• Home
  • Без категория
  • От днес, 18-ти август, се забранява износът на необработен дървен материал

От днес, 18-ти август, се забранява износът на необработен дървен материал

By on 18.08.2022 0 209 Views

Със заповед на министърът на земеделието, от днес, 18.08.2022 г., се забранява износа на необработен дървен материал за срок от 3 месеца – до 17. 11. 2022 г., включително.
В мотивите към заповедта се посочва, че спирането на износа е във връзка със заплахата от дефицит на дървесина за нуждите на населението и преработвателната промишленост в страната.
Копие от заповедтта е публикувана на интернет страницата на МЗм и на Изпълнетелната агенция по горите, като е разпоредоно тя да бъде изпратена за сведение на Агенция „Митници“.
(ПЗ)