен подход по отношение на транзитното преминаване на продукция от Украйна“. Това е заявил министърът на земеделието д-р Иван Иванов, в оставка, по време на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел, цитиран от пресслужбата на земеделското министерство.. Той е обясни, че вследствие на приемането на Регламента за временна либерализация на търговията с Украйна се наблюдават негативни обстоятелства и последици за националното производство. Аграрният министър е подчертал, че в страната се внасят много големи количества предимно слънчоглед от Украйна, които не преминават транзитно през страната ни, за да достигнат до страните членки на ЕС, а биват реализирани на българския пазар на цени, които са под себестойността на българската зърнена и маслодайна продукция. „Притеснения има и по отношение на фитосанитарния контрол и качеството на внасяното зърно и слънчоглед“, допълни още той.
По отношение на либерализацията на търговията с Молдова министър Иванов е изразил притеснение, че значителното повишаване на безмитните квоти на ябълките, сливите и трапезното грозде ще компрометира конкурентоспособността на българските производители. По думите му съществуващата трайна тенденция на сериозно повишаване на цените на горивата ще стимулира реализирането на тези продукти в страните от Източна Европа.
Аграрният министър е коментирал, че продължаващата нестабилност на селскостопанските пазари в резултат от войната в Украйна затруднява планирането на производството и реализацията на земеделските продукти в България. „В контекста на настоящата реалност предоставената извънредна подкрепа по Регламента за Общата организация на пазара трябва да се разглежда като елемент от комплексна стратегия за подкрепа с последващи краткосрочни и дългосрочни решения за приоритизиране и стабилизиране на сектора“, е казал той. По думите му прилагането на извънредната мярка показа, че размерът на европейското подпомагане е недостатъчен на фона на мащабността на кризата. Според него известни затруднения предизвиква и краткият срок за изплащане на помощта, който затруднява проследяването на тенденциите при подотраслите със сезонен характер.
Министър Иванов е подчертал, че България планира да приложи мярка по Временната рамка за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна, с която поне частично да компенсира земеделските стопани за увеличените производствени разходи. „Планираме да увеличим и първоначално заделените средства за държавни помощи за хуманно отношение към свине и птици“, е съобщил аграрният министър.
(ПЗ)