• Home
  • Новини
  • ЕК предлага времнна краткосрочна дерогация от правилата за сеитбообращенията, с цел увеличаване производството на зърнени храни 
23.07.2022

ЕК предлага времнна краткосрочна дерогация от правилата за сеитбообращенията, с цел увеличаване производството на зърнени храни 

By praadmin 0 120 Views

След искане от държавите-членки на ЕС Комисията предложи на 22 юли, т. г., временна краткосрочна дерогация от правилата за сеитбообращението и поддържането на непродуктивни елементи на обработваемата земя, се съобщава в специална публикация на уеб сайта на ЕС. В аргументите се посочва, че въздействието на такава мярка ще зависи от избора, направен от държавите-членки и земеделските производители, но тя ще увеличи максимално производствения капацитет на ЕС за зърнени култури, предназначени за хранителни продукти. Смята се, че ще върне производството на 1,5 милиона хектара в сравнение с тези, които се обработват сега за тази цел. Всеки тон зърнени култури, произведен в ЕС, ще помогне за повишаване на продоволствената сигурност в световен мащаб, се отбелязва в публикацията.
Предложението на Комисията ще бъде изпратено на държавите-членки на ЕС, преди да бъде официално прието.
Глобалната продоволствена система е изправена пред силни рискове и несигурност, произтичащи по-специално от войната в Украйна, където в близко бъдеще може да възникнат и проблеми с продоволствената сигурност, се посочва в информацията.
С оглед на важността на тези стандарти за GAEC (*Добри селскостопански и екологични условия) за целите за запазване на потенциала на почвата и подобряване на биоразнообразието във фермите като част от дългосрочната устойчивост на сектора и за поддържане на потенциала за производство на храни, дерогацията е временна, ограничена до 2023 г. и в рамките на това, което е строго необходимо за справяне с глобалните опасения за продоволствената сигурност, възникнали поради руската военна агресия срещу Украйна, следователно изключвайки засаждането на култури, които обикновено се използват за хранене на животни (царевица и соя).
Предложението на Комисията е резултат от внимателното балансиране между глобалната наличност и достъпност на храните, от една страна, и защитата на биологичното разнообразие и качеството на почвата, от друга страна. Комисията остава изцяло ангажирана със Зелената сделка. Предложението предвижда държавите-членки, които се възползват от дерогациите, да насърчават екосхемите и агроекологичните мерки, програмирани в техните стратегически планове за ОСП. Дългосрочната устойчивост на продоволствената система в ЕС е от основно значение за продоволствената сигурност, се подчертава в съобщението
В заключение се казва че въпреки че се намираме в извънредна ситуация по отношение на продоволствената сигурност, трябва да продължим прехода към устойчив и устойчив селскостопански сектор в съответствие със стратегиите „От фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие“, и Закона за възстановяване на природата.
*GAEC (Добри селскостопански и екологични условия) са набор от стандарти на ЕС, полезни за климата и околната среда, известни също като условия, които всички земеделски производители, получаващи плащания по ОСП, трябва да спазват.
Източник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4668