09.09.2022

Белкар™ – Новото решение за контрол на широколистни, включително кръстоцветни плевели при рапица

By praadmin 0 157 Views

Белкар™ ЕК е нов хербицид за есенно вегетационно третиране на рапица от CORTEVA.
С двете си активни вещества Arylex™ active (ново активно вещество от нова химическа група с нов механизъм на действие – спомага за контрол на плевели, които са вече устойчиви на хербициди на база ALS инхибитори и др.) и Пиклорам, Белкар™ ЕК поставя нов стандарт за есенен контрол на всички значими широколистни плевели. Белкар™ ЕК дава отлични резултати в борбата с плевелите дори и срещу кръстоцветните, което дава неоспорима преднина пред конкурентните продукти. С уникалната си формулация, съдържаща новото активно вещество Arylex™ active, Белкар™ ЕК е устойчив на големи температурни амплитуди и може да бъде приложен при температури от 5°C и по този начин фермерите могат да са уверени в борбата с плевелите, без да се притесняват от метеорологичните условия.
Препоръката за приложение на Белкар™ е в доза 50 мл/дка при фаза 90% от културата да бъде в 6-ти добре разтворен лист за контрол на широк спектър спектър от плевели като лепка, великденче, лайка, синя метличина, див мак, здравец, овчарска торбичка, така и трудни за контрол плевели, като звездица, а също и устойчиви на ALS хербициди плевели и кръстоцветни плевели (див синап).
Ако в момента на приложение културата е във фаза от 2-ри до 4-ти същински листа, се препоръчва доза 25 мл/дка и повторно третиране с 25 мл/дка след 2 – 3 седмици.
За оптимална ефикасност на кръстоцветни плевели Белкар™ трябва да се прилага наесен в доза 50 мл/дка.
Практически предимства на Белкар™:
Ново решение за икономически важните широколистни плевели;
Решение за контрол на кръстоцветни плевели, включително див синап в конвенционална технология;
Може да се прилага и при технологична рапица;
Двойно системно и взаимодопълващо се действие на активните вещества;
Абсорбиране на хербицида едновременно от листата и корените на плевелите, което води до 100% усвояване от плевелите;
Безпроблемен контрол на плевелите дори и при променливи
климатични условия, когато други хербициди не могат да се справят (ниски температури и сухи условия);
Различен механизъм на действие, спомагащ за ефективен контрол на плевелите, включително на устойчиви видове към масово използвани хербициди;
Без проблеми и ограничения за следващите култури в сеитбооборота;
Устойчив на отмиване от дъжд, паднал един час след третиране;
Селективен за зимна рапица (при прилагане според указанията в
етикета);
Белкар™ съдържа вграден прилепител, който спомага за по-добрата и по-бърза абсорбция на продукта;
Подходящ за технология без приложение на почвен хербицид и когато климатичните условия са неблагоприятни – сухо време без валежи и влага под минималния изискуем минимум за нормално действие на почвените хербициди.
https://www.corteva.bg/produkti-i-reshenia/rastitelna-zashtita.html