• Home
  • Технологии
  • Здравата почва е жизненоважна за растенията, животните и хората

Здравата почва е жизненоважна за растенията, животните и хората

By on 09.08.2022 0 354 Views

Близо 1/3 от земите по света са деградирали

Почвата е основен естествен ресурс, който оказва влияние върху много области на нашия живот. Тя е жизненоважна не само за поддържането на здравословна околна среда, но също така и за селското стопанство и на практика за целия сектор на храните. Без нея няма да има ръст на устойчивата биоикономика на Европа. Здравата почва е жизненоважна за растенията, животните и хората. За съжаление, много земеделски земи не са плодородни вследствие на неустойчиви практики. Фермерите използват сеч, изгаряне, непрекъснато монокултивиране и имат лошо управление на хранителните вещества. По този начин намаляват добивите, а от там следва и понижение в доходите на земеделците. С времето ситуацията ще доведе до същинска криза, тъй като без качествена почва, селското стопанство не може да съществува. Изменението на климата вероятно ще влоши още повече този проблем. Деградиралите почви не могат да съхраняват добре влагата за сухи периоди и стават по-податливи на ерозия при проливни дъждове.
Всички тези аспекти и проблеми бяха коментирани наскоро по време на колоквиум за глобалното подобряване на качеството на почвите, воден от Даниел Венард, главен директор по устойчивост в Syngenta Group, който е дългогодишен специалист в областта и е напълно отдаден на каузата. В събитието участва д-р Роналд Варгас, специалист по земята и водите и секретар на Глобалното партньорство за почвата във ФАО (Организацията за прехрана и земеделие) към ООН. Като ключова точка в презентацията си той отбеляза факта, че 95% от храната в световен мащаб се отглежда върху почвата, докато ние разбираме само около 1% от почвеното биоразнообразие. А именно то е от ключово значение за здравето и плодородието на земите.
Според д-р Варгас целият селскостопански сектор трябва спешно да действа заедно, за да подобри качеството на почвата. „Тя играе ключова роля, от която зависи животът ни. Голяма част остава невидима, поради което не се оценява от широката общественост и хората, вземащи решения. Склонни сме да ценим това, което виждаме и това, което докосва джобовете ни“, каза той по време на колоквиума. Когато говорим за биоразнообразие, всеки мисли за животни, които са на път да изчезнат. Но хората не знаят, че 25% от биоразнообразието е под земята, именно в нашата почва.
Варгас посочи, че едно от основните предизвикателства пред продоволствената сигурност и изхранването, засягащо целия свят, е деградиралата почва. В момента 1/3 от почвите по света са деградирали, каза той и допълни, че има 10 ключови заплахи, които трябва да бъдат разгледани. Това са ерозията, промяна на органичния въглерод, дисбаланс на хранителни вещества, засоляване и содификация, запечатване на почвата и заемане на земята, загуба на почвено биоразнообразие, замърсяване, окисляване, уплътняване и преовлажняване.
С по-голямо устойчиво управление за подобряване на качеството на почвата има огромен потенциал за справяне с някои ключови предизвикателства в производството на храни и смекчаването на изменението на климата. Варгас подчерта убеждението си, че без целия глобален селскостопански сектор да си сътрудничи за справяне с деградирането на земите, няма да има ефективни резултати. В това отношение Syngenta има особено важна роля, защото усърдно работи в подобряването на почвеното здраве. Експертите изучават взаимодействието между химични, физични, биологични и макро/микроекологични характеристики. Но подобряването на здравето на почвата се нуждае от ясна и устойчива „притегателна сила“, т.е. бизнес стимули за фермерите. Това ще направи инициативите устойчиви и ще даде възможност за широкомащабно изпълнение. За да се катализира този процес, колоквиумите за почвеното здраве на Syngenta ще предложат място за среща на експерти, за да проучат централната роля, която темата ще играе за производителността и бъдещото законодателство. По време на обсъжданията всеки аспект ще бъде разгледан от световноизвестни учени и лидери. Техният опит ще помогне на компанията да предостави поглед, задълбочено разбиране за здравето на почвата и изграждане на собствена общност за стимулиране на земеделието.


За Syngenta в България
В сегашната си форма Синджента е сравнително нова компания, но историята ѝ датира от почти 250 години. Като приемник на Циба Гайги, Циба, ICI, Зенека и Новартис, Синджента, със своето трайно присъствие, дава значим принос в развитието на земеделието в България от втората половина на XX век до днес. През 2008 г. компанията основава своя собствено представителство в България – Синджента България ЕООД. Днес Синджента е неразделна част от формулата за успешно и устойчиво земеделие в България с постоянно развиващо се портфолио и набор от иновативни продукти.


Екипът на Синджента в България и по света постоянно е в помощ на производителите както с качествени продукти, така и с експертни съвети и техническа помощ. За повече информация и връзка със Синджента България: https://www.syngenta.bg/vegetable/ekip-zelenchukovi-semena