• Home
  • Технологии
  • Есенната борба с плевелите в рапицата – с почвени или ранно вегетационни хербициди, е най-ефективна
26.08.2022

Есенната борба с плевелите в рапицата – с почвени или ранно вегетационни хербициди, е най-ефективна

By praadmin 0 236 Views

В практиката е доказано, че 50% от добива при рапицата се формира още през есента. Ето защо специалистите съветват да не се допуска намножаването на плевелите в посевите през този период, поради това че са опасни конкуренти на нежните рапични растения и затрудняват презимуването им до голяма степен.

В рапичните посеви широко разпространени и опасни плевели са кръстоцветните видове – полски синап и дива ряпа, които поникват наесен по време на никнене на културата. При сравнително топло и влажно време до началото на декември продължават да никнат нови плевели. Опасни са и едногодишните широколистни плевели мъртва коприва, видовете ралица, бяла куча лобода, овчарска торбичка, великденче, обикновен щир, полски мак и други. Едногодишните житни плевели са представени от кощрява, лисича опашка, ветрушка, житно просо, самосевки от пшеница и други. Представители на многогодишните плевели са паламидата, поветицата, балура. Плевелите лайка, лепка и други затрудняват прибирането на реколтата, а плевелните семена в продукцията повишават влажността ѝ и създават трудности при съхраняването ѝ.
Рапичните посеви могат да се поддържат чисти от плевели, ако наесен или рано напролет вегетационно се внасят хербициди, за да се освободи жизнено пространство за нормален растеж и развитие на растенията в най-ранните фази от развитието им. През този период плевелите са много уязвими към всички селективни за рапицата хербициди.
Есенната борба с плевелите с почвени или ранно вегетационни хербициди е най-ефективна. Пролетното внасяне на хербициди не винаги има добър ефект, защото плевелите стават по-устойчиви към хербицидите.

За контрол на широкия спектър от плевели, поникващи през есента в посевите с рапица – на българския пазар се предлагат достатъчно почвени и ранно-вегетационни хербициди.

Определено внимание заслужава новият хербицид Белкар™ ЕК – за есенно вегетационно третиране на рапица – сигурно решение за контрол на широколистни, включително кръстоцветни плевели при рапица. Препоръката за приложение на Белкар™ е в доза 50 мл/дка при фаза 90% от културата да бъде в 6-ти добре разтворен лист за контрол на широк спектър спектър от плевели като лепка, великденче, лайка, синя метличина, див мак, здравец, овчарска торбичка, така и трудни за контрол плевели, като звездица, а също и устойчиви на ALS хербициди плевели и кръстоцветни плевели (див синап).

Друг сравнително нов хербицид, но вече доказал се в практикта, е Неро™ ЕК. За да се осигури оптимална ефикасност и максимална селективност за културата, Неро™ ЕК трябва да се прилага веднага след сеитба и преди поникване на рапицата. Топлото време и добрата почвена влага са от съществено значение за повишаване на ефикасността на продукта. Контролира житни и широколистни плевели. Доза на приложение – 300 мл/дка – след сеитба, преди поникване на рапицата.

Б. р. – Статията е авторска и е публикувана в бр. 8/август 2022 г. на сп. „Практично земеделие“, който е на вестникарския пазар от 9 август. т. г. Тук е публикувана със сакращения. В печатаното изднание подробно са описани почти вкички почвени и ранно вегетационни хербициди, както и дозите им на приложение, които се предлагат на българския пазар. Подробности за абонамент за списанието: 0888 5854 68.