• Home
  • Технологии
  • <span class="bread-current bread-5196" title="Толерантни на стресови фактори хибриди– генетика, достойна за олимпийски медали">Толерантни на стресови фактори хибриди– генетика, достойна за олимпийски медали
29.07.2022

Толерантни на стресови фактори хибриди
– генетика, достойна за олимпийски медали

By praadmin 0 173 Views

Новото поколение устойчиви на жълта вироза (TuYV) и на климатичен стрес хибриди рапица от РАПУЛ, могат да осигурят висока рентабилност, защото са пряко свързани и с интегрираното управление на вредителите, използването на по-малкопестициди и са с по-висока ефективност на усвояване на азота. Така рапицата вече е не само културата, която първа носи свежи пари и генерира сериозни печалби, а можем да я разглеждаме и като регенериращ фактор за околната среда в съвременните сеитбообороти.
Есенно развитие


ДЪПЛО, ДИНАМИК, БЕАТРИКС CL и МАТРИКС CL са устойчиви на жълта вироза хибриди, които не само предлагат по-висок добив, но дават и допълнителен тласък на растежа с до 10%, в сравнение с конвенционалните хибриди. Те са гъвкави по отношение датата на сеитба, като дават отлични резултати и при късна такава. Опитът показва, че успешното развитие преди зимата е от решаващо значение за производството, поради по-доброто развитие на кореновата система от една страна и по-високото усвояване на азот от друга. Освен това, силните хибриди по-лесно преодоляват нападенията от есенни вредители като рапична стъблена бълха.

Ефективно усвояване на азот
Ефективността на азотното торене придобива нова стойност за съвременните производители на рапица, тъй като цените на торовете нараснаха многократно през последните месеци. Тези хибриди са атрактивни, поради интензивния растеж на надземна маса и коренова система и следователно по-високото усвояване на азот (N).Точно тази разлика в натрупването на азот дава възможност за мощен растеж напролет и по-високи добиви в сравнение със стандартните хибриди на пазара.

Фитосанитарен профил на високо ниво
Когато към устойчивостта на фома, се добави и устойчивост на жълта вироза (TuYV), вече говорим за подобрен здравен статус на новите хибриди, които не са податливи на различни заболявания както наесен, така и през пролетта. А това само по себе си е важно условие за интегрираното управление на вредителите. Съвременните хибриди рапица като БЕАТРИКС CL, МАТРИКС CL, ДИНАМИК и ДЪПЛО, се отличават с много добра устойчивост на фома и жълта вироза (TuYV), което дава възможност на производителите да адаптират фунгицидната защита и да насочат усилията си в посока регулиране на растежа, а не към опазване на растенията от болести. По този начин се работи за намаляване на развитието на резистентност и по-малко стрес за природата, а това от своя страна е основната стъпка в посока устойчиво земеделие.

Устойчивост на разпукване на шушулките
Успешните хибриди в Югоизточна Европа трябва да отговарят на още едно изискване – много добра устойчивост на разпукване на шушулките. Възможният атмосферен стрес по време на зреене, особено при нашите климатични условия, налага наличието на тази характеристика, за да се запази заложениятдобив. И докато преди това условие беше безусловно важно за високия добив, сега вече то е необходимо и за да намалим самосевките от рапични растения, което ще ни осигури по-лесна обработка на стърнищата и подготовка на полетата за предстояща сеитба на житни култури, както и сравнително по-нисък интензитет на използваните за целта хербициди.

Добив
Портфолиото ни от енергични, здрави и високодобивни хибриди осигурява на земеделските производители възможност за печелившо производство на рапица, въпреки настоящите предизвикателства като климатичните промени и намаляването на използваните пестициди. Официални изпитвания и наши вътрешни опити също потвърждават добив до +10%/ха, което осигурява и по-висока печалба.

https://www.rapool.bg